24 września 2015

Zabierają pieniądze na pomoc repatriantom, by dać na pomoc islamskim imigrantom

Czy polski repatriant jest czymś gorszym niż islamski imigrant? Dla Platformy Obywatelskiej - najwyraźniej tak. Ministerstwo Finansów wystąpiło do sejmowej komisji finansów publicznych z wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie zmiany przeznaczenia kwoty 1.266.000 zł pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa w poz. 13 - Pomoc repatriantów. Podsekretarz stanu w MF Hanna Majszczyk w piśmie z 23 września proponuje by kwota ta została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków budżetu państwa w części 42 - Sprawy Wewnętrzne, w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 825.31 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Głosami PO (mimo sprzeciwu PIS) oczywiście stosowną poprawkę przegłosowano.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz