8 kwietnia 2016

Prokuratura połączyła postępowania ws. przestępstwa urzędniczego sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Prokuratura Okręgowa w Warszawie V wydział Śledczy pismem z dn. 1 kwietnia 216 r. poinformowała Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE że zawiadomienie Stowarzyszenia z dnia 14 marca 2016 r. dot. podejrzenia popełnienia przekroczenia uprawnień jakim było tzw. "wyrok" z dn. 9 marca (podjętym w składzie niezgodnym z ustawą i z Konstytucją) oraz poświadczenia nieprawdy jakim była próba nadania formuły wyroku, decyzją prokuratora z dnia 24 marca 2016 r. zostało włączone do prowadzonego postępowania POVDs109/2016 i rozpoznane będzie w ramach tego postępowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz