2 grudnia 2015

Sąd narusza prezydenckie prawo łaski

Postępowanie w sprawie Mariusza Kamińskiego i pozostałych osób z byłego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostaną przekazane sądowi II instancji, celem dalszego procedowania.
Przypomnijmy jednak iż Mariusz Kamiński oraz 3 inne osoby zostały ułaskawione w trybie art.139 Konstytucji (wywodzący się z królewskiego prawa łaski). A zatem dalsze procedowanie jest bezcelowe, gdyż nie można skazać osobę ułaskawioną, albowiem prawo łaski zwalnia go z wszelkiej odpowiedzialności. Celem ewentualnego wyroku skazującego jest bowiem poniesienie bowiem przez skazanego kary, tymczasem w bieżącej sprawie z góry ta możliwość została wyeliminowana (nie odbędą żadnej kary). Z kolei wydanie wyroku uniewinniającego jest także bezcelowe, albowiem osoba jest niewinna dopóty nie została skazana. Zatem zgodnie z prawem powinno nastąpić umorzenie postępowania.
Ale jak widać władza sądownicza woli marnować środki publiczne na bezprzedmiotowe postępowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz