11 sierpnia 2016

Cyrk: Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności konstytucji z konstytucją

Ostatnie rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego nadaje się tylko do satyrycznego dowcipu. Dlaczego? Otóż wydając rozstrzygnięcie ws. zgodności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 22 lipca 2016, Trybunał orzekł zarówno o niezgodności konstytucji z Konstytucją jak iż ogłoszenie jego własnych rozstrzygnięć wydanych po 9 marca jest niezgodne z konstytucją. Nie wierzycie, to przeczytajcie: 

Przepisy konstytucji są niezgodne z konstytucją 
Art.80 ust. 4 ustawy o TK: Prezes Trybunału kieruje wniosek o ogłoszenie wyroków i postanowień, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1–3, do Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie odbywa się na zasadach i w trybie wskazanych w Konstytucji i ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296). 
Rozstrzygnięcie TK: Art. 80 ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 190 ust. 2 Konstytucji. 
Art.190 ust.2 Konstytucji: Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony
Innymi słowy z treści wyroku TK wynika, że ogłoszenie wyroków "na zasadach i w trybie wskazanych w konstytucji..." jest niezgodne z konstytucją (czyli że art.190 ust.2 konstytucji jest sprzeczny z samym sobą) 


Trybunał sprzeciwia się ogłoszeniu własnych rozstrzygnięć wydanych po 9 marca br.  
Art.89 ustawy o TK: W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy ogłasza się rozstrzygnięcia Trybunału wydane przed dniem 20 lipca 2016 r. z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, z wyjątkiem rozstrzygnięć dotyczących aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą 
Rozstrzygnięcie TK: Art. 89 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 10, art. 173, art. 190 ust. 2 Konstytucji. 
Innymi słowy Trybunał uznał że ogłoszenie w Dzienniku Ustaw rozstrzygnięć wydanych przez TK po 9 marca (co przewiduje art. 89 ustawy o TK) jest niezgodne z zapisem konstytucyjnym dot. ogłoszenia w organie urzędowym orzeczeń TK. 

Stało się tak, dlatego że sędziowie TK dokonując rozstrzygnięcia uznali cały artykuł za niezgodny z konstytucją, podczas gdy autorzy wniosków odnosili się tylko do zdania pierwszego art.80 ust.4 (a nie do całego artykułu). Z kolei w zakresie art.89 ustawy, Trybunał w swej zapalczywości nie zauważył, iż kwestionuje ogłoszenie własnych rozstrzygnięć.

Oczywiście w uzasadnieniu rozstrzygnięcia Trybunał będzie wskazywał na sposób interpretowania sentencji, ale zasady logiki są nieubłaganedr Daniel Alain Korona

3 komentarze:

 1. Znajdź 10 różnic pomiędzy sformułowaniami:
  "Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony."
  a
  "Prezes Trybunału kieruje wniosek o ogłoszenie wyroków i postanowień, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1–3, do Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie odbywa się na zasadach i w trybie wskazanych w Konstytucji i ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296)."
  Podpowiedź:
  - w Konstytucji jest obligatoryjny obowiązek opublikowania wyrok bez żadnych wyjątków;
  - w zaskarżonym przepisie, tego obowiązku nie ma. Jest obowiązek Prezesa TK o złożenie stosownego wniosku, a to jest inna sytuacja niż obowiązek opublikowania wyroku. Dodatkowo w tym przepisie, opublikowanie wyroku jest warunkowane przepisami ustawy. Tym samym przepisy ustawy mogą wyłączyć taki obowiązek, co jest niedopuszczalne.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Daniel Alain Korona11 sierpnia 2016 23:32

   Przepis mówi wprost, że ogłoszenie odbywa się na zasadach i w trybie wskazanym w konstytucji, i to w świetle rozstrzygnięcia TK jest niezgodne z konstytucją. Odwołanie dodatkowe do ustawy nie wyłącza konstytucji, tylko je uzupełnia (w zakresie w jakim konstytucja nie reguluje niektórych kwestii). Można próbować zaciemnić, ale TK orzekł m.in. o niezgodności ogłaszania wyroków na zasadach i w trybie wskazany w konstytucji. Być może z pośpiechu nie zauważyli co orzekli, ale tak orzekli.

   Usuń
 2. Tako rzecze TK za AR (parafrazuję FN). Średnio rozgarnięty i logicznie myślący maturzysta widzi, że orzeczenia AR i jego P.alikotów w togach przypominają rozpaczliwe próby wywijania paragrafami i ustępami ustaw tudzież Konstytucji RP, żeby na oko wyglądało że nic do niczego nie pasowało.No i ustawa jest niezgodna z ustawą a Konstytucja z Konstytucją. Tak wygląda lewackie (AR należał do PZPR) podejście do prawa. Prawo lewem POległo.

  OdpowiedzUsuń