19 grudnia 2016

Sąd nie dokonuje wpisu, NSZZ "Wyzwolenie" składa ponaglenie

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy od ponad 2,5 miesięcy nie rozstrzyga wniosku Komitetu Założycielskiego NSZZ "Wyzwolenie" o wpis do rejestru, uniemożliwiając w ten sposób faktyczną działalność Związku. Związek złożył ponaglenie o przyspieszenie rozstrzygnięcia w tej sprawie. Zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych wpisy dokonuje się w ciągu 2 tygodnie, a zgodnie z ustawą o KRS - jednego tygodnia.

1 komentarz: