19 sierpnia 2014

Złóż zarzuty do ezgekucji administracyjnej opłat abonamentowych

Informowaliśmy o wezwaniach od Poczty Polskiej w/s zaległych opłat abonamentowych i sposobie uchronienia się od ezgekucji (http://serwis21.blogspot.com/2014/02/zoz-wniosek-o-umorzenie-oplat.html). Otrzymaliśmy sygnały, iż część osób otrzymało także zawiadomienia ws. wszczęcia postępowania egzekucyjnego z Urzędu Skarbowego. W takiej sytuacji należy złożyć wnioski o umorzenie opłat do KRRiT oraz zarzuty do postępowania egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W szczególności warto podnieść następujące argumenty (oczywiście argument trzeci w/s upomnienia zależne jest od faktu czy upomnienie było lub nie):


Naczelnik Urzędu Skarbowego
.................................
w/m

W związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego (tytuł wykonawczy/zawiadomienie z dn ................... nr ..........................), na podstawie art.33 ustawy o postępowania egzekucyjnym w administracji zgłaszam zarzuty do postępowania egzekucyjnego i wnoszę na o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. W szczególności zarzucam:

1. Brak wymagalności
Rozporządzenie ministra transportu z 25 września 2007 roku, nakazywało operatorowi pocztowemu nadanie każdemu posiadaczowi odbiornika radiowego lub telewizyjnego nowego numeru identyfikacyjnego. Poczta miała na to czas od listopada 2007 roku do listopada 2008 roku (po tym czasie stare numery traciły ważność) i musiała powiadomić każdego użytkownika o tym fakcie. Skoro nie dopełniło obowiązku w tym zakresie (a przynajmniej nic nie wiem w tej sprawie) nie ma zatem podstaw do ściągania "zaległego" abonamentu, a zatem kwota abonamentu jest niewymagalna.

2. Przedawnienie zaległości za okres ..................
Zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz. 728) w przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 i Nr 85, poz. 727). Zapis ten jednoznacznie wskazuje, że zakres stosowania ordynacji podatkowej został przez ustawodawcę ograniczony wyłącznie do kwestii odsetek za zwłokę. Tym samym ustawodawca wyłączył stosowanie w całości przepisów ordynacji, w tym w zakresie przedawnienia i przewidział jedynie możliwość stosowania ordynacji w zakresie samych odsetek za zwłokę. Zwrócić należy uwagę, iż zapisem art. 7 ust.4  ustawy odsyłając do stosowania jedynie fragmentu działu III (tylko co do odsetek – rozdział 6) a contrario wyłączył stosowanie pozostałych przepisów tego działu. Gdyby ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie art. 7 ust. 4, to wówczas zgodnie  z art. 2 § 2 ordynacji podatkowej, miałyby zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej w całości, zatem zarówno w zakresie odsetek za zwłokę jak i przedawnienia. Skoro  ustawodawca uczynił odmiennie, tym samym uniemożliwił zastosowanie przepisów ordynacji podatkowej w zakresie przedawnienia. W tej sytuacji w stosunku do opłat radiowo-telewizyjnych należy stosować przepisy kodeksu cywilnego, a konkretnie art.118 kc. ustalającego 3 letni termin przedawnienia ws. świadczeń okresowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warunek ten jest zatem spełniony w przypadku zaległości za okres ..............
Równocześnie przypominam, iż to władza publiczna w 2008 roku a konkretnie ówczesny premier sugerował nie płacenie abonamentu radiowotelewizyjnego. Obywatel nie może ponosić skutków prawnych z tytułu wprowadzenia w błąd przez naczelny organ władzy wykonawczej, któremu poprzez ministerstwo podlega operator publiczny w rozumieniu Prawo Pocztowe.

3. Brak upomnienia
Zgodnie z 15 § 1 u.p.e.a Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególnej inaczej stanowią. Stwierdzam, że nie doręczono upomnienia, a tym samym postępowanie egzekucyjne nie może być wszczęte.

4. Zagadnienie wstępne
W związku z moim wnioskiem z dn ......... - wszczęciem postępowania ws. umorzenia opłat abonamentowych w KRRiT zgodnie z art.97 par.1 pkt.4 kpa postępowanie administracyjne (a takowym jest postępowanie egzekucyjne w administracji) zawiesza się z urzędu w przypadku gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zatem wnoszę o wstrzymanie i zawieszenie egzekucji do czasu wydania decyzji ostatecznej ws. zaległości przez KRRiT.332 komentarze:

 1. Witam, jestem ofiarą abonamentu!!!!! uczciwie wiele lat temu sam dobrowolnie zgodziłam się na płacenie abonamentu. Po wypowiedzi D.Tuska przestałam płacić.
  Pod koniec 2015 roku Urząd Skarbowy tytułem egzekucyjnym zajął mi wynagrodzenie i ściągnął zaległość za abonament za lata 2010-2015. Czy jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy proszę o info. Z góry dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 2. SERWIS21/SIS WIECZYSTE19 lutego 2016 11:13

  Szansę są znikome, niestety orzecznictwo sądowo-administracyjne jest niekorzystne dla obywateli. Nawet brak doręczenia numeru identyfikacyjnego sąd administracyjny nie chce uznać.

  OdpowiedzUsuń
 3. dostałem z urzędu skarbowego z tytułem egzekucyjnym za lata 2010 do 2015 wraz z odsetkami termin egzekucji listopad 2015 a doręczono mi przesyłkę 22 luty 2016.czy jest jakiś druczek o przedawnieniu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. SERWIS21/SIS WIECZYSTE24 lutego 2016 15:39

   Zgodnie z art.70§ 4. o.p. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.
   Zatem skoro powiadomiono 22.02.2016 o egzekucji, oznacza - to uwzględniając iż przedawnienie następuje z upływem 5 lat od końca roku w którym był obowiązek podatkowy - iż opłata za 2010 r. uległo przedawnieniu. A należne są jedynie opłaty od 2011 roku.
   I na te fakty należy powołać się w zarzutach do egzekucji. Organ skarbowy musi to uwzględnić.

   Usuń
  2. Witam! A jezeli zwrócę się do US z zarzutami do egzekucji (podobnie jak wyżej - przedawnienie rok 2010), to co dalej? Gdzie zwracać się w następnej kolejności?

   Usuń
  3. Od postanowienia ws. odmowy uznania zarzutów, przysługuje prawo zażalenia za pośrednictwem Urzędu Skarbowego (organem odwoławczym będzie Izba Skarbowa)

   Usuń
  4. Tak, tak, ale jeżeli US uzna zarzuty, to co dalej począć? Do kogo pisać? Poczta Polska? KRRiT? Czy to juz US porozumie się z wierzycielem? Ja jestem na etapie pisma, które przyszło do Zakładu Pracy o zajęciu wynagrodzenia. Mam wiec 7 dni na złożenie zarzutu. Zamierzam złożyc przedawnienie za rok 2010, bo chyba reszta argumentów już jest przegrana? dziękuję za odpowiedz

   Usuń
  5. Jeżeli US uzna zarzuty, wówczas będzie musiał zwrócić pieniądze za 2010 rok, jeżeli już je zajął. Jeżeli tego nie uczyni, wówczas trzeba złożyć zażalenie do Izby Skarbowej.

   Usuń
 4. Witam, znalazłam się w sytuacji w której nie wiem co mam zrobić w 2015r zawiadomili mnie o nadaniu numeru identyfikacyjnego napisałam pismo ,iż od 2007r mam wyrejestrowany odbiornik (wysłałam kopie starej książeczki i docinka W)poprosiłam o ustosunkowanie się do tego pisma niestety w odpowiedzi dostałam tylko upomnienie do zapłaty w ciągu 7dni .Proszę podpowiedzieć co mam zrobić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. SERWIS21/SIS WIECZYSTE1 marca 2016 08:36

   Należy im jeszcze raz wysłać pismo wraz z kopią wyrejestrowania odbiornika do Poczty (upomnienie mogło być przysłane rutynowo), a w przypadku egzekucji administracyjnej wówczas podnieść ten fakt w zarzutach. Powinno być uwzględnione. Jeżeli nie pomoże, wówczas trzeba będzie wystąpić z postępowaniem administracyjnym lub sądowym.

   Usuń
  2. Upomnienie było wysłane za potwierdzeniem odbioru(więc chyba nie rutynowo) a czy Poczta nie miała określonego czasu na nadanie numeru identyfikacyjnego?

   Usuń
 5. SERWIS21/SIS WIECZYSTE1 marca 2016 09:07

  Potwierdzenie odbioru to standard przy upomnieniach. Czas był tylko do 2008 roku, ale skoro było wyrejestrowanie, to nie można było prawnie nadać takiego numeru. Proponujemy jednak ponownie pismo do Poczty Polskiej, że było wyrejestrowanie.

  OdpowiedzUsuń
 6. Witam!Bardzo prosiłbym o fachowa odpoeiedż, wzory wniosków do Poczty Polskiej SA.,US.i do KRR iT opublikowane przez Państwa od str. prawa ustawy,paragrafy,art.itp.są nowe czy już przestarzałe?czy w praktyce sa skuteczne?czy faktycznie są przez urzędy akceptowane i chonorowane?pozdrawiam.
  '

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. SERWIS21/SIS WIECZYSTE8 marca 2016 07:13

   1. Wzory są aktualne.
   2. Jeżeli było dopiero upomnienie, to wnioski powodują znaczące odroczenie spraw, a tym samym przedawnienie niektórych należności,
   3. W przypadku gdy US wszczął egzekucję, szanse powodzenia są małe (w roku 2015 sądu administracyjne przychyliły się do tezy, że nie było potrzeby doręczenia zawiadomień o numerach identyfikacyjnych. Jednak orzeczenia WSA mają moc rozstrzygnięcia jedynie w sprawie indywidualnej i nie musi być automatycznie przenoszone na inne. Jednak orzeczenie to zła prognoza.
   Radzimy składać wnioski na etapie administracyjnym, co do sądowego to inna sprawa.

   Usuń
 7. Witam i proszę o radę. Dzisiaj dostałam tytuł wykonawczy z Urzędu Skarbowego za lata 2011-2015
  na kwotę 1.429,61. W roku 2010 zmieniłam adres zamieszkania i nie otrzymałam żadnego upomnienia o zaległości z KRRiT. Od listopada 2012 roku jestem na zasiłku przedemerytalnym i dzisiaj wiem, że jestem zwolniona z opłat abonamentowych. Telewizor był zarejestrowany na męża też emeryta od tego roku. Nie wiedziałam, że muszę na poczcie to zgłaszać!!! Co mam z tym zrobić???

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Należy złożyć zarzuty do tytułu wykonawczego, wskazując m.in. na fakt zwolnienia z opłat, a ponadto wystąpić o umorzenie opłaty do KRRiT (także wskazując fakt zwolnienia) i powiadomić Pocztę Polską, że jest się zwolnionym z opłaty abonamentowej.

   Usuń
 8. Od 1979 roku płaciłam regularnie abonament przez zlecenie stałe w banku. W 2008 roku przestano ściągać zlecenie z powodu (podobno) zmiany nr rachunku nic mi o tym nie wiadomo. W 2010 zmieniłam adres zamieszkania a od 2012 roku jestem na zasiłku dla bezrobotnych i też nie wiedziałam, że muszę to zgłosić na poczcie (kto i skąd o tym wie?). Teraz dostałam tytuł wykonawczy z Urzędu Skarbowego co mam robić?

  OdpowiedzUsuń
 9. 1. Zaległości do 2010 roku są przedawnione.
  2. Osoby bezrobotne są zwolnione z opłat zgodnie z art.4 ust.1 pkt.7c ustawy o opłatach abonamentowych.
  Należy zgłosić zarzuty wskazując m.in. na fakt zwolnienia z opłat.
  Ponadto należy wystąpić do KRRiT o umorzenie zaległości powołując się na fakt, iż podlegał pan zwolnieniu z opłat

  OdpowiedzUsuń
 10. Witam, dzisiaj mój mąż otrzymał pismo: postanowienie w sprawie wstrzymania postępowania egzekucyjnego z Urzędu Skarbowego. Jest to ogromna kwota do spłaty, ok 100 tys. zł. Mąż prowadził działalność gospodarczą w latach 2005-2010. Jest to rodzaj należności: ordynacja podatkowa podatek dochodowy od osób fizycznych, nie uiszczony w terminie podatek wynikający z deklaracji VAT. Zmienił adres zamieszkania i od 2010 mieszka w innym województwie. Nie ma żadnych dokumentów, jesteśmy aktualnie w kontakcie z Jego byłym biurem rachunkowym. Nie otrzymał żadnego upomnienia. Proszę o pomoc, co można zrobić w tej sprawie?

  OdpowiedzUsuń
 11. Dodam jeszcze,że sprawa dotyczy lat 2007-2010. Wczesniej mąż nie otrzymał z urzędu żadnego pisma w tej sprawie do dzisiaj

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Zgodnie z prawem zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym upłynął obowiązek podatkowy. Przedawnienie przerywa wszczęcie postępowania egzekucyjnego, ale pod warunkiem iż nastąpiło przed upływem terminu przedawnienia. Warunkiem skuteczności postępowania egzekucyjnego jednak jest doręczenie tytułu egzekucyjnego (bezpośrednio lub w trybie zastępczym). Zatem część zobowiązań może już być przedawniona.
   2. Strona postępowania ma prawo do zapoznania się z aktami postępowania administracyjnego. Zatem Urząd Skarbowy nie może odmówić udostępnienia akt, kopii deklaracji, zawiadomienia egzekucyjnego, tytułu wykonawczego, itd.

   Usuń
 12. Dzień dobry! Mam podobną sytuację w związku z abonamentem RTV. wczoraj dostałam pismo z US o zajęciu konta z tytułu należności za abonament za okres 2010-2015 r. w 2009 r. wyprowadziłam się z mieszkania, w którym miałam TV i nie dostawałam żadnych upomnień, nic. Dopiero wczoraj, na nowy adres, dostałam info o zajęciu z US. Co najlepiej zrobić? Jak bronić się, skoro właśnie doczytałam, że Poczta jednak nie musiałam przysyłać informacji o nadaniu numerów identyfikacyjnych odbiorników RTV? No i jak wyrejestrować odbiornik, którego numeru nie mam?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dodam jeszcze albo zapytam czy to może być jakaś okoliczność łagodząca, jeśli ja nie pracuję, mam 60 lat, mąż ma emeryturę?

   Usuń
  2. 1. Należy złożyć do US zarzuty do egzekucji, w szczególności podnieść, iż opłaty za rok 2010 nie podlegają zajęciu, gdyż uległy przedawnieniu z końcem 2015 roku zgodnie art.70 o.p. (a z końcem 2013 r. jeżeli przyjąć art.118 kpc)
   2. Wskazać na nienależność opłaty ze względu na fakt wymeldowania i brak odbiornika.
   3. Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych zwalnia się osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięczne-go wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
   4. Proszę wystąpić listem poleconym do Poczty Polskiej "o wyrejestrowanie odbiornika, którego pani nie posiada" (dokładnie tak sformułować), wskazując przy tym jeżeli nadali numer identyfikacyjny. To rzeczywiście prawny absurd, ale może okazać się pomocne w dalszych sporach.

   Usuń
  3. Dziękuję za informację:) Bardzo dziękuję:)Czy odnośnie do pkt. 2. mogę to napisać, nawet jeśli nie wyrejestrowałam odbiornika ze starego mieszkania? (w US powiedziano mi, że odbiornik przypisany jest do osoby, a nie do mieszkania) Poza tym jeśli nie miałam nadanego numeru identyfikacyjnego, ciężko ten odbiornik wyrejestrować. Co do pkt. 3 - jeśli mąż ma emeryturę przekraczającą 50 proc. miesięcznego wynagrodzenia (nieznacznie, ale jednak), ale ja nie pracuję, nie mam emerytury, oboje mamy skończone 60 lat - ja 60, mąż 61 czy to tez mogę napisać jakos okoliczność łagodzącą?

   Usuń
  4. Ad.2 Tak proszę napisać że nienależność.
   Ad.4. Nie szkodzi proszę złożyć wniosek wyrejestrowanie odbiornika, którego pani nie posiada, wpisać najwyżej że nie zna pani numeru identyfikacyjnego (bo nigdy nie otrzymała pani zawiadomienia). Ciekawe co odpiszą wówczas.
   Ad.3 - To proszę wskazać że pani i mąż mają powyżej 60 lat, mąż ma ustaloną emeryturę, a średni dochód w rodzinie wynosi .... zł i nie przekracza to 50% miesięcznego wynagrodzenia, o której mowa w ustawie o opłatach abonamentowych

   Usuń
 13. Rozumiem, że do przedawnienia liczy się dzień, w którym doręczony albo wydano orzeczenie o egzekucji z US, a nie dzień rozpoczęcia dochodzenia, czyli np. wysłanie upomnień albo pism przez Pocztę Polską?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przedawnienie przerywa wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli zajęcie dochodu lub tytuł wykonawczy, a nie upomnienia czy inne pisma. Zatem jeżeli pani wczoraj otrzymała zawiadomienie o zajęciu lub TW, zatem tylko lata 2011-2015 mogą być przedmiotem wymagalności, a nie rok 2010, który się przedawnił w roku ubiegłym.

   Usuń
  2. A co jezeli wyrejestrowalam odbiorniki w 2004 a w 2016 otrzymalam wezwanie do zaplaty za cos co dawno jest dla mnie zamkniete? Nie mam dowodu wyrejestrowania bo od 11 lat mieszkam w Niemczech. Nie dostalam tez zadnego nadania numeru bo fizycznie nie mieszkam w Polsce. Tzn. mam w dalszym ciagu dom i meldunek ale nie obliguje nie to przeciez do mieszkania pod tym adresem.Mam staly meldunek w Niemczech i tam tez pracuje. Skad mam wytrzasnac po 12 latach dowod wyrejestrowania odbiornikow RTV? Skoro przez 12 lat nie otrzymalam zadnego upomnienia to przeciez jasne, ze sprawe wyrejestrowania odb. RTV uznalam za prawidlowo zakonczona i to dawno temu!

   Usuń
  3. To oczywiście absurd. Jeżeli przesłano wezwanie do zapłaty (upomnienie), wówczas należy złożyć wniosek do KRRIT o umorzenie nienależnych zaległości wskazując powyższe okoliczności, a także pismo do PP informując o wniosku oraz o fakcie wyrejestrowania i braku mieszkania od 12 lat w Polsce.

   Usuń
 14. Dziękuję serdecznie!!!

  OdpowiedzUsuń
 15. Dzień dobry! Chciałem zapytać, czy liczy się data wystawienia Tytułu wykonawczego w takim układzie, czy data zawiadomienia o zajęciu wierzytelności - w momencie skłądania zarzutów do egzekucji (zawiadomienie przyszło wczoraj, wydane jest 23 kwietnia, a TW jest z lipca 2015)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie liczy się data wystawienia, ale data doręczenia (obojętnie TW lub zawiadomienia o zajęciu). Jeżeli nie doręczono w ubiegłym roku TW lub zajęcia, to wówczas przerwanie biegu przedawnienia nastąpiło dopiero w tym roku, jeżeli natomiast TW zostało doręczone w ubiegłym roku, znaczy to iż przerwano bieg przedawnienia w roku ubiegłym.

   Usuń
 16. Dzień dobry ! Uprzejmie proszę o podpowiedź co do dalszych kroków w poniższej sytuacji: w październiku 2014 r. dostała zawiadomienie o zajęciu. W ustawowym terminie złożyłam wniosek o umorzenie należności ze względu na sytuację finansową. Złożony został również wniosek do US z prośbą o wstrzymanie egzekucji do czasu rozpatrzenia wniosku przez KRRiT. Kopie obu wniosków poszły również do Poczty Polskiej. Poczta wydała decyzję o wstrzymaniu egzekucji, niestety urząd się pospieszył i na dzień przed wydaniem tej decyzji, przekazał należność za okres od 2009 do 2014 do Poczty. Na dzień dzisiejszy jestem ustawowo zwolniona z opłat abonamentowych (składany był wniosek na poczcie) na czas pobierania zasiłku rodzinnego. W kwietniu br. KRRiT wydała w końcu decyzję o umorzeniu zaległości za okres od 2014 do teraz, natomiast co do okresu za 2009-2014 postępowanie umorzył w związku z wyegzekwowaniem należności. No i tu pojawia się moje pytanie, czy pisać do Poczty o zwrot nienależnie pobranych należność czy ponowić wniosek do KRRiT ? A może skarżyć się do Urzędu, że przekazali należność pomimo decyzji Poczty o wstrzymaniu egzekucji ? Będę wdzięczna za jakieś sugestie !

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wniosek do KRRiT już nie pomoże (decyzja wydali prawidłowo, kwota wyegzekwowana, nie ma podstaw do umorzenia), natomiast trzeba kontynuować postępowanie przed Urzędem Skarbowym by zwrócili zajętą kwotę. US powinno ustosunkować się postanowieniem do zarzutów i jest na to 7 dni na złożenie zażalenia. Jeżeli US nie wydał postanowienia, należy złożyć zażalenie za pośrednictwem urzedu na bezczynność.

   Usuń
 17. Witam.
  Dostałem parę dni temu pismo z US o zajęciu czesci zwrotu z podatku za 2015r na kwotę 159zł na poczet POCZTY POLSKIEJ. Dotyczy to okresu za pierwsze 6 miesięcy 2015r.
  Czy powyższe pismo pomoże mi w tym by nie płacić tego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wiemy czy pomoże, ale warto spróbować.

   Usuń
 18. Witam. Otrzymałem zajęcie takie jak powyżej. Przestraszyłem się i poszedłem zapłacić. Pani w Urzędzie wydała mi kwitek o uchyleniu zajęcia. Termin 7 dni do zgłoszenia zarzutów jeszcze nie minął. Chcę je złożyć jutro - czy jest jeszcze sens, jeżeli już zapłaciłem...?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, fakt zapłaty powoduje wygaśnięcie należności, ale nie bezprzedmiotowość postępowania. Urząd będzie musiał odnieść się do zarzutów.

   Usuń
 19. Witam,
  pod koniec marca otrzymałam pocztą tytuł wykonawczy od US w sprawie zajęcia emerytury w związku z zaległościami w płatności abonamentu. Pod koniec kwietnia wysłałam wniosek o umorzenie zaległości (naliczono je za okres kiedy miałam już ukończone 60 lat i moje dochody nigdy nie przekraczały 50% średniej krajowej). Obawiam się, że zrobiłam to zbyt późno, poza tym wniosek wysłałam do Biura KRRiT, nie do US. W maju zajęto mi 300 zł z emerytury. Co mogę w tej sytuacji zrobić, czy są jeszcze jakieś szanse na umorzenie egzekucji? Jestem załamana i będę wdzięczna za pomoc...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na zarzuty za późno, ale może pani wystąpić do US z 2 wnioskami (równocześnie):
   1) o umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z art.59 par. 1 pkt.2 (brak wymagalności w związku iż była pani zwolniona z opłaty - ukończone 60 lat i dochody poniżej 50% średniej krajowej)
   2) o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w związku tą okolicznością (zwolnienie z opłaty) oraz wszczęcia postępowania ws. umorzenia zobowiązania z tytułu opłaty abonamentowej w KRRiT.

   Usuń
 20. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wezwanie US bez wskazania kwoty i okresu jest niezgodne z prawem. Sam Urząd najwyraźniej nie wie jak się zachować.
   Proszę wskazać Urzędowi, że żaden przepis ordynacji podatkowej ani ustawy o opłacie abonamentowej nie przewiduje przeniesienia należności opłaty daninowej (a takowym jest opłata RTV) z ojca na córkę.

   Istotne znaczenie w sprawie może mieć sposób w jakim dokonano zmianę rejestracji RTV (jeżeli nastąpiło zmiana tylko użytkownika z zachowaniem numeru identyfikacyjnego, może być problem. Jeżeli doszło do zmiany numerów identyfikacyjnych wówczas nie ma żadnej ciągłości rejestracyjnej ani opłat). W naszym przekonaniu, skoro nie ma przepisów o przeniesieniu, powinna być dokonane najpierw wyrejestrowanie użytkownika poprzedniego i nadanie nowego numeru następnemu użytkownikowi.
   W razie dalszych wątpliwości proszę dzwonić do Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE.

   Usuń
 21. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Wszelkie zaległości do 2010 roku są przedawnione i urząd nie ma prawa ich egzekwować (gdyż minęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności daniny, a przy przerwaniu biegu przedawnienia decyduje data zajęcia lub doręczenia tytułu wykonawczego).
   2. Jeżeli ma pani dowód rejestracji z sprzed 3 lat, może wówczas pani się tym posłużyć w celu zakwestionowania, iż jest płatnikiem od 1993 roku.

   Usuń
  2. 1. Pani trochę sobie namieszała. Mamy wątpliwość gdyż procedura wydaje się dziwna. Normalnie PP wystawia tytuł wykonawczy, a US przeprowadza egzekucję. US zazwyczaj nie żąda wyjaśnień.
   2. Niech pani składa wyjaśnienia do US, załączając kopie dowodu zmiany użytkownika i wyrejestrowania, wskazując że nie ma w świetle prawa przeniesienia zaległości daninowych z jednej osoby na drugą, a opłata abonamentowa jest zaległością daninowy. Dodatkowo wszelkie zobowiązania do roku 2010 są w świetle prawa przedawnione.
   3. Jeżeli będzie egzekucja, trzeba będzie złożyć zarzuty

   Usuń
  3. Nie ma sensu w mojej opinii składać wyjaśnień do US, bo oni jak komornik, działają na zlecenie wierzyciela i nie maja nic do gadania.wyjaśnienia i niescisłosci składa się w KRRIT oraz PP.

   Usuń
  4. Jak podkreślaliśmy dziwna to procedura. Być może US ma jakieś wątpliwości co do egzekucji i stąd prośba o wyjaśnienia (nie ma bowiem w prawie cesji zobowiązań daninowych).

   Usuń
 22. Sprawa jest dziwna.

  Aczkolwiek, dziękuję za cenne wskazówki.

  OdpowiedzUsuń
 23. Kiedy przedawnia się abonament?
  To jest wciąż niedoprecyzowane, czy zwykło pismo z Poczty Polskiej ( zatytułowane w systemie jako tytuł wykonawczy) przerywa przedawnienie czy tez tylko i wyłącznie zajęcie pieniężne Urzędu Skarbowego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Abonament przedawnia się w ciągu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym był obowiązek zapłaty, czyli za 2010 rok przedawnia się z końcem 2015.
   Bieg przedawnienia przerywa czynność egzekucyjna, tj. doręczenie albo tytułu wykonawczego albo zajęcie. Samo wystawienie pisma nie przerywa biegu, dopiero czynność doręczenia ma ten skutek.
   Tytuł wykonawczy ma określony wzór i formę, a zatem zwykłe pismo niezależnie jak go zatytułują nie jest "Tytułem wykonawczym" w rozumieniu przepisów, a tym samym nie można uznać za czynność egzekucyjną. Natomiast tytuł wykonawczy wydany zgodnie z wzorem i formą przewidziane przepisami stanowi czynność egzekucyjną i przerywa bieg przedawnienia.

   Usuń
  2. Abonament przedawnia się w ciągu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym był obowiązek zapłaty, czyli za 2010 rok przedawnia się z końcem 2015.
   Bieg przedawnienia przerywa czynność egzekucyjna, tj. doręczenie albo tytułu wykonawczego albo zajęcie. Samo wystawienie pisma nie przerywa biegu, dopiero czynność doręczenia ma ten skutek.
   Tytuł wykonawczy ma określony wzór i formę, a zatem zwykłe pismo niezależnie jak go zatytułują nie jest "Tytułem wykonawczym" w rozumieniu przepisów, a tym samym nie można uznać za czynność egzekucyjną. Natomiast tytuł wykonawczy wydany zgodnie z wzorem i formą przewidziane przepisami stanowi czynność egzekucyjną i przerywa bieg przedawnienia.

   Usuń
 24. http://damianpadjas.pl/blog/2014/10/22/komornik-skarbowy-vel-poborca-skarbowy-uprzejmie-prosi-o-osobiste-zgloszenie-co-robic/

  Pewnie chodzi o to?

  OdpowiedzUsuń
 25. Witam! Otrzymałam dzisiaj odpowiedz na złożoną skargę dot. opłaty abonamentowej, w której informuję Pocztę Polską, że nigdy nie dokonywałam zgłoszenia rejestracyjnego, a mimo to twierdzą, że cyt. " Poczta Polska chcąc wywiązać się z określonych w rozporządzeniu zobowiązań wysłała do abonamentów zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru,które stanowią dowód zarejestrowania odbiornika. Obecnie dowodem zarejestrowania jest zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacyjnego przesłana w piśmie z dnia 12.04.2016 r. " W związku z tym, skoro wysłano wcześniej powiadomienie to kiedy to było i na jakie nazwisko zostało wystawione? Bardzo proszę o poradę. Z góry serdecznie dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 26. Jeżeli nigdy nie było zgłoszenia rejestracyjnego, to niedopuszczalne jest zawiadomienie o nadanie numeru identyfikacyjnego. Proponujemy by wystąpił pan do PP z żądaniem okazania dokonanego przez Pana zgłoszenia rejestracyjnego. Zobaczymy co odpowiedzą.

  OdpowiedzUsuń
 27. Jestem ciekaw sytuacji i konsekwencji prawnych. Teoretycznie.
  PIS na chama dolicza mi 15 zł do rachunku za prąd.
  Odliczam 15 zł i wpłacam tylko należne opłaty dla dostawcy prądu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Projekt opłat audiowizualnych jest pomysłem nie PISu, ale przewijał się już w resorcie za czasów PO, PIS go zwyczajnie przejął po poprzednikach.
   2. Na razie to tylko projekt, a nie ustawa, od szczegółowych zapisów ustawowych, zależy jakie będą skutki jego nie płacenia. Nie chcemy spekulować, póki nie będzie ostatecznego projektu.
   3. W naszym środowisku, jesteśmy przeciwni temu projektowi. Uważamy, że należy finansować media publiczne z dotychczasowych dochodów budżetowych. Ewentualnie można było wprowadzić podatek w cenie energii np. 1 gr. od kwh (tak jak niegdyś uczyniono z podatkiem lokalnym od środków transport samochodowego, który włączono w cenę benzyny). Natomiast proponowane rozwiązanie jest biurokratyczne i nie cechuje się prostotą

   Usuń
 28. Odcięcie prądu i komornik to najbardziej uciążliwa konsekwencja.
  Tylko jest jeszcze kwestia prawa i tego czy można się do takich środków posuwać przy opłacie audiowizualnej.
  Oczywiscie wiem, że projekt tylko w zarysie, ale już budzi niescisłosci.

  OdpowiedzUsuń
 29. Witam.
  Otrzymałem zawiadomienie o zajęciu wystawiony 02,2016 a Tytuł wykonawczy jest z dnia 09,2015 za okres 01.2010 do 06.2015 co ciekawe na kwotę 1217,40 a upomnienie z UP za ten sam okres 1216.20. Czy taka różnica może być podstawą do składania roszczenia i jak rozumiem z wcześniejszych postów to US może mi zabrać pieniądze za okres 2011 - 2015 ponieważ rok 2010 się przedawnił.
  I jeszcze jedno pytanie czy nie powinien być to okres 3 letni a nie 5 letni.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. - Ważne jest nie data wystawienia, a doręczenia Tytułu wykonawczego. jeżeli nastąpiło to po 1 stycznia 2016 r. wówczas rok 2010 uległ przedawnieniu, ale trzeba ten zarzut podnieść, by US zwrócił pieniądze za 2010 rok i z odsetkami.
   - Nie powinno być różnic w kwocie TW i zajęcia.
   -przedawnienie w świetle orzecznictwa TK i WSA jest 5 letni, ale w naszym przekonaniu wykładnia ta nie jest właściwa (powinien być 3 letni)

   Usuń
 30. Witam
  w dniu 03.06.2016 r. mąż otrzymał pismo z US zawiadamiające o zajęciu wynagrodzenia wraz z dokumentem TW-1. Dotyczy to okresu 2011-2015. TW-1 jest wystawione na adres pod którym od 2007 r. już nie mieszkamy. Nieruchomośc została sprzedana. Odbiornik do dzisiaj nie został przez męża wyrejestrowany. Pismo przyszło na aktualny adres zamieszkania. Wiekowo ani dochodowo, zgodnie z tym co KRRiT pisze na swojej stronie, nie ma podstaw do zwolnienia nas z opłaty abonamentowej. Czy jest zatem jakaś możliwośc ubiegania się o umorzenie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Upomnienia były wysyłane przez wierzyciela KRRiT reprezentowaną przez Pocztę Polską. Upomnienie podwójnie awizowane uważa się za odebrane zgodnie z k.p.a. . KRRiT DYSPONUJE takimi informacjami. Ponadto Urzędy Skarbowe nie odpowiadają za zaległości abonamentowe, tylko zajmują się egzekucją należności pieniężnych wskazanych w tytule wykonawczym.

   Usuń
  2. Brak doręczenia upomnienia jest prawnie jedną z podstaw zarzutu. Podwójne awizowanie uznaje się za odebrane, ale musiało to nastąpić. Tymczasem różnie bywało z doręczaniem upomnień, są przypadki że w ogóle ich nie było (nawet w formie awiz)

   Usuń
 31. Formalnie odbiornik nie jest przypisany do adresu, ale do użytkownika. Tym niemniej proszę złożyć zarzuty do US (termin do 10.06), wskazując fakt braku upomnienia, fakt braku zamieszkania i brak numeru identyfikacyjnego. Małe szanse, ale mimo wszystko należy spróbować, to nic nie kosztuje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W dniu dzisiejszym zakład pracy poinformował męża, że zajęli mu wynagrodzenie. Dzisiaj miały być też wysłane pisma do KRRiT o umorzeniu, PP i US o wstrzymanie egzekucji - czyli w terminie. Czy w takiej sytuacji jest jeszcze szansa na odzyskanie pieniędzy? Termin na złożenie zarzutów jeszcze nie upłynął, a zakład pracy już zadziałał.

   Usuń
  2. Mimo to należy złożyć pisma, w szczególności zarzuty do egzekucji.

   Usuń
 32. Witam,
  w dniu 02.06 odebrałem zawiadomienie z US o zajęciu wynagrodzenia w związku z niepłaceniem abonamentu za okres 2011-2015. 06.06 zajęto część mojego wynagrodzenia. Pragnę nadmienić, iż w lipcu 2009r sprzedałem mieszkanie mojej byłej żonie i wymeldowałem się z niego. Zameldowałem się u swojej matki, która z racji wieku /ur. 1939r/ nie płaci opłaty abonamentowej. W okresie tym, tj. 2009 do chwili obecnej nie dostawałem żadnych upomnień i zawiadomień. W podziale majątku z moją byłą żoną jest zapis, iż odbiornik tv przypada jej. Czy mam jakieś szanse w sporze z US i KRRiT? Dodam, iż 03.06.2016 złożyłem na PP wniosek o wyrejestrowanie odbiornika. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgodnie z art.2 ust.1 i 2 ustawy o opłatach abonamentowych: Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.
   Zatem skoro w podziale majątku był zapis iż odbiornik przypada żonie, zatem nie jest spełniona przesłanka art.2 ust.1 i 2 ustawy, czyli opłata jest nienależna. Czynność techniczna wyrejestrowania nie może przesądzać o należności lub jej braku.

   Proszę złożyć do US zarzuty do postępowania egzekucyjnego, powołującego się na ww. okoliczności.

   Usuń
 33. W mojej firmie (sklepie) była kontrola, grało radio. Dostałem list z Poczty Polskiej S.A Centrum Obsługi Finansowej "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego". Z którego wynika, że używano jednego niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego w mojej firmie. Czy jest jakaś szansa na uniknięcie kary? Ewentualnie w jakiej wysokości kary mogę się spodziewać?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgodnie z art.5 ust.3 ustawy o opłatach abonamentowych W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.
   Zgodnie z art.7 ustawy musi zostać wydana stosowana decyzja cyt. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego kierownik jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzający kontrolę, wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, o której mowa w art. 5 ust. 3.
   7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do ministra właściwego do spraw łączności.

   Fakt że radio grała w sklepie nie świadczy jeszcze o używaniu niezarejestrowanego odbiornika, bo może to być radio np. należąca do pracownika lub właściciela, który wnosi opłatę RTV (opłata za telewizję obejmuje także radio) jako osoba indywidualna lub jest wogóle zwolniona z opłaty.

   Usuń
 34. Witam,
  w piątek 10.06 tata otrzymał pismo z Urzędu Skarbowego : zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za prace z tytułu niezapłaconego abonamentu RTV od 01.01.2011.
  Zaznaczam, że od 2011roku tata miał na utrzymaniu rodzinę 6 osobową, a sam pracował i teoretycznie powinien zostać zwolniony z tej opłaty, gdyż spełnia kryteria dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o
  świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).
  W związku z tym moje pytanie, czy jest szansa na umorzenie tego długu?? i właściwie do kogo pisać teraz odwołanie oczywiście powołując się na ciężką sytuację materialną taty??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Co do umorzenia, trudno powiedzieć. Radzimy złożyć zarzuty do postępowania egzekucyjnego do Urzędu Skarbowego (powołując się m.in. na kryterium dochodowe) oraz wniosek do KRRiT o umorzenie długu

   Usuń
  2. Tak właśnie postąpie, dodatkowo wyśle pismo do poczty polskiej o podjętych czynnościach. Dziękuję za odpowiedź. POZDRAWIAM

   Usuń
 35. Witam,
  w piatek dostałem zawiadomienie z US o zajęciu wynagrodzenia za pracę z tytułu niezapłaconego abonamentu RTV od 01.2011 r.
  Mieszkam z ciocią , która jest właścicielem mieszkania i ma 82 lata. W 11.2012 r.poprzez stronę internetową Poczty Polskiej zmieniłem dane z moich na dane cioci,która miała już ukończone 75 lat i była ustawowo zwolniona z opłat .Myślałem,że dane zostały zmienione.Nigdy jednak nie dostałem potwierdzenia z zmiany z Poczty Polskiej, a Pani na infolinii twierdzi,że żadna zmiana nie została zarejestrowana. Co mam robić. Czy mogę się w tej sytuacji odwoływać od egzekucji.
  Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę złożyć zarzuty egzekucyjnej. Jeżeli ma pan dowód samego zgłoszenia przerejestrowania, to proszę załączyć kopię.

   Usuń
 36. Witam,
  mam podobny problem. Dostałam zawiadomienie z US o zajęciu wynagrodzenia z tytułu zaległości z opłacie abonamentu RTV. Mieszkam w jednym mieszkaniu z osoba , która w okresie wymagalności miała ukończone 75 lat. Jest ona również właścicielem mieszkania. Czy w związku z zamieszkiwaniem z osobą zwolnioną ustawowo z opłat, mimo iż odbiornik był zarejestrowany na mnie, mam prawo do zwolnienia z opłat. Proszę o podpowiedź, co mam robić w tej sytuacji. Czy jest jakaś szansa na wstrzymanie egzekucji.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety zapisy ustawy odnoszą się co do zasady do osoby, a zatem cienko to widzimy. Ale proszę złożyć zarzuty, być może zostanie to uznane. Proszę wskazać iż w świetle art.2 ut.5 ustawy (osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność) opłata RTV w przypadku osób fizycznych nie jest przypisana do osoby, ale do gospodarstwa domowego, a zgodnie z art.4 osoba w wieku 75 lat zwolniona jest z opłaty. Zatem wobec zamieszkania z osobą mającą ten wiek, opłata jest nienależna.

   Usuń
  2. Nie ma szans, ponieważ odbiornik RTV był zarejestrowany na Pana. Fakt zamieszkiwania nie daje takich podstaw prawnych działania wstecz z opłatami RTV. Należy wyrejestrować odbiornik RTV i zarejestrować na osobę wspólnie zamieszkującą i zwolnioną ustawowo z abonamentu RTV. Ponadto, gdy Pan tego nie uczyni nadal biegną zaległości RTV, ponieważ tytuł wykonawczy wystawiony jest na dany okres. Nie zasadne jest wnoszenie zarzutów do Urzędu Skarbowego, ponieważ US nadał tytułowi klauzulę wykonalności tj. została zbadana dopuszczalność egzekucji. Tak Urząd Skarbowy jest organem egzekucyjnym prowadzącym egzekucję z należności pieniężnych po przez zastosowanie środka egzekucyjnego. W PANA PRZYPADKU JEST TO ZAJĘCIE WYNAGRODZENIA. Urząd Skarbowy będący jednocześnie organem egzekucyjnym nie zobowiązany do badania zasadność wskazanych w tytule wykonawczym należności pieniężnych , co wynika bezpośrednio z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

   Usuń
  3. Urząd Skarbowy w postępowaniu egzekucyjnym zasięga stanowiska wierzyciela czyli PP. Cienko to widzimy, ale warto spróbować i złożyć zarzuty. Najwyżej odmówią.

   Usuń
 37. Dzień dobry,
  w dniu 07.06.2016 mąż odebrał z poczty zawiadomienie o zajęciu emerytury (02.06.2016)i tytuł wykonawczy (02.05.2016) za lata 01.01.2011 do 31.08.2015. Upomnienie teoretycznie jest datowane na 03.09.2015 - nigdy go nie otrzymaliśmy z uwagi na fakt zmiany miejsca zamieszkania i wymeldowania z poprzedniego adresu. Nie pamiętam aby dotarła do nas również informacja o nadaniu indywidualnego numeru rejestracyjnego. Ale najdziwniejszy dla mnie jest fakt, że w tytule wykonawczym wskazane są kwoty zaległego abonamentu a odsetki są naliczone jedynie za 7 m-cy 2011 r. i z tego wychodzi jedynie kwota 65,70 zł natomiast w zawiadomieniu odsetki policzone są od całej zaległej kwoty i wynoszą już 302,81 zł. Chyba coś tu jest nie tak. Co robić, na co powołać się w zarzutach? Jak rozumiem termin na ich złożenie mija jutro o północy? Czy do skutecznego złozenieni zarzutów liczy sie data nadania przesyłki poleconej? Będe wdzieczna za szybka odpowiedź. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę w zarzutach wskazać oprócz przez nas poruszanych zagadnień także te okoliczności (nie otrzymanie upomnienia, brak doręczenia numeru identyfikacyjnego) także rozbieżności pomiędzy tytułem wykonawczym a zawiadomieniem o zajęciu, nie powinno być takich różnic.
   Co do terminu, liczy się dzień nadania w urzędzie pocztowym.

   Usuń
  2. Dziękuję za szybką odpowiedź :) Zgodnie z Państwa wzorem powinnam również złożyć wniosek do KRRiT o brak zobowiązań lub umorzenie zaległości z tytułu opłat RTV jednak we wzorze jest mowa o powiadomieniu którego ja nie otrzymałam. czy w takim razie powołać się na zawiadomienie zajęciu. I jeszcze jedno przedawnieniem będzie objęty okres od 01.01.2011 do końca 31.12.2012?

   Usuń
  3. Wniosek do KRRiT nie zaszkodzi, a zamiast powiadomienia powołać się na zawiadomienie o zajęciu. Co do przedawnienia, przyjmuje się w sprawach daninowych okres 5-letni, czyli 2011 rok nie byłby przedawniony. Naszym zdaniem skoro ustawa nie odsyła do ordynacji w całości, a tylko w zakresie odsetek za zwłokę, powinno być stosowane zasady z kpc - 3 lata (gdyż jest to świadczenie powtarzające). Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (a zanim sądów administracyjnych) wskazuje, że opłata RTV ma charakter daninowy stąd 5 letni okres przedawnienia, od końca roku kalendarzowego, w którym był obowiązek uiszczenia daniny,

   Usuń
  4. Dzień Dobry.
   Udało się! Uznano zarzut braku powiadomienia i wydano postanowienie o umorzeniu postępowania. Dziś poszedł przelew z US i zwrócono nienależnie pobrane pieniądze. W całej korespondencji z PP pojawia się numer, rejestracyjny odbiornika, którego to zgłoszenia nie robiliśmy ale to już zostawię i teraz będę składać wniosek o wyrejestrowanie odbiornika. Czy mogę to zrobić zwykłym pismem czy są na to jakieś procedury? Z góry dziękuję za odpowiedź.

   Usuń
  5. Gratulujemy. Jest stosowny formularz, najlepiej zgłosić to elektronicznie (link jest w naszym artykule http://serwis21.blogspot.com/2015/03/wyrejestruj-odbiornik-rtv.html). Poczta prześle formularz cele podpisania i zwraca się podpisany formularz. I to wszystko.

   Usuń
 38. O zwrot pieniędzy można ubiegać się od KRRiT - NIE OD URZĘDU SKARBOWEGO, PONIEWAŻ JAKO ORGAN EGZEKUCYJNY PROWADZI EGZEKUCJĘ Z PIENIĘDZY I PRZEKAZUJE DO WIERZYCIELA.

  OdpowiedzUsuń
 39. Postępowanie egzekucyjne prowadzi organ skarbowy, zatem wszelkie czynności należy dokonać wobec niego, zarzuty itd. Bez postanowienia US w zakresie uznaniu zarzutów, możliwość odzyskania pieniędzy już zajętych nie będzie możliwa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Należności pieniężne wyegzekwowane przez US i przekazane do wierzyciela nie podlegają zwrotowi przez Urząd Skarbowy.

   Usuń
 40. Witam! Otrzymałam odpowiedz z Poczty Polskiej z Bydgoszczy w sprawie przysłanie uwierzytelnionego odpisu mojego zgłoszenia rejestracyjnego,oczywiście go nie otrzymałam, bo go po prostu nie ma. Poczta Polska stoi na stanowisku, że cyt." Na podstawie obowiązujących przepisów Poczta Polska nie anulowała zgłoszonych przez użytkowników wcześniejszych wniosków rejestracyjnych, a wyłącznie imienną książeczkę opłat zastąpiono indywidualnym numerem identyfikacyjnym.Nadmieniam, że imiennej książeczki też nie miałam, a numer identyfikacyjny nadano mi bezprawnie. Podstawą prawną wg Poczty jest to, że " opłaty abonamentowe wpływały z mojego konta bankowego i świadczą jednoznacznie o dokonaniu wcześniejszej rejestracji odbiorników rtv ". Od marca 2016 r. nie mogę się doprosić od Poczty Polskiej odpisu rejestracji na moje nazwisko. Nie dociera do nich, że nie jestem użytkownikiem odbiorników ani też, że nigdy ich nie rejestrowałam. Bardzo proszę o pomoc, bo mam już dość tej przepychanki. Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 41. Na podstawie art.73 k.p.a. proszę się zwrócić do Poczty Polskiej SA o kopię dokumentów potwierdzającą rejestrację odbiornika .Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. W przypadku, gdy Poczt Polska SA nie będzie dysponowała stosownymi dokumentami należy stwierdzić jednoznacznie, że nie była dokonana rejestracja. Ponadto przy każdej rejestracji jest podpis osoby rejestrującej odbiorniki RTV. Należy się tego dopominać od Poczty Polskiej SA. Na koniec dodam, że pisma można składać na Poczcie Polskiej w danej miejscowości, gdzie się mieszka za potwierdzeniem odbioru, ponieważ oni są upoważnieni do załatwiania wszelkich spraw związanych z abonamentem. Piszę o tym, ponieważ z jakiej racji mamy ponosić koszty wysyłki listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

  OdpowiedzUsuń
 42. W dwóch kolejnych sprawach abonamentu rtv mamy sukcesy i Poczta Polska w całości uznaje nasze zarzuty. To pokazuje, że linia obrony, która została przyjęta na początku postępowań przynosi skutki. W przypadku, gdy nie chcecie pozostawić sprawy przypadkowi prosimy o kontakt na maila: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 43. witam w dniu dzisiejszym tj.28-06-2016 dostalem z US tytul wykonawczy za abonament za okres 01-2011 do 08-2016 problem polega na tym ze od 2009r. nie mieszkam pod adresem wskazanym w tytule wykonawczym i wczesniej nie dostawałem zadnych upomnien.Prosze o pomoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Należy złożyć zarzuty do egzekucji. Po pierwsze nie mogą żądać płatności do 08-2016 bo termin płatności lipca i sierpnia nie minął. Ponadto jeżeli Pani nie mieszka proszę to napisać w zarzutach (z tym że informuje że w zasadzie odbiornik rejestrowany jest na osobę, a nie na mieszkanie). Brak upomnienia jest niezgodne z ustawą o egzekucji, zatem są podstawy do zarzutów

   Usuń
 44. Witam. Dziś dostałam z US tytuł wykonawczy od 01-04-2011 do 2016 1400zł. Byłam zarejestrowana ale nie otrzymałam numeru identyfikacyjnego. Czy warto walczyć?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Uważamy, że tak. Brak upomnień, brak numeru identyfikacyjnego, itp. to wystarczający podstawy do złożenia zarzutów. Uwaga - jest tylko 7 dni na złożenie/wysłanie pisma

   Usuń
 45. Witam. Mój tata dostał pismo z Urzędu Skarbowego o zajęciu pensji na poczet zaległości od stycznia 2011 roku do października 2015 roku. Przez cały ten okres nie otrzymał żadnego pisma z KRRiT czy Poczty Polskiej. Nie przypominamy też sobie żeby przyszło jakieś pismo o nadaniu numeru identyfikacyjnego. Czy jest jakaś szansa na powstrzymanie egzekucji? Nie wiem też czy powinniśmy wysyłać jakieś pismo do KRRiT czy PP skoro nie dostaliśmy od nich żadnej informacji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W takiej sytuacji proszę złożyć zarzut do postępowania egzekucyjnego (brak przesłanej numeru identyfikacyjnego, brak upomnienia, przedawnienie po 3 latach w świetle kpc) oraz wniosek o umorzenie zaległości do KRRiT.

   Usuń
 46. Witam. Moja mam dostała pismo z US o zajęciu pensji na poczet abonamentu RTV. Zgłosiła się do Komornika US w celu ustalenia możliwości rozłożenia długu na raty. Wpłaciliśmy część długu, a Komornik obliczył ile jeszcze zostało do zapłaty. Po kilku dniach przyszło zawiadomienie o uchyleniu zajęcia, lecz reszty długu jeszcze nie uregulowaliśmy. Czy w takiej sytuacji po otrzymaniu takiego zawiadomienia należy wpłacić resztę zaległości?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trudno się odnieść nie znając przyczyny uchylenia zajęcia.

   Usuń
  2. Właśnie problem w tym, że jest tylko nr tej sprawy i krótki tekst cyt. "Zajęcie uchyla się z powodu wygaśnięcia zaległości".

   Usuń
  3. Czy jest jakiś protokół, inny dokument dot. rozłożenia na raty. Dla zrozumienia trzeba by zweryfikować tytuł wykonawczy, zawiadomienie o zajęciu, wpłaconą kwotę, które należności mogły się przedawnić.
   Co do zasady jeżeli wygasła zaległość, znaczy że już jej nie ma, i nie trzeba nic płacić. Co innego jest rozłożenie zaległości, a co innego jej wygaśnięcie.

   Usuń
  4. To było dogadanie się jeśli chodzi o rozłożenie na raty. Zaległości było 1400 zł. wpłaciliśmy 700 zł., bo tak było ustalone z Komornikiem US po czym On obliczył ile jeszcze trzeba dopłacić, wyliczył trochę mniej niż 1400 zł. To było 27.06.2016r. po czym 30.06.2016 wysłano właśnie to zawiadomienie z US do tego samego komornika. Poszliśmy do US dowiedzieć się o co chodzi to obliczył nam znowu inną kwotę prawie 50 zł więcej. Jak mam to rozumieć?

   Usuń
  5. Za bardzo tego nie rozumiemy. Jeżeli nie ma dokumentu ws. rozłożenia na raty, to formalnie takiego rozłożenia nie ma. Jeżeli było 1400 zł wpłacono 700 zł, pozostało zatem ok. 700 złotych (a nie żadne 1400 złotych). Ponadto powinien być tytuł wykonawczy doręczony (może być ex post w stosunku do zajęcia, ale musi być doręczony). Jeżeli tytułu wykonawczego nie doręczono, można złożyć zarzuty do egzekucji, w związku z jego brakiem, a samo zajęcie jest nielegalne.

   Usuń
 47. Witam! Od 09 marca 2016 r.bezskutecznie domagam się od Poczty Polskiej S.A.w Bydgoszczy ,uwierzytelnionego odpisu zgłoszenia rejestracyjnego odbiornika rtv.,i po raz kolejny go nie przysłali. W dalszym ciągu podtrzymują swoje stanowisko dotyczące należności z tyt. zaległych opłat abonamentowych. W ogóle nie przyjmują do wiadomości, że to nie na moje imię i nazwisko była wystawiona książeczka opłat, a numer identyfikacyjny nadany z naruszeniem prawa ,na podstawie wpływu z mojego konta bankowego, którego użyczyłam, a nie w wyniku rejestracji odbiornika. Nadmienić należy, że to zawiadomienie o nadaniu numeru zostało podpisane przez Iwona Figel. Proszę o pomoc, czy pozostawić to pismo PP bez odpowiedzi. Z góry bardzo dziękuję za poradę. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 48. Niestety w przepisach nie przewidziano takiej sytuacji. Zatem możemy zasugerować, że:
  1. Skoro nie doręczają odpisu zgłoszenia rejestracyjnego odbiornika RTV, to należy złożyć wniosek o unieważnienie nadania numeru rejestracyjnego, jako dokonanego niezgodnie z rozporządzeniem ministra transportu z 25 września 2007 roku. Warunkiem sine qua non nadania nowego numeru rejestracyjnego był fakt wcześniejszego zgłoszenia (tzw. książeczka opłat). Skoro nie było rejestracji, zatem PP nie była uprawniona do nadania numeru identyfikacyjnego. Fakt płatności z konta nie jest równoznaczne z rejestracją.
  2. Ponadto złożyć wniosek do KRRiT o umorzenie opłaty za te lata, uzasadniając faktem iż nadano numer rejestracyjny w sposób niezgodny z rozporządzeniem ministra transportu z 25 września 2007 roku, gdyż nie było wcześniejszego zgłoszenia

  OdpowiedzUsuń
 49. Witam! Bardzo dziękuję za odpowiedz. Mam pytanie, czy do Poczty Polskiej S.A. w Bydgoszczy złożyć wniosek o unieważnienie nadania numeru rejestracyjnego? Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do PP proszę wysłać wniosek o unieważnienie i kopię wniosku do KRRiT o umorzenie - powinno to ich powstrzymać. Ważne by w obu pismach wskazać, że numer nadano w sposób niezgodny z rozporządzeniem ministra transportu z 25 września 2007 roku, skoro wcześniej nie było rejestracji (książeczki opłat).

   Procedura o unieważnienie numeru jest procedurą, którą proponujemy, ale nie widnieje on w przepisach prawa w zakresie numeru RTV. Jest luka w przepisach.

   Usuń
 50. Dzień Dobry.
  Udało się! Uznano zarzut braku powiadomienia i wydano postanowienie o umorzeniu postępowania. Dziś poszedł przelew z US i zwrócono nienależnie pobrane pieniądze. W całej korespondencji z PP pojawia się numer, rejestracyjny odbiornika, którego to zgłoszenia nie robiliśmy ale to już zostawię i teraz będę składać wniosek o wyrejestrowanie odbiornika. Czy mogę to zrobić zwykłym pismem czy są na to jakieś procedury?
  A może lepiej pójść na pocztę ze starą książeczką i na tej podstawie spróbować wyrejestrować odbiornik? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
 51. Proszę o pomoc!! w 2014 roku dostałem tyt wyk z US za lata 01/2009-03/2014. Od razu napisałem do PP że nie otrzymałem nigdy żadnego numeru identyfikacyjnego i prosze o potwierdzenie odebrania takiego numeru przeze mnie lub moich domowników !!! w odpowiedzi PP wskazala że nie dysponuje i nie musi okazac mi takiego potwierdzenia odbioru i ogólnie podtrzymują swoje stanowisko o obowiązku opłaty przeze mnie tv. Ponownie odpowiedziałem i wskazałem na brak numeru jednak poczta wymyyśliła sobie rzekome daty zawiadomien o upomnieniach przesyłanych do mnie od 2008 roku. Te daty to kompletna bzdura!! Jeden termin wskazali nawet w niedziele!!! Złożyłem w 12/2014 pismo do KRRiTV o umorzenie zadłużenia (wskazałem na trudna sytuację materialną i choroby nowotworowe żony, która od 1995 do 2014 była na rencie przyznanej w droddze wyjątku a obecnie jest na emeryturze równiez w drodze wyjątku. Nie muszę pisać iż kwota jej jest śmiesznie niska 450 zł netto. Poza tym ja sam jestem od 1997 roku na rencie. Oprócz wniosku o umorzenie wysłałem skargę na postępowanie PP do RPO. w odpowiedzi RPO przychyliła się do moich zarzutów wskazała ścieżke postępowania ale indywidualnie nie mogła mi pomóc. Dodatkowo, napisałem pismo do US o zawieszenie egzekucji do czasu rozstrzygnięcia postępowania przez KRRiTV. do tego czasu nic się nie działo, aż wczoraj doręczono mi powiadomienie iż zajęto moja rentę w ZUSie. co mogę teraz zrobić???? Czy nie obowiązuje US zawieszenie??? czego US egzekwuje zadłużenie skoro KRRiTV nie rozstrzygnęla jeszcze w w/w sprawie??? Błagam podpowiedzcie co moge zrobić czy udać się do US i wskazac na pismo o zawieszeniu czy jeszcze raz przesłać pismo do PP o zawieszenie ?

  OdpowiedzUsuń
 52. 1. Dopóty nie postanowienia ws. zawieszenia egzekucji, organ może dokonać egzekucji.
  2. Do tytułu wykonawczego należy złożyć zarzuty. Z chwilą złożenia zarzutów, obowiązkiem organu jest wydanie postanowienia na które przysługuje prawo zażalenia do wyższego stopnia. Z opisu wynika, że składał pan pismo do PP, formalnie powinien pan to złożyć do US, który przekazuje je PP. Ale naszym zdaniem można uznać, iż pismo do PP stanowił zarzut. W przypadku zarzutu dopóki nie zapadnie ostateczne postanowienie postępowanie podlega zawieszeniu:
  Art. 35. § 1. u.p.e.a. - Zgłoszenie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1–7, 9 i 10 zawiesza postępowanie egzekucyjne do czasu wydania ostatecznego postanowienia w
  przedmiocie zgłoszonego zarzutu, o ile wierzyciel po otrzymaniu zarzutu nie wystąpi
  z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego

  Zatem radzimy złożyć zażalenie na bezczynność organu w związku z art.35 kpa (brak postanowienia dot. wniosku o zawieszenie egzekucji) i prowadzenie egzekucji, w sytuacji w której zgodnie z art 97 par.1 pkt.4 kpa zaistniała okoliczność zagadnienia wstępnego rozstrzyganego przez inny organ (sprawa w KRRiT o umorzenie) oraz ewentualnie sytuacji art.35 ar. 1 u.p.e.a (postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia zarzutów).
  Proszę ponadto podeprzeć się także pismem RPO, wskazać na absurdy w wyjaśnieniach PP itd.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Okazało się że PP zawiesiła całe postępowanie w dniu 28-04-2015 ale jaśnie państwo nie raczyli go nawet wydrukować podpisac i przesłać nam i US. Dowiedziałam się o tym dziś jak zadzwoniłam do PP w Bydgoszczy. Okazało sie ze jakas pi*da zrobiła w bazie zawieszenie ale "zapomniała" go wydrukowac i przesłac
   !!!!! No ludzie !!!! US nie posiada postanowienia o zawieszeniu z uwagi na powyzsze. Poprosiłam Panią z PP żeby przesłała to zawieszenie jeszcze raz do US żeby mieli postanowienie o zawieszeniu całego postępowania egzekucyjnego i w odopowiedzi okazalo się ze wysle je ale z dzisiejsza datą!!! a jak mi US zajął konto na podstawie tytułów z 31-08-16 to jak to bedzie?????US zawiesi mi postępowanie z tego tytułu i nie będzie ściągał kasy??? A dodatkowo zapytalam pracownice PP czy tak samo zrobili z tym potwierdzeniem nadania numeru, że sobie sfabrykowali pismo w bazie (oczywiscie po obowiązkowym terminie który był do 10-2008)i zostawili je tak samo nie drukujac i nie przesyłając do nas. Oczywiscie Pani sie uniosła i dalej twierdzi ze przesłali ale jak widac na powyższym przykładzie kłamią w żywe oczy!!!!! Proszę podpowiedzcie co teraz zrobić Przysięgam że nigdy ani nadania numeru ani żadnych upomnien na które wskazuje PP nie dostaliśmy!!! Przecież to wyłudzenie i oszustwo PP w biały dzień!!!!

   Usuń
 53. Witam,
  u nas sytuacja jest częściowo podobna do powyższych-w kwietniu 2016 roku tata otrzymał upomnienie za niezapłacony abonament rtv za okres 01/2011-03/2016 z adnotacją,że jeśli kwota nie zostanie uregulowana w terminie to zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne-odwołaliśmy się na brak zawiadomienia o nadaniu indywidualnego nr. Odpisali nam ,że odbiorniki zostały zarejestrowane na daną osobę,której został nadany nr, Opłaty wpływały do danego dnia i świadczą o dokonaniu wcześniejszej rejestracji i wysłali nam wygenerowane zawiadomienie o nadaniu indywidualnego nr z 10-09-2008 roku; odpowiedziałam,że pod wskazanym adresem rodzice nie mieszkają od 10 lat i na nowy adres zarejestrowała mama odbiornik na siebie-w 08-2012 roku,przy czym proszę o ponowne przeliczenie zobowiązania i podanie należności;Poczta Polska S.A. kazała w kolejnym swoim piśmie z 06-2016 roku wyrejestrować odbiornik na starym adresie,po czym zwróciła się z kolejnym pismem o uzupełnienie oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa;tata napisał oświadczając ze mama zmarła w styczniu tego roku-korespondencja trwa a już jest lipiec 2016 toku na tym etapie;w sierpniu przyszło potwierdzenie wyrejestrowania odbiornika i informacja o tym,że Poczta skieruje pismo do organu egzekucyjnego w sprawie ograniczenia postępowania egzekucyjnego( w tytule wpisane było -dotyczy należności z tytułu zaległych opłat abonamentu rtv objętych tytułem wykonawczym nr.... z dnia 04-07-2016),po czym kilka dni później ostanie pismo-że tata prowadząc wspólne gospodarstwo z mamą posiadał 2 rejestracje , w związku z czym względem pozycji od czyli od dnia kiedy zarejestrowano odbiornik na nowym adresie 09-2012 do 03-2016 nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania. zaległości ujęte w pozycjach ..... tytułu wykonawczego z dnia 04-072016 pozostają do realizacji w całości;- moje pytanie brzmi-nie dostaliśmy ponownego przeliczenia należności aby tata mógł zapłacić,tylko wymieniali się pismami,kierując sprawę do Urzędu Skarbowego jako tytuł egzekucyjny-czy mogę się odwołać w imieniu taty aby odstąapić od egzekucji - chcielibyśmy uregulować tę należność ale nie wiemy ile-w US powiadomili mnie dzisiaj ,że jeszcze nie mają tytułu wykonawczego-wyraziliśmy chęć do spłaty a teraz wynika,że tata będzie musiał ponieść dodatkowe koszty egzekucji-co mamy zrobić-proszę o pomoc.
  Beata

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie otrzymaliśmy również tytułu wykonawczego za dnia 04-07-2016 roku.

   Usuń
  2. Należy:
   1. Wezwać PP do sprecyzowania wysokości należności i za jakie okresy
   2. złożyć zarzut do postępowania egzekucyjnego wskazując powyższe okoliczności oraz fakt nie doręczenia tytułu wykonawczego co jest niezgodne z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz nie sprecyzowanie przez pocztę wysokości należności itd. (czyli nie wiadomo jaka jest suma wymagalna).
   Skoro chodzi o ojca, to niech ojciec złoży zwykłe oświadczenie, że jest Pani jej pełnomocnikiem w postępowaniach dot. opłaty abonamentowej, albowiem może Pani dokonywać czynności w imieniu ojca ale tylko mając wyraźne jego pisemne upoważnienie.

   Usuń
 54. Witam! moja mama dostała dziś pismo o zajęciu renty w związku z zaległymi opłatami za abonament rtv od roku 2011. co zrobić z tym tematem. dodam że moja mama od lat 20 jest osoba głuchą całkowicie niesłyszącą która powinna być zwolniona z tych opłat. jednak że rodzice nigdy tego nie załatwili. obecnie od 2,5 roku po śmiercitaty mieszkamy z mamą same. czymoże to mogło by być powodem do umożenia zadłuzenia???

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Należy złożyć zarzuty do postępowania egzekucyjnego do US powołując się na art.4 ust.1 pkt.4 cyt. zwalnia się z opłaty osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB);
   2. Wystąpić do KRRiT o umorzenie zaległości wskazując także na fakt głuchoty i powyższy przepis

   Usuń
  2. czy do krrit mogę złożyć wniosek internetowo czy lepiej listownie?

   Usuń
  3. KRRiT to organ administracyjny zatem korespondencja musi być podpisana w sposób własnoręczny lub elektronicznym podpisem. jeżeli się wysyła internetowo zatem to jedynie przez E-PUAP.

   Usuń
 55. Okazało się że PP zawiesiła całe postępowanie w dniu 28-04-2015 ale jaśnie państwo nie raczyli go nawet wydrukować podpisac i przesłać nam i US. Dowiedziałam się o tym dziś jak zadzwoniłam do PP w Bydgoszczy. Okazało sie ze jakas pi*da zrobiła w bazie zawieszenie ale "zapomniała" go wydrukowac i przesłac
  !!!!! No ludzie !!!! US nie posiada postanowienia o zawieszeniu z uwagi na powyzsze. Poprosiłam Panią z PP żeby przesłała to zawieszenie jeszcze raz do US żeby mieli postanowienie o zawieszeniu całego postępowania egzekucyjnego i w odopowiedzi okazalo się ze wysle je ale z dzisiejsza datą!!! a jak mi US zajął konto na podstawie tytułów z 31-08-16 to jak to bedzie?????US zawiesi mi postępowanie z tego tytułu i nie będzie ściągał kasy??? A dodatkowo zapytalam pracownice PP czy tak samo zrobili z tym potwierdzeniem nadania numeru, że sobie sfabrykowali pismo w bazie (oczywiscie po obowiązkowym terminie który był do 10-2008)i zostawili je tak samo nie drukujac i nie przesyłając do nas. Oczywiscie Pani sie uniosła i dalej twierdzi ze przesłali ale jak widac na powyższym przykładzie kłamią w żywe oczy!!!!! Proszę podpowiedzcie co teraz zrobić Przysięgam że nigdy ani nadania numeru ani żadnych upomnien na które wskazuje PP nie dostaliśmy!!! Przecież to wyłudzenie i oszustwo PP w biały dzień!!!!

  OdpowiedzUsuń
 56. Bardzo ważne, żeby nie podejmować działania samemu w sprawach, ponieważ błędy popełnione na wcześniejszym etapie postępowania będzie miał wpływ na całokształt postępowania. Pamiętajcie o tym Państwo, bo to bardzo ważne i chodzi o dobro Państwa. Kontaktować się proszę na mail: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com Odpowiadamy do 24 h od wysłania maila. Pozdrowienia serdeczne.

  http://damianpadjas.pl/blog/2016/09/10/kolejna-pozytywnie-zakonczona-sprawa-abonamentu-rtv-umorzenie-egzekucji/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rozumiemy że państwo walczycie o klientów, ale w sprawie trzeba pamiętać że od chwili otrzymania pisma egzekucyjnego, jest tylko tydzień na złożenie zarzutów, co pozwoli na wstrzymanie egzekucji. Późniejsze działania mogą być nieskuteczne ze względów formalnych. A uwzględniając, iż w nawału spraw może upłynąć kilka dni, zanim osoba się zajmie sprawą, czasu wówczas już nie ma.

   Usuń
 57. W kolejnej sprawie zakończyła się pomyślnie sprawa egzekucji abonamentu rtv – w tym przypadku postanowienie o umorzeniu egzekucji skarbowej w całości. Jeśli otrzymaliście pismo dotyczące abonamentu rtv w podobnej sprawie nie czekajcie ani też nie działajcie we własnym zakresie. Szkoda Państwa nerwów i czasu. Zajmujemy się tymi sprawami kompleksowo. Kontakt i skany dokumentów kierować na maila: kancelaria.prawna.mdp@gmail.com Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24 h od otrzymania korespondencji.

  http://damianpadjas.pl/blog/2016/08/24/sprawa-egzekucji-abonamentu-rtv-zakonczona-pomyslnie/

  OdpowiedzUsuń
 58. Witam serdecznie. Otrzymałem z Poczty Polskiej postanowienie o uznaniu moich zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego za bezzasadne. Składać zażalenie na postanowienie i walczyć dalej, czy czekać na rozstrzygnięcie wniosku KRRiT o umorzenie zaległości. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Należy złożyć zażalenie na to postanowienie, zobaczymy czy organ odwoławczy podzieli zdanie PP czy też nie.

   Usuń
 59. Witam serdecznie. Proszę o pomoc!! Miesiąc temu dostałam tyt wyk z US oraz zajęcie wynagrodzenia. Od razu napisałam do PP że nie otrzymałam nigdy żadnego numeru identyfikacyjnego i proszę o potwierdzenie odebrania takiego numeru oraz nadmieniłam, że nie dostałam nigdy żadnego upomnienia ze strony PP. Do chwili obecnej nie dostałam jeszcze odpowiedzi i przeglądając dzisiaj ponownie pisma z US zauważyłam, że w TW występuje błędny adres (pod którym nigdy nie zamieszkiwałam), co mogę teraz zrobić?? Jak wstrzymać US?? Z góry dziękuje za odpowiedź i pomoc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Jeżeli złożono zarzuty do postępowania egzekucyjnego, wówczas zostanie wydane postanowienie wierzyciela, na które będzie przysługiwało zażalenie.
   2. Jeżeli nie złożono formalnych zarzutów, to należy wystąpić o uchylenie postępowania egzekucyjnego wskazując na okoliczności wskazane i te które opisywaliśmy w artykule.

   Usuń
 60. Witam! Bardzo proszę o pomoc. Dzisiaj otrzymałam zawiadomienie o zajęciu emerytury /1630 zł./ z tyt. egzekucji abonamentu rtv. Od 09 marca 2016 r. trwa korespondencji pomiędzy PP Bydgoszcz. Nigdy nie rejestrowałam odbiornika rtv , nr identyfikacyjny został sfabrykowany / podpis p. Iwony Figel/ nie posiadałam, też książeczki opłat. Nadano w/w numer na podstawie wpłat z konta bankowego, którego użyczałam. Wygląda na to, że rejestracja odbiornika , wcale nie jest potrzebna. Bezskutecznie domagałam się uwierzytelnionego odpisu potwierdzającego rejestrację na moje imię i nazwisko. Napisałam, też 01.08.br. do PP Bydgoszcz wniosek o unieważnienie nadania nr rejestracyjnego oraz do KRRiT o umorzenie płatności,w odwecie otrzymałam z US zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia. Mam 7 dni do wniesienia zarzutów. Za pomoc bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę złożyć zarzuty do postępowania egzekucyjnego i wskazać w nim iż zgodnie z art.2 ust.3 "Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego". Rejestracja wymaga złożenia wniosku rejestracyjnego. Skoro nie było żadnego wniosku, nie można było dokonać rejestracji. Fakt wpłaty z konta bankowego na rzecz innej osoby nie zmienia charakteru rejestracji i nie powoduje przejścia zobowiązania z właściciela odbiornika na osobę która dokonała wpłaty.

   Usuń
 61. Jak to jest w końcu z przedawnieniem abonamentu? Po 5 latach czy po 3 latach?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym 5 lat, jednak same zapisy ustawy abonamentowej odwoływały się do ordynacji podatkowej jedynie w zakresie odsetek za zwłokę (naszym zdaniem zatem orzecznictwo jest błędne i powinno być w takiej sytuacji 3 lata)

   Usuń
 62. Witam, mam pytanie.
  Czy fakt niedostarczenia zawiadomienie o przyznaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego po wyegzekwowaniu kwoty należności wraz z odsetkami stanowi przesłankę do zwrotu pieniędzy. Jeśli tak to trzeba się zwrócić do poczty czy do organy egzekucyjnego.

  OdpowiedzUsuń
 63. Naszym zdaniem brak doręczenia zawiadomienia oznacza nieważność numeru identyfikacyjnego, a zatem brak wymagalności opłaty. W tej sprawie należy zwrócić się w pierwszej kolejności do organu egzekucyjnego.
  PP ma inną interpretację przepisów, że wystarczyło samo wysłanie zawiadomienia (a nie jego doręczenie).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W tym przypadku należność została wyegzekwowana z konta bankowego przez us i terminy środków zaskarżenie już upłynęły. Kwestia doręczenia jest tu kluczowe gdyż dana osoba zamieszkuje od 10 lat zagranicą i brak doręczenia informacji o przyznaniu numeru mógł u takiej osoby rodzić przekonanie o utracie rejestracji odbiornika ze wszystkimi konsekwencjami w myśl. § 5. 1. i § 6. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU z dnia 25 września 2007 r.w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie znam tej podstaw interpretacji ale kłuci się z literalnym brzmieniem w/w przepisu. Wydaje się że w tym przypadku należy kierować korespondencje bezpośrednio do wierzyciela czyli Poczty.

   Usuń
  2. W takiej sytuacji radzimy składać zarówno do wierzyciela jak i do US.

   Usuń
 64. Dzień dobry,
  Od kwietnia 2014 roku lat walczę z PP w sprawie zasadności płacenia abonamentu. Nie wchodząc w szczegóły, po otrzymaniu TW zwróciłam się do US o wstrzymanie egzekucji i jednocześnie złożyłam do PP pismo w sprawie wyjaśnień dotyczących braku nr ewidencyjnego, Po kilku miesiącach w lipcu 2015 roku otrzymałam postanowienie utrzymujące stanowisko PP, która nic nie wyjaśnia, więc w lipcu 2015 roku złożyłam zażalenie na to postanowienie. Dwa dni temu, a więc po prawie 1,5 roku od zażalenia na postanowienie, przyszło postanowienie ostateczne utrzymujące w mocy poprzednie. Wiem, ze chyba tę walkę przegrałam, że już nic z tym nie da się zrobić. Ale mam trzy pytania:
  1. Czy na postanowienie ostateczne przysługuje skarga do WSA, bo w postanowieniu ostatecznym jest pouczenie, że nie przysługuje mi skarga do WSA. Na jakiej podstawie PP pozbawia mnie możliwości składania skargi do WSA?
  2. I kolejna rzecz- czy fakt, że odpowiedź na zażalenie trwała przeszło rok nie sprawia, że jest ono nieskuteczne? w art. 35 §1 k.p.a. jest ogólna dyrektywa, w myśl której sprawy administracyjne powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, więc może ten fakt, że PP tak długo zwlekała z postanowieniem daje mi możliwość zażalenia na postępowanie i co to mi w ogole daje?
  3. I trzecia sprawa-co teraz zrobi US, bo pismo z postanowieniem ostatecznym poszło także do US. Czy od razu wejdą mi na konto? Czy otrzymam przedtem jakaś informację? Przecież TW przyszły w kwietniu 2014 roku i od tego czasu egzekucja jest wstrzymana, do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy przez wierzyciela. Czy mam teraz czekać na krok US, czy zostaje mi tylko prośba do PP o rozłożenie tego haraczu na raty?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i wszelką pomoc.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 65. Przepisy w zakresie egzekucji administracyjnej są fatalnie napisane, a tym samym rodzą wiele problemów>
  1. Na postanowienie (zarówno dotyczące stanowiska wierzyciela jak i samej egzekucji) przysługuje zażalenie, a następnie skarga administracyjna. Wprawdzie mówimy o postanowienie ws. stanowiska wierzyciela, ale WSA w Olsztynie w wyroku I SA/Ol 909/14 stwierdził, że "Na postanowienie wierzyciela w sprawie zarzutów, zgodnie z treścią art. 34 §2 u.p.e.a., zobowiązanym przysługuje zażalenie oraz skarga do sądu administracyjnego." PP nie ma prawa zatem pozbawiać prawa składania skargi do sądu administracyjnego, a zapis taki jest nieskuteczny.

  2. Terminy dla administracji charakter instrukcyjny, czyli fakt ich przekroczenia nie powoduje nieskuteczności. Natomiast przewlekłość postępowania w niektórych sytuacjach może dać do podstawę do roszczenia odszkodowawczego (o ile racja w sporze była po stronie obywatela)

  3. Po postanowienie ostatecznym ws. stanowiska wierzyciela, Urząd jest zobowiązany tym postanowieniem i wyda postanowienie ws. zarzutu, na które przysługuje zażalenie. Aż do wydania postanowienia ostatecznego przez DIS ws. zarzutu postępowanie egzekucyjne jest zawieszone, o ile wierzyciel nie wystąpi z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego.

  OdpowiedzUsuń
 66. Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.
  Zastanawiam się, czy PP nie odrzuci mi tej skargi i nie przekaże do WSA, bo przecież za pośrednictwem wierzyciela trzeba taką skargę złożyć. Obawiam się, ze skoro napisali, że mi takie prawo nie przysługuje to nadal będą szli w zaparte. Może powołanie się na wyrok WSA w Olsztynie, który Pan przytoczył, coś pomoże.
  Nie wiem co to jest DIS, ale rozumiem, że muszę teraz czekać na postanowienie z Urzędu Skarbowego, które US wyda na podstawie postanowienie ostatecznego wydanego przez PP i powinnam czekać na to postanowienie. Czyli nie obudzę się nagle któregoś dnia z zajętym kontem, bo najpierw otrzymam postanowienie?
  Swoją drogą napisałam do Panstwa maila z prośbą o zajęcie się tym, bo już nie ogarniam tej całej procedury.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Procedura egzekucyjna jest tak absurdalna i złożona, że wszyscy się w niej gubią (przykład PP

   Niech PP odrzuci skargi i nie przekaże do WSA, to będzie poważny błąd formalny, który pozwoli unieważnić postępowanie z powodów formalnych - rażące naruszenie prawa.

   DIS to dyrektor Izby Skarbowej, który w przypadku zażalenia na postanowienia US wydaje ostateczne postanowienie.

   Zatem może pani złożyć skargę do WSA (i zobaczyć jak zareaguje Poczta) lub poczekać na postanowienie US, a następnie w przypadku zażalenia DIS

   Usuń
 67. Czy zechciałby Pan dokończyć powyższy post, bo zdaje się, że jest nieskończony, a jest to ważne, bo nie wiem co dalej w przypadku zażalenia DIS na decyzję US. Dziękuję za pomoc.

  OdpowiedzUsuń
 68. Zatem może pani złożyć skargę do WSA (i zobaczyć jak zareaguje Poczta) lub poczekać na postanowienie US, a po doręczeniu postanowienia złożyć zażalenie do DIS. Na postanowienie ostateczne będzie przysługiwało prawo skargi do WSA. Jednak w postępowaniu przed US i DIS organy te będą już się opierać na stanowisku wierzyciela.
  -----------------------------------------------
  Zwracamy uwagę, że sądy administracyjne potrafiły nie uwzględniać zarzutu w zakresie nie doręczenia zawiadomienia o numerze identyfikacyjnym, opierając się na bzdurnej tezie, iż wystarczy wysłanie samego zawiadomienia.
  Zarzut braku upomnienia (jeżeli taka sytuacja zaistniała) raczej może być uwzględnione.
  Zarzut 3-letniego przedawnienia nie będzie uznany, sądy administracyjne kierują się w tej sprawie orzecznictwem TK, który uznał opłatę abonamentową za daninę publiczną (czyli 5-letni termin przedawnienia)

  OdpowiedzUsuń
 69. Bardzo dziękuję za pomoc i wyjaśnienia. Będę składała skargę do WSA.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 70. Tydzień temu dostałam zawiadomienie z US o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego - Tytuł wykonawczy za abonament 2011-2015.
  Czy mogę jeszcze złożyć zarzuty ? Nigdy nie dostałam żadnego numeru identyfikacyjnego ani upomnienia. W lipcu 2014 sprzedałam mieszkanie.
  Tydzień temu pod mój nowy adres przyszło w/w zawiadomienie.
  Zarzuty do US ? Do PP też napisać jakieś pismo ? I do KRRiT też ?
  Nie bardzo wiem co mogę zrobić, gdzie co napisać i w jakiej kolejności ??

  OdpowiedzUsuń
 71. Jest 7 dni na złożenie zarzutów od wszczęcia postępowania egzekucyjnego czyli od doręczenia tytułu wykonawczego (a także od zawiadomienia o zajęciu, jeżeli nie było uprzedniego doręczenia tytułu wykonawczego).
  Zatem proszę w kolejności:
  1) złożyć zarzuty (także w przypadku przekroczenia terminu)/wniosek o uchylenie postępowania egzekucyjnego, powołując się na brak numeru identyfikacyjnego i upommnienia
  2) wystąpić do KRRiT o umorzenie zaległości powołując się na brak numeru
  identyfikacyjnego
  3) wystąpić do PP o kopie dokumentów
  Wzory pism ma pani na naszej stronie (zakładka opłata RTV po prawej stronie)

  OdpowiedzUsuń
 72. Bardzo proszę o podpowiedź...w związku z tym, iż złożyłam wniosek o umorzenie do KRRiTV mam zawieszone postępowanie przez PP w Bygdoszczy oraz US w moim mieście do czasu wydania decyzji przez KRRiTV. Ponadto, 12.09. złożyłam zarzuty na zawiadomienie z US z 30.08 (doręczone 05.09)wraz z wnioskiem na posdtawie art. 13 u.o.p.e.w.a o zwolnienie z zajęcia składników majątkowych w postaci świadczenia z ZUSu (mam zajętą rentę). W odpowiedzi US przysłął mi 15.09. postanoeiwnie w sprawie zawieszenie postęowania egzekucyjnego (na podstawie tego, że PP zawiesiła na początku września postęowanie) wraz z ZAWIADOMIENIEM O WSTRZYMANIU REALIZACJI ZAJĘCIA WIERZYTELNOŚCI (cytuję zawiadomienie: "Naczelnik US wstrzymuje realizację zajęcia wierzytelności z ZUS zobowiązanej do odwołania. Zajęcia dokonano u dłużnika zajętej wierzytelności ZUS w ...ul. ..."). Mam rentę na 1 dnia miesiąca. Okazało się że pomimo zawieszenia całego postępowania przez samego wierzyciela, tj. PP oraz przez US a także pomimo zawiadomienia o wstrzymaniu realizacji zajęcia US POTRĄCIŁ 30.09 MOJĄ RENTĘ!!! To po co mi to zawieszenie i wniosek o zwolnienie z egzekucji składnika majątkowego?! Kontaktowałam się i z ZUSem i US w tej sprawie ale US mówi że to zawiadomienie nie jest zwolnieniem renty!! Oni dalej będa potrącac i będa trzyamac na tzw koncie depozytowym do czasu rozstrzygniecia przez KRRiTv oraz odwieszenie przez PP...poza tym urzednik w US wskazał mi że po wniesiemu 12.09. moich zarzutów oraz wniosku o zwolnienie składnika z egzekucji przesłali do PP i zarzut i wniosek i powiedział mi że potrzebują ZGODY WIERZYCIELA NA ZWOLNIENIE renty!!!Prosze podpowiedzcie co mogę zrobic? przeciez zawieszenie to zawieszenie a nie dalej US mi potrąca rentę... poza tym Art. 13 w/w ustawy na który powołałam się we wniosku do US o zwolnienie z egzekucji składnika nie wskazuje na żaden obowiązek uzyskania przez US zgody wierzyciela!!! Proszę co mam zrobic jak wstrzymac tą procedure zębym mogła normalnie brac i tak śmiesznie niską rente ? prosze o jakąkolwiek podpowiedź... może oficjalnie pismo do US napisac z prośbą o wyjasnienie i podanie podstawy prawnej uzyskanie zgody na zwolnienie? samam nie wiem... a poza tym prosze o wyjasnienie czy mogę starac się o umorzenie na mojego męża który jest po 8 operacjach w tym 3 nowotworowych i przez cały czas za który PP chce odemnie ten haracz był na I grupie renty w drodze wyjątku z orzeczeniem zusu o niezdolnosci do pracy i samodzielnej egzystencji a teraz od 2014 jest juz na emeryturze? My z mężem razem mieszkamy pod adresem pod ktorym jest pseudo odbiornik tv i pod którym żadają od nas tej gigantycznej dla nas sumy (nie wspomne juz o tym że nigdy nie dostalismy zadnych upomnień ani numerów identyfikacyjnych jak wszyscy powyżej). Proszę o pomoc...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę wystąpić do US, że zgodnie z Art. 35. § 1. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Zgłoszenie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1–7, 9 i 10 zawiesza postępowanie egzekucyjne do czasu wydania ostatecznego postanowienia w przedmiocie zgłoszonego zarzutu. Zatem skoro złożono zarzuty, m.in. ze względu na brak upomnienia zatem nie ma podstaw do prowadzenia dalej czynności egzekucyjnych. Proszę wystąpić by US powiadomił ZUS o zawieszenie egzekucji.

   Ponadto zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie abonamentowej zwolnione są z opłaty:
   - osoby, które zaliczono do I grupy inwalidów
   - osoby o całkowitej niezdolności do pracy
   - osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
   A zatem przysługuje zwolnienie z opłaty.

   Usuń
  2. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ja wiem że zgłoszenie przez zobowiązanego zarzutu zawiesza postępowanie egzekucyjne do czasu wydania ostatecznego postanowienia w przedmiocie zgłoszonego zarzutu i nawet mam postanowienia z PP i z US o zawieszeniu postępowania, ale US nadal mimo to ściąga pieniądze..jakby nie dociera do niego to że jest zawieszenie... a co ze zdaniem urzędnika z US że wysłał pismo do PP o zgodę na zwolnienie składnika majątkowego tj. renty spod egzekucji? przecież nie ma takiego przepisu prawda? to od złożenia wniosku i od US zależy czy mogę korzystac ze swoich pieniedzy... co z tym faktem ze oni mnie odsyłają i każą czeka na odpowiedz z PP czy bedzie ta zgoda czy nie.... nie wiem co robic... a w ZUSie byłam i odsyłają mnie do US żeby ten zwolnił środki.. i koło się zamyka... US twierdzi, że pieniadze które pomimo zawieszenia ściąga ani nie trafiają do wierzyciela-PP ani do mojej kieszeni-są tak jakby w zawieszeniu... co to ma byc?
   a co do zwolnienia z opłaty proszę o opinię czy mogę się jednak powołac na fakt choroby męża i jego I grupy mimo że to moją osobę "czepiają" te wszystkie instytucje? mogę powołac się na fakt iż razem zamieszkujemy pod jednym adresem?

   Usuń
  3. Mimo to proszę zaadresować pismo na Naczelnika Urzędu Skarbowego, wyraźnie wskazując że ściąganie pieniędzy (co następuje, choć bez ich przekazania) w warunkach złożonego zarzutu i zawieszenia postępowania jest niezgodne z prawem, i zażądać uchylenia czynności egzekucyjnych.
   Tak jak wskazywaliśmy proszę powołać się na art.4 ustawy o opłacie abonamentowej, w związku ze wskazanymi przez nas przesłankami. Na tej podstawie KRRiT winna umorzyć postępowania, a PP odstąpić od egzekucji.

   Usuń
  4. Dziękuję za odpowiedź. Spróbuje tak zrobic...

   Usuń
  5. Ale jestem zmieszana tą całą sytuacją... na dowód zachowania US znalazłam chyba podstawę takiego działania:art. 35 par.2 u.o.p.e.w.a. :"W okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny może dokonać na podstawie tytułu wykonawczego zabezpieczenia na wniosek wierzyciela lub z urzędu" oraz at. 1a pkt 16:" wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego – rozumie się przez to wstrzymanie wykonania zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie powoduje uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych, oraz niepodejmowanie nowych środków egzekucyjnych"...niestety chyba te pieniądze beda mi ściagac do tego depozytu... jedyna nadzieja w zwolnieniu z opłaty przez KRRiTV lub PP...

   Usuń
  6. Mimo wszystko radzimy napisać do US, zwłaszcza iż w sprawie zachodzi zwolnienie określone w art.4 ustawy o opłacie abonamentowej

   Usuń
 73. Witam!
  Moja sytuacja jest nieco inna od tych przedstawionych powyzej.W roku 2004 dokonalam wyrejestrowania odbiornikow RTV zarowno z miejsca zamieszkania jak i sklepu, ktorego bylam wlascicielka do roku 2005. w sierpniu 2016 otrzymalam wezwanie do zaplaty za odbiorniki domowe za okres ostatnich 5 lat czyli 2011-2016. Zwrocilam sie do KRTV o przedstawienie dokumentow na podtsawie, ktorych zazadano ode mnie wplaty jakiejs zaleglosci. Okzalao sie, ze w 2008 wyslano mi nowy numer abonencki i na nowo zawarto ze mna jakas umowe, jednak ja pisma nigdy nie otrzymalam. Od roku 2006 mieszkam na stale w Niemczech i tam tez pracuje i nie moglam fizycznie odebrac zadnej umowy. Przez 12 lat od wyrejestrowania odbiornika RTV nie otrzymalam zadnego pisma (upomnienia), z ktorego wynikaloby, ze mam jakies zadluzenie w KRTV! W trakcie rozmowy telefonicznej dowiedzialam sie, ze musze przedstawic dowod wyrejestrowania odbiornikow RTV! Jak mam to zrobic skoro to bylo 12 lat temu a ja od 11 lat nie mieszkam poza Polska i nie mam juz zadnej dokumentacji z tamtego okresu. Pani Z KRTV stwierdzila rowniez, ze skoro nadal widnieje w ewidencji ludnosci jako zameldowanan pod adresem, pod ktorym zarejestrowane byly kiedys odbiorniki to jest to dowd, ze z nich nadal korzystalam.
  Po rozwodzie w 2004 stalam sie jedyna wlascicielka domu wiec niby po co mialam sie wymeldowywac z wlasnego domu pomimo, ze nim nie mieszkam? Wrejestrowalam odbiorniki 12 lat temu i od 11 lat mieszkam w Niemczech na co ma potwierdzenie biura meldunkowego w Niemczech a w Polsce jestem moze kilka dni w roku, zeby uregulowac rachunki, w tym za energie. W Zakladzie energetycznym dom jest zgloszony jako letniskowy, po to zeby nie miec problemow z zalegymi rachunkami.
  Samo wezwanie do zaplaty z sierpnia 2016 trafilo do mnie przypadkiem i to nie ja je odebralam ale osoba kompletnie do tego nieupowazniona! Prosze o jakas podpowiedz bo w glowie mi sie miesci, ze po 12 latach mozna ot tak sobie zadac zaplaty niewiadomo za co!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wyrejestrowanie odbiornika skutkowało tym, że nie można było przyznać nowego numeru abonenckiego, a jego nadanie jest prawnie nieskuteczne. Oczywiście po 12 latach dowód wyrejestrowania mógł nie zostać zachowany. Fakt meldunku pod danym adresem nie jest żadnym dowodem.
   W związku z wezwaniem do zapłaty (czyli upomnienie) rodzimy wystąpić do KRRiT o umorzenie nienależnej zaległości, powołując się na opisane okoliczności, powiadomić Pocztę Polską o wniosku i zażądać od Poczty kopii dokumentów rzekomego nadania numeru identyfikacyjnego.
   I jeszcze jedno proszę złożyć do Poczty Polskiej wniosek o wyrejestrowanie nielegalnie nadanego numeru identyfikacyjnego, tak aby mieć na przyszłość jakikolwiek dokument że żądała pani wyrejestrowania, inaczej będą nadal próbowali naliczać.

   Usuń
 74. Witam. Zgodnie z podpowiedziami wysłałam pismo do US oraz KRRiTV. Po jakimś czasie US odpisał, iż postępowanie egzekucyjne zawiesza i oczekuje na odpowiedź wierzyciela, tj. przedstawienie odpowiednich dokumentów, ewentualnie umowy, podpisów pod upomnieniami (których tata nigdy nie otrzymał). Mijają dwa miesiące i cisza. Co dalej z tym robić? Czekać na odpowiedź urzędu, czy może lepiej im się przypomnieć i wysłać zapytanie o postępy w sprawie?

  OdpowiedzUsuń
 75. Proszę się nie niepokoić. Jeżeli nie było upomnienia doręczonego bezpośredniego lub w sposób zastępczy (awizo i 2 tygodniowe leżenie na pocztę), wówczas to przesłanka umorzenia postępowania egzekucyjnego. Ale najpierw musi być stanowisko wierzyciela czyli Poczty. Jeżeli stanowisko byłoby negatywne wówczas można złożyć zażalenie.
  W razie przewlekłości postępowania, można złożyć zażalenie.

  OdpowiedzUsuń
 76. Mój tato otrzymał tytuł wykonawczy. Mam zamiar złożyć zarzuty.nigdy nie dostał numeru od Poczty Polskiej i nie otrzymał pisma upominawczego.Telewizor faktycznie kupił w tamtym roku i go nie zarejestrował. Powinien płacić abonament od czerwca 2015. Co w tej sytuacji robić?proszę o pomoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wskazuje Pan za jaki okres jest ten tytuł. Jeżeli nigdy nie był rejestrowany telewizor, nie było numeru, nie było upomnienia, to PP narusza procedury. Proszę złożyć zarzuty, proszę pamiętać o 7-dniowym terminie. Proszę nie pisać o kupnie telewizora, to PP musi udowodnić że dopełniło formalności, a skoro nie było upomnienia - to nie dopełnił.

   Usuń
 77. Tytuł wykonawczy dotyczy okresu 2011 2016-czerwiec

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skoro tak, to nie jest to związane z kupnem telewizora. Zatem podtrzymujemy niech pan złoży zarzuty

   Usuń
 78. Tytuł wykonawczy dotyczy okresu 2011 2016-czerwiec

  OdpowiedzUsuń
 79. Mój tato otrzymał tytuł wykonawczy. Mam zamiar złożyć zarzuty.nigdy nie dostał numeru od Poczty Polskiej i nie otrzymał pisma upominawczego.Telewizor faktycznie kupił w tamtym roku i go nie zarejestrował. Powinien płacić abonament od czerwca 2015. Co w tej sytuacji robić?proszę o pomoc

  OdpowiedzUsuń
 80. Otrzymałem (wreszcie) pismo z poczty o możliwości zwrotu nienależnie pobranej przez US egzekucji. I jeszcze muszę o to poprosić szanowną pocztę pismem! Czy mogę domagać się zwrotu kwoty egzekucji (mam rozumieć, że ze wszystkimi kosztami) wraz z odsetkami? W końcu moje pieniądze nienależnie pobrane przez kilka miesięcy leżą na koncie w US (dobrze, że ich nie przelali do poczty, tylko czekali na wyjaśnienie sprawy).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeżeli nienależnie pobrano, to także koszty egzekucji powinny być zwrócone. Co do odsetek za zwłokę proponujemy zwrócić się później już po zwrocie nienależnych pobranych należności). Lepiej nie drażnić na samym początku.

   Usuń
 81. chciałabym prosić o poradę co do dalszego kroku....
  dostałam od US informację o tytule wykonawczym za nieopłacony abonament w latach 2010-2015. napisałam pisma do wszystkich świętych wg wzoru dostępnego w internecie o braku upomnień, nadania numery, przedawnieniu 3 letnim itd.. postępowanie zawieszono na czas wyjaśnienia, w międzyczasie dostałam informację o nadaniu nr identyfikacyjnego z 2008r. A ostatecznie przyszło pismo z Poczty że zarzut nieistnienia egzekwowanego obowiązku w części tytułu wykonawczego za rok 2010 jest zasadny a zarazem utrzymuje się w mocy pozostałą częśc tytułu wykonawczego za lata 2011-2015. Mam 7 dni na wniesienie zażalenia ale do czego tu się odwoływac? Czy tytuł wykonawczy ma w takim przypadku klauzulę wykonalności? czy złożyć od razu wniosek o umorzenie? nie mam jedynie jak uzasadnić gdyż jestem osobą samotną, pracującą i mam netto 1450zł. Jeśli udałoby się przeciągnąć egzekwowanie tytułu do następnego roku to wtedy przedawnią mi się należności za 2011 rok?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Proszę złożyć zażalenie, to nic nie kosztuje. Wystarczy podtrzymać argumentację z zarzutów (brak upomnienia jest przesłanką wystarczającą itd)
   2. Czynność egzekucyjna (np. Tytuł wykonawczy) przerywa bieg przedawnienia w świetle ordynacji podatkowej przerywa bieg przedawnienia. Ustawa abonamentowa odsyła do ordynacji jedynie w zakresie odsetek za zwłokę, z kolei sąd uznaje terminy przedawnienia także z ordynacji. W sumie jest prawny bałagan.
   Wniosek o umorzenie warto złożyć, albowiem w świetle przepisów ordynacji i Ministra Finansów, za okres postępowania nie można naliczać odsetek za zwłokę gdy trwa dłużej niż 3 miesiąc (argumentacja jest w zakładce opłata RTV po prawej stronie naszej strony)

   Usuń
  2. a co w takim przypadku z tytułem wykonawczym? skoro w części jest nieuzasadniony to czy w ogóle US może dokonac egzekucji czy odeśle go do wierzyciela ?

   Usuń
  3. US nie może dokonać egzekucji skoro w części jest nieuzasadniony, powinna nastąpić skorygowanie TW.
   Do czasu prawomocnego postanowienia ws. zarzutów postępowanie egzekucyjne jest co do zasady zawieszone. Oczywiście jest możliwość odstępstwa na wniosek wierzyciela, ale musi to być właściwie uzasadnione.

   Usuń
 82. Bardzo proszę o pomoc. otrzymałam od poczty pismo wzywające do zapłaty zaległego abonamentu. Odpisałam na wezwanie - standardowe pismo - prosze o przysłanie wzoru podpisu, numery zarejestrowanego odbiornika, ustawa itd. Poczta odebrała pismo (mam żółtą zwrotkę), ale nic nie odpisała. Po pół roku US wysłał do pracodawcy pismo o egzekucji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W tej sytuacji można tylko złożyć zarzuty do postępowania egzekucyjnego (argumentacja jest w artykule) oraz wniosek do KRRiT o umorzenie zaległości (z tych samych powodów).

   Usuń
  2. Dziękuję :)

   Usuń
 83. Witam Bardzo proszę o pomoc
  W lutym tego roku US zabrał pieniądze z renty mojej mamie na poczet zadłużenia abonamentu RTV W latach 80 mama zarejestrowała odbiornik RTV na wynajmowanym mieszkaniu (wymogi właściciela) W 95 przeprowadziliśmy się do innej miejscowości oddalonej od siebie o 10km (ta sama gmina)
  w nowym domu nikt nie rejestrował żadnych odbiorników Nikt też nie nadał numeru iden odbiornika Żadnych upomnień z PP aż do lutego Nagle pojawiła się nowe dane zamieszkania Pani z KRRiT w Białymstoku powiedziała że pod nowym adresem nie ma żadnego zarejestrowanego odbiornika i że PP bezprawnie ma roszczenia Dodam też że pod starym adresem od 30 lat mieszka kolejny najemca a NASZA kochana POCZTA POLSKA żąda zapłaty za odbiornik którego niema rozpadł się który był wyrejestrowany W Białymstoku powiedzieli że oni nic do tego nie mają tym się zajmuję POCZTA POLSKA i że takich cyrków nie widzieli Poczta POLSKA przysyła jakieś głupkowate pisma wymówki i żąda kasy Trwa to już prawie 8 miesięcy bez rezultatów jak dla mamy Bo oni mają kasę z renty BARDZO PROSZĘ O POMOC Co z tym można dalej zrobić

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Skoro jest zajęta renta przez US, to mama powinna była otrzymać zawiadomienie o zajęciu, ale co ważniejsze tytuł wykonawczy. Jeżeli TW nie został doręczony (a to się zdarza), wówczas nadal można złożyć zarzuty do postępowania egzekucyjnego, co zawiesi postępowania. Jeżeli natomiast doręczono TW, wówczas trzeba złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
   Argumentacją w przypadku zarzutów czy wniosku o umorzenie postępowania może być brak upomnienia, brak należności (w związku z brakiem odbiornika RTV), brak doręczenia numeru identyfikacyjnego.

   Usuń
 84. Witam, wczoraj (17,10,2016) - dostałem pismo z US o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i zajęciu zaległości z zarobków w sprawie nieopłacania abonamentu RTV za okres 2011-1015. Mój dochód nie przekracza 55,5% brutto najniższej krajowej. Pracodawca także dostał pismo z US. Jest w nim napisane,że powinien w ciągu 7 dniu przesłać do US informację o zarobkach za ostatnie 3 miesiące. Ja ze swojej strony muszę złożyć wniosek do US - zarzuty do postępowania egzekucyjnego, wniosek do KRRiT o umorzenie i pismo do PP sa informujące takim fakcie. Czy pracodawca w tym momencie także musi odpowiadać na pismo z US i czy w chwili złożenia wniosków do wydania decyzji przez KRRiT naliczane są odsetki? czy postępowanie jest zawieszone i w chwili kiedy KRRiT wyda negatywną dla mnie decyzję - zapłacę kwotę z odsetkami czy taką jaka była na pierwotnym postępowaniu? Dodam,że od kilku ostatnich miesięcy abonament jest płacony. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 85. 1 Z chwilą złożenia zarzutów, zawiesza się czynności egzekucyjne do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie zarzutów.
  2. W sprawie odsetek jest niejasność prawna. Albowiem zgodnie z przepisami rozporządzenia MF w przypadku wniosku o umorzenie zaległości podatkowej, w przypadku braku decyzji w ciągu 3 miesięcy (pozytywnej czy negatywnej) odsetek się nie nalicza. Problem, że nie wiadomo czy przepisy te mają zastosowanie w sprawie, naszym zdaniem skoro według TK i sądów administracyjnych opłata abonamentowa to danina publiczna, zatem przepisy rozporządzenia MF mają zastosowanie.
  3. Jeżeli US otrzymał pracodawca wzywające do udzielenia informacji o zarobkach, lepiej by nie uchylał się od udzielenia informacji. Z US nie ma żartów.
  4. Proszę złożyć pisma do US, KKRiT i PP - nie zaszkodzą, zwłaszcza że są przypadki uznające wadliwość egzekucji.

  OdpowiedzUsuń
 86. jaki czas ma na odpowiedź PP.Pismo wysłałem w lutym a teraz w październiku przysłano pismo, że nie ma mojego podpisu pod skargą.I dano mi siedem dni na odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. PP nie jest organem administracyjnym, choć w sprawie działa tak naprawdę w imieniu organu jakim jest KRRiT. Sprawa niejasna, w k.p.a. jest termin niezwłoczny do miesiąca, a w sprawach szczególnych 2 miesiące. Uwaga terminy urzędowe są dla organów instrukcyjne (czyli w sumie można je przekroczyć), a dla obywateli - zawite (czyli nieprzekraczalne).

   Usuń
 87. Rozumiem, że odzyskanie zajętych juz pieniędzy jest niemal niemożliwe. Chciałbym jednak spróbować. w tym celu bardzo prosze o podanie mi gdzie mam skierować wniosek (skargę, zażalenie?) i jak on ma brzmieć. dziękuję i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 88. Skoro zajęto w trybie egzekucyjnym, najpierw należy złożyć wniosek do US. Treść zależna od okoliczności sprawy (argumentacja to brak należności w związku z ... trzeba przytoczyć argumenty np. brak doręczenia numeru identyfikacyjnego, itd.)

  OdpowiedzUsuń
 89. Witam
  Dostałem sławetne upomnienie z PP. Ostatnie zdanie brzmi "W przypadku nieuregulowania we wskazanym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.......", nie jest napisane przez kogo. W tej chwili jestem na etapie korespondencji z PP.
  Moje pytanie brzmi, czy na podstawie tego upomnienia można zająć mi konto.
  Ponieważ wczoraj bank przelał na konto US ponad 1800 zł. Nie zostałem poinformowany o tym w żaden sposób. Nie wiem co składa się na tą kwotę. Chyba wcześniej powinien dostać jakieś pismo informujące o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, które dawałoby mi możliwość wniesienia zażalenie w terminie wynikającym z pisma. Proszę o wyjaśnienie czy US lub PP powinni mnie poinformować o wszczętym postEpowaniu i w jakiej formie. Dziękuję i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 90. Upomnienie jest czynnością przedegzekucyjną. I rzeczywiście po upomnieniu można wszcząć egzekucję. Bank zajął pieniądze.
  Wszczęcie egzekucji następuje poprzez doręczenie tytułu wykonawczego lub poprzez zajęcie (jeżeli nastąpiło przed doręczeniem tytułu egzekucyjnego). Skoro nie otrzymał Pan ani zawiadomienia o zajęciu, ani tytułu wykonawczego, to nastąpiło naruszenie art.26 par.1 i 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  W tej sytuacji zalecamy złożyć zarzuty do postępowania egzekucyjnego, wskazując przesłanki art. 33 par.1 pkt.1 (brak obowiązku w związku z brakiem doręczenia numeru identyfikacyjnego), pkt. 3 (niezgodności treści z orzeczeniem - brak orzeczenia organu w zakresie wysokości kwoty, PP nie jest organem administracyjnym), pkt.6 (niedopuszczalność egzekucji - brak doręczenia zawiadomienia o zajęciu i tytułu wykonawczego) oraz pkt.10 (brak określenia wysokości, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję, czyli rozumiem, że zarzuty do postępowania mam złożyć do naczelnika US.
   A czy istnieje możliwość odzyskania tych pieniędzy czy od razu US przekazał je PP.

   Usuń
  2. 1/ Zarzuty składa się do US i można od razu zawrzeć wniosek o zwrot zagarniętych pieniędzy.
   2/ US zwróci się do PP, który wyda stanowisko wierzyciela, na które przysługuje prawo zażalenie, i ewentualnie po stanowisku ostatecznym skarga do sądu administracyjnego. Po stanowisku ostatecznym US wyda postanowienie ws. zarzutów, na które przysługiwać będzie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej, a następnie skarga do sądu administracyjnego.
   Procedura zatem może być albo krótka, albo długa w zależności od stanowiska wierzyciela i organu.

   Usuń
  3. Jeszcze jedna prośba, czy mogę prosić o wyjaśnienie takie 'łopatologiczne" art. 26 par 5 pkt.2.

   Usuń
  4. Wszczęcie egzekucji następuje poprzez doręczenie dłużnikowi czyli Panu zawiadomienia o zajęciu sumy np. z rachunku bankowego. A zatem jeżeli nie otrzymał Pan od organu egzekucyjnego czyli US zawiadomienia o zajęciu lub tytułu wykonawczego, to egzekucja jest niezgodna z prawem. Co do zasady zawiadomienie powinno nastąpić przed lub równocześnie z zajęciem, ale nie później. Ponadto warunkiem sine qua non ważności egzekucji jest doręczenie przed lub po zajęciu - tytułu wykonawczego. Wprawdzie nie określono terminu, ale należy przyjąć że ma to nastąpić w rozsądnym terminie, kilka dni, tydzień.

   Usuń
 91. Witam,
  proszę o informację czy mogę w jakiś sposób wstrzymać zajęcie wynagrodzenia.
  w dniu 22-10-2016 odebrałam na poczcie informację o zajęciu wynagrodzenia z uwagi na zaległości w płatnościach abonamentu RTV. Chcę złożyć zarzuty do US. Od 2007 roku nie mieszkam pod adresem który widnieje w tytule wykonawczym. Prowadzenie sprawy zamierzam powierzyć prawnikowi (muszę Kogoś) poszukać a wiem że jest mało czasu żeby złożyć odpowiednie papiery. Proszę o radę jaki powinnam wysłać dokument i do kogo US, KRRiT by wstrzymać egzekucję z wynagrodzenia. Sprawa dotyczy braku numeru identyfikacyjnego, braku upomnienia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Prawnik niepotrzebny na razie. Zarzuty należy złożyć do US do 29-10-2016, złożenie zarzutów spowoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu ostatecznego postanowienia ws. zarzutów.
   2. Następnie warto skierować wniosek o umorzenie do KRRiT, albowiem w świetle §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej w przypadku gdy nie wydano decyzji ws. umorzenia lub odmowy umorzenia zaległości podatkowej w ciągu 2 miesięcy, za cały okres postępowania nie nalicza się odsetek. Zatem nie mieliby prawa naliczać dalszych odsetek za zwłokę. Co prawda prawnie nie jasne w jakim stopniu stosuje się przepisy podatkowe ws. opłat abonamentowych, ale skoro TK i sądy przyjmuje że opłata ma charakter daninowy, zatem także przepisy powinny mieć zastosowanie.

   Usuń
  2. Bardzo dziękuję za informację. Proszę jeszcze tylko o informację czy mogę wykorzystać znajdujący się na tej stronie wzór zarzutu oraz jak dopisać informację o wstrzymanie egzekucji, a może samo złożenie tego dokumentu spowoduje zawieszenie ? Czy do zakładu pracy Komornik napisze jakieś pismo wstrzymujące zajęcie ?

   Usuń
  3. Wzór można wykorzystać, samo zgłoszenie zarzutu zawiesza postępowania egzekucyjne, co wynika z przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
   Art. 35. § 1. Zgłoszenie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1–7, 9 i 10 zawiesza postępowanie egzekucyjne do czasu wydania ostatecznego postanowienia w przedmiocie zgłoszonego zarzutu, o ile wierzyciel po otrzymaniu zarzutu nie wystąpi z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego.
   § 2. W okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny może dokonać na podstawie tytułu wykonawczego zabezpieczenia na wniosek wierzyciela lub z urzędu.

   Usuń
 92. Witam! W dniu 26.10.br. otrzymałam z US Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego. 01 sierpnia br. złożyłam wniosek do KRRiT o umorzenie płatności ,a do Poczty Polskiej S.A. w Bydgoszczy o unieważnienie nadania numeru identyfikacyjnego i jak do tej pory nie mam żadnej odpowiedzi. Nadmieniam, że nigdy nie rejestrowałam odbiornika rtv, a numer identyfikacyjny nadano nie na podstawie rejestracji , a na podstawie wpływu opłat z mojego konta bankowego.Jak długo może trwać zawieszenie ,zanim nie umorzą postępowania, mija już 3 miesiące. Bardzo proszę o poradę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma terminów, zawieszenie może trwać dopóty zagadnienie wstępne które spowodowało zawieszenie trwa, czyli może to być kilka miesięcy nawet rok lub dłużej (w przypadku zarzutów do egzekucji aż do postanowienia ostatecznego w/s zarzutów).
   Jeżeli nie było rejestracji, nie wolno było nadać numeru identyfikacyjnego na podstawie wpłat z konta. Ustawa tego nie przewiduje.
   Jeżeli złożyła pani zarzuty do egzekucji, wniosek o unieważnienie nadania numeru identyfikacyjnego i wniosek o umorzenie płatności - dokonała pani wszystkie możliwe czynności, pozostaje tylko czekać.

   Usuń
 93. Bardzo dziękuję.Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 94. Witam
  Bardzo proszę o pomoc. Moja mama w piątek otrzymała poleconym z US zawiadomienie o zajęciu emerytury za niezapłacony abonament RTV. Nie wiem co po kolei robić. Mama jest załamana. Kwota 1400 zł znacznie obciąża budżet domowy. Może przybliżę sytuację jak ona wyglądała.
  Abonament opłacała do marca 2008 r (dokąd miała książeczkę). Później książeczek już nie przysyłali. Pytając się na poczcie odpowiadali że przyślą unikatowy nr i na jego podstawie będzie płacić. A poza tym Tusk kazał nie płacić więc nie płaciła. Pod koniec maja 2009 r. Poczta polska przysłała zawiadomienie o zaległości od 04/2008 do 03/2009 r i tą zaległość rozkładając na raty również opłaciła (posiadamy i książeczkę opłat i to zawiadomienie z dowodami wpłaty). Chciała wyrejestrować się ale niestety nie spełniała przesłanek – przekraczała dochód po ukończeniu 60 r. ż. Od tego czasu była cisza aż do dnia 04.11.2016 r. kiedy odebrała pismo z US o zajęciu emerytury.
  Co robić żeby nie pobierali tej zaległości lub aby ją rozłożyć na raty??
  Wyczytałam na forum że trzeba donieść w ciągu 7 dni do US pismo o wstrzymaniu egzekucji i takie też ściągnęłam. Ale nie wiem co pisać w piśmie do KRRiT i Poczcie Polskiej. Czy do Zus również trzeba coś donosić żeby nie pobierali ??
  Zaległości naliczyli do 31.08.2015 r. a co dalej ?? Ja już nic nie rozumiem. Proszę o szybką odpowiedź.
  Dziękuję i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W ciągu 7 dni należy złożyć do Urzędu Skarbowego tzw. zarzuty wraz z wnioskiem o wstrzymanie egzekucji (spowoduje to zawieszenie postępowania). Argumentacja w państwa przypadku następującą - brak doręczenia zawiadomienia ws. numeru identyfikacyjnego, brak upomnienia (skoro zajęcie nastąpiło bez upomnienia), przedawnienie należności przynajmniej aż do 2010 roku (jeżeli naliczyli za ten okres).
   Do tego proszę złożyć wniosek o umorzenie zaległości w KRRiT.
   Można poinformować ZUS, ale zakład zareaguje dopiero na pismo US wstrzymujące egzekucję.
   Wzory/argumentacje są w naszych artykułach.

   Usuń
  2. Dziękuję za szybką odpowiedź. Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz mianowicie zaległe opłaty naliczone są od 01.01.2011r. do 31.08.2015r. A co z opłatami od 09.2015r. do teraz ?? Mama nie osiągnęła jeszcze 75 lat ma dopiero 68, dochód przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia więc nie ma podstaw do wyrejestrowania więc co robić aby kolejny dług nie rósł ??

   Usuń
  3. Dziękuję za szybką odpowiedź. Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz. Zaległości naliczone są od 01.01.2011r. do 31.08.2015r. A co z płatnościami od 09.2015r. ?? Co robić aby sytuacja ponownie się nie powtórzyła?? Mama ma dopiero 68 lat i emeryturę przekraczającą 50% minimalnego wynagrodzenia więc nie można się wyrejestrować :/

   Usuń
  4. Dziękuję za szybką odpowiedź. Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz mianowicie zaległe opłaty naliczone są od 01.01.2011r. do 31.08.2015r. A co z opłatami od 09.2015r. do teraz ?? Mama nie osiągnęła jeszcze 75 lat ma dopiero 68, dochód przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia więc nie ma podstaw do wyrejestrowania więc co robić aby kolejny dług nie rósł ??

   Usuń
  5. PP będzie upominała się o kolejne opłaty w późniejszym terminie. To że nie ma podstawy, nie oznacza iż nie można wystąpić o wyrejestrowanie (Poczta nie może odmówić).
   Natomiast w przypadku wyrejestrowania w przypadku posiadania odbiornika, nie należy wpuszczać kontrolerów-pracowników PP do domu, mieszkania, tak aby nie mogli stwierdzić posiadania RTV.

   Usuń
 95. Dziękuję za szybką odpowiedź. Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz. Zaległości naliczone są od 01.01.2011 do 31.08.2015r. A co od 09.2015r. ?? Co zrobić aby ponownie sytuacja się nie powtórzyła ?? Nadmienię że mama ma 68 lat więc nie wchodzi w grę wyrejestrowanie bo dochody jej przekraczają 50 % najniższej krajowej.

  OdpowiedzUsuń