8 lutego 2014

Złóż wniosek o umorzenie oplat abonamentowych RTV

W 2008 roku premier Donald Tusk wzywał do niepłacenia abonamentu RTV. Po kilku latach zmienił zdanie, gdyż w międzyczasie PO "odbiła" telewizję. Dziś ściga się obywateli za to, że nie płacili wówczas abonamentu. 
Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" przygotowało dla obywateli wnioski o umorzenie zaległości z tytułu opłat RTV (poniżej). Chociaż KRRiT, Poczta Polska a nawet WSA w Gliwicach w orzeczeniu I SA/Gl 210/12 z dn. 2012-07-30 twierdzą, że okresy przedawnienia wynoszą 5 lat, zgodnie z prawem okres ten wynosi 3 lata.
Przypominamy również, że zwolnione z opłat są m.in. osoby uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych są m.in. osoby które ukończyły 75 rok życia, zaliczone do I grupy inwalidzkiej, osoby powyżej 60 roku życia, której remerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, inwalidi wojenni lub wojskowi, z tym że powinni wyrejestrować odbiornik RTV. Zachęcamy osoby które otrzymują wezwania do zapłaty od poczty do składania wniosków (niezależnie od faktu czy dokonają wpłaty czy też nie).

---------------------------------------------------------------------

………………………., dn ………………….


Nazwisko i imię ……………………………..………….

Adres (ulica, numer) …………………………………...

Kod, miejscowość ……………………………………..

Numer identyfikacyjny: ……………………………….


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Budżetu i Finansów
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 WARSZAWA


Na podstawie art.10 ustawy o opłatach abonamentowych, w związku z upomnieniem Poczty Polskiej z dn. ................. nr ................................ wszczynam postępowanie ws. stwierdzenia braku zobowiązania z tytułu opłat za odbiornik radiowo-telewizyjny za okres ................................  do .............................., a w przypadku odmiennego stanowiska -  ws. umorzenia zaległości w wysokości ......................... wraz z odsetkami za zwłokę.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz. 728) w przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 i Nr 85, poz. 727). Zapis ten jednoznacznie wskazuje, że zakres stosowania ordynacji podatkowej został przez ustawodawcę ograniczony wyłącznie do kwestii odsetek za zwłokę. Tym samym ustawodawca wyłączył stosowanie w całości przepisów ordynacji, w tym w zakresie przedawnienia i przewidział jedynie możliwość stosowania ordynacji w zakresie samych odsetek za zwłokę. Zwrócić należy uwagę, iż zapisem art. 7 ust.4  ustawy odsyłając do stosowania jedynie fragmentu działu III (tylko co do odsetek – rozdział 6) a contrario wyłączył stosowanie pozostałych przepisów tego działu. Gdyby ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie art. 7 ust. 4, to wówczas zgodnie  z art. 2 § 2 ordynacji podatkowej, miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej w całości, zatem zarówno w zakresie odsetek za zwłokę jak i przedawnienia. Skoro  ustawodawca uczynił odmiennie, tym samym uniemożliwił zastosowanie przepisów ordynacji podatkowej w zakresie przedawnienia. W tej sytuacji w stosunku do opłat radiowo-telewizyjnych należy stosować przepisy kodeksu cywilnego, a konkretnie art.118 kc. ustalającego 3 letni termin przedawnienia ws. świadczeń okresowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warunek ten jest zatem spełniony w przypadku zaległości odnośnie których, minęły już 3 lata co uzasadnia niniejszy wniosek.

§5.2 rozporządzenia ministra transportu stwierdza, że: Operator publiczny w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia z urzędu nadaje posiadaczom imiennych książeczek, o których mowa w ust. 1, indywidualny numer identyfikacyjny. O nadaniu numeru operator publiczny powiadamia użytkownika, przesyłając zawiadomienie określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Rozporządzenie w sposób precyzyjny stwierdza, że użytkownik ma być powiadomionym o nadaniu indywidualnym numerze identyfikacyjnym, a powiadomienie następuje nie tylko poprzez przesyłanie zawiadomienia, ale w szczególności jego odbiór. Zwracam uwagę, że nie doręczono w sposób skuteczny zawiadomienia o numerze indentyfikacyjnym, brak dowodu doręczenia zawiadomienia w trybie bezpośrednim czy pośrednim. Zatem nie można uznać, iż doszło do doręczenia zawiadomienia, a tym samym iż wypełniono normę prawną określoną w §5 ust.2 rozporządzenia. Skoro nie doszło do skutecznego nadania numeru identyfikacyjnego, zatem nie może być abonent obarczony opłatą odnoszącą się do tego numeru.

Na koniec przypominam, iż to Skarb Państwa w 2008 roku słowami premiera premiera Donalda Tuska sugerował nie płacenie abonamentu radiowotelewizyjnego. Obywatel nie może ponosić skutków prawnych z tytułu wprowadzenia w błąd przez naczelny organ władzy wykonawczej, któremu poprzez ministerstwo podlega operator publiczny w rozumieniu Prawo Pocztowe.


…………………
Podpis


-----------------------------------------------------------------------------


………………………., dn ………………….

Nazwisko i imię ……………………………..………….

Adres (ulica, numer) …………………………………...

Kod, miejscowość ……………………………………..

Numer abonenta ……………………………………….


Poczta Polska SA
Centrum Obsługi Finansowej
Dział Abonamentu
Ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz


W związku z upomnieniem z dnia ......................... nr .........................  - wezwanie do zapłaty należności z tytułu RTV informuje, że wnioskiem z dn ...........................  wystąpiłem(am) do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z wnioskami ws. stwierdzenia braku zobowiązań lub umorzenia zaległości z tytułu opłat RTV za okres ............................ na podstawie art.10 ustawy o opłatach radiowo-telewizyjnych.


W związku z powyższym zwracam uwagę, iż zachodzi sytuacja określona w art.97§1 pkt. 4 kpa, a zatem wszczęciem postępowania egzekucyjnego mija się z celem dopóty nie zostaną wydane odpowiednie decyzje przez KRRIT


Z poważaniem


.......................

13 komentarzy:

 1. Kazda wladza zyc przeszkadza i przy korycie robi swoje:
  https://imagizer.imageshack.us/v2/348x354q90/843/zrrhh.jpg

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie jakiejś akcji ogólnopolskiej? Czy my polacy naprawdę jesteśmy ciemni i damy ze sobą robić co tylko możliwe? nie mówię nawet o tym,że nie ma być abonamentu ale niech to będzie jakieś jasne i oczywiste.A teraz to działania gorsze jak w reżimie 3-go świata.
  Nigdy przenigdy choćby wszystkie partie zniknęły nigdy Tusk nie dostanie o de mnie głosu za ten fałsz i zakłamanie. Ruda........

  OdpowiedzUsuń
 3. Tu jest jeszcze darmowy wzór wniosku dla osoby z ciężką sytuacją finansową: http://dokumenty.e-prawnik.pl/pisma/wnioski/wniosek-o-umorzenie-zaleglosci-abonamentowych.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ad. Prawnik
   tzw. "darmowy wzór wniosku" na stronie e-prawnik.pl w rzeczywistości kosztuje 6,15zł a więc wcale nie jest "darmowy".

   Usuń
  2. zgadzam się z powyższą wypowiedzią. tam nic nie jest za darmo, strona e-prawnik niby rzetelna a też oszukuje bo niestety jeśli chce się pobrać jakikolwiek wniosek to trzeba wysłać sms za który pobiorą opłatę wg własnej taryfy.
   Wszyscy oszukują ;(

   Usuń
  3. haha, przecież jest za darmo :D Pobrać nie umiecie? Płatne dokumenty też są, ale ten jest darmowy:))))

   Usuń
  4. No nie bardzo darmowy, od jakiegoś czasu wszystkie dokumenty są już płatne na e-prawniku, w sumie nie ma się co dziwić - każdy ceni swoją pracę...

   Usuń
 4. lekarz też oszukuje gdy idziesz mówi Ci: Ma Pan/Pani Katar leczony 7 dni nieleczony tydzień... i żąda zapłaty 100 zł. Co ciekawe wtedy nie mówisz ze Cię oszukano bo trzeba zapłacić .... tylko płacisz.... W takim razie wyjaśnić dlaczego oszustwem jest pobieranie opłaty przez portal e-prawnik?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. pieprzysz od rzeczy

   Usuń
  2. idź na kurs i naucz się podstaw logiki....

   Usuń
 5. Czy komuś na tej podstawie umorzono zaległości z tytułu abonamentu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. SERWIS21/SIS WIECZYSTE15 stycznia 2016 09:13

   KRRiT jest tak zawalone, że nie jest w stanie wydawać decyzji. Były decyzje odmowne w I instancji, ale były składane odwołania od tych decyzji i w II instancji (też KRRiT) decyzji jeszcze nie wydano. W ten sposób jednak niektóre osoby uzyskały przedawnienie niektórych roszczeń, albowiem poczta wstrzymała się z działaniami egzekucyjnymi do czasu podjęcia decyzji przez KRRiT.

   Usuń
 6. Dzięki za info w jaki sposób postąpić z nachalnymi - pozdrowionka.

  OdpowiedzUsuń