21 kwietnia 2014

Jak nie zapłacić zaległego abonamentu RTV? Jest na to kolejny sposób

W Serwis21 wspominaliśmy już – w razie otrzymania upomnienia przedegzekucyjnego od Poczty Polskiej - o możliwości wystąpienia o umorzenie zaległości za abonament radiowo telewizyjny do KRRiT (z jednoczesnym poinformowaniem poczty). Zob. http://serwis21.blogspot.com/2014/02/zoz-wniosek-o-umorzenie-oplat.html. Efekt Poczta zawiesza działania egzekucyjne do czasu rozstrzygnięcia przez KRRiT. A oto poniżej kolejna furtka prawna, pozwalająca uniknąć działań egzekucyjnych, cyt. za artykułem Edyty Hanszke (dostępnym m.in. na niektórych portalach internetowych, na facebook’u i rozpowszechnianych mailem)
Mieszkanka Orzesza w województwie śląskim napisała pismo do Poczty Polskiej w sprawie wezwania do zapłaty zaległego abonamentu. Poczta anulowała jej należność.
"W związku z otrzymanym pismem z UP Z................. z dn ................., na podstawie art. 73 k.p.a wnoszę o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, na podstawie których wysunięto wobec mojej osoby roszczenia zawarte w w/w. piśmie . Uwierzytelnione kopie proszę przesłać na mój adres pocztowy". - pismo o takiej treści wysłała mieszkanka Orzesza do dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej w Bydgoszczy.
Co ciekawe, w odpowiedzi nie otrzymała wspomnianych dokumentów, a jedynie informację o tym, iż ponowna analiza sprawy wykazała, że przesłane wcześniej upomnienie nie ma uzasadnienia.
Na jakiej podstawie poczta wydała taką decyzję, wyjaśnia nam Czesław Starosta, radny Orzesza, który analizował tę i inne podobne sprawy. - Nie namawiam do łamania prawa, ale wydaje się, że w tym przypadku pojawiła się furtka prawna – w sytuacji, gdy poczta nie dopełniła swojego obowiązku - z której warto skorzystać. Tracimy jedynie tyle, ile kosztuje znaczek na list polecony, a możemy zyskać nawet 1500 zł – argumentuje Czesław Starosta. - Poczta Polska powinna udostępnić nam dokumentację dotyczącą każdego z nas na podstawie art. 73. Kodeksu Postępowania Administracyjnego – dodaje.
Czesław Starosta przywołuje rozporządzenie ministra transportu z 25 września 2007 roku, które nakazywało operatorowi pocztowemu nadanie każdemu posiadaczowi odbiornika radiowego lub telewizyjnego nowego numeru identyfikacyjnego. Poczta miała na to czas od listopada 2007 roku do listopada 2008 roku (po tym czasie stare numery traciły ważność) i musiała powiadomić każdego użytkownika o tym fakcie. Jeśli nie dopełniła któregokolwiek z tych obowiązków nie powinna mieć podstaw do ściągania zaległego abonamentu.   Oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek z nas pamiętał, czy siedem lat temu Poczta Polska dopełniła takiego obowiązku wobec nas. Dlatego właśnie należy napisać pismo w tej sprawie do operatora, w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz