Piątek 20 października o godz. 15.00 w Warszawie przed Ministerstwem Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6
protest Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE
przeciw przewlekłości rządu ws. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i przestępczej patologii przy aktualizacjach opłat użytkowania wieczystego

19 grudnia 2016

Sąd nie dokonuje wpisu, NSZZ "Wyzwolenie" składa ponaglenie

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy od ponad 2,5 miesięcy nie rozstrzyga wniosku Komitetu Założycielskiego NSZZ "Wyzwolenie" o wpis do rejestru, uniemożliwiając w ten sposób faktyczną działalność Związku. Związek złożył ponaglenie o przyspieszenie rozstrzygnięcia w tej sprawie. Zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych wpisy dokonuje się w ciągu 2 tygodnie, a zgodnie z ustawą o KRS - jednego tygodnia.

1 komentarz: