13 września 2015

Pomóż ośmiorgu rodzeństwa wrócić do rodziców!

Po raz kolejny, powołani do służby ludziom urzędnicy przyczyniają się do rodzinnych tragedii. Tym razem ośrodek pomocy społecznej w Pruchniku (woj. Podkarpackie) postanowił wykazać się nadgorliwością wobec jednej z wielodzietnych rodzin. Pracownicy socjalni odebrali rodzicom ośmioro małoletnich dzieci, po czym rozdzielili je pomiędzy dwa domy dziecka i rodzinę zastępczą, zupełnie nie licząc się faktem, że wydarzenia te mogą poważnie odbić się na psychice rodzeństwa.

Oficjalnym powodem tej brutalnej interwencji było ubóstwo, złe warunki mieszkalne i zły stan zdrowia matki dzieci. Jednak, według relacji współpracującego z Instytutem Ordo Iuris prawnika, sytuacja wcale nie jest tragiczna, jak chcieli to widzieć biurokraci. Choć rodzinie potrzebna jest pomoc finansowa, to ostatnio ich sytuacja materialna polepszała się. Z kolei relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi są pełne czułości i troski - widać to było podczas ich spotkania w domu dziecka, po dłuższej rozłące.

Niestety, opisana sprawa nie jest wyjątkiem. W ostatnich latach wzrosła liczba nadużyć władzy organów państwa wobec rodziny. Prawnicy Ordo Iuris reagują na takie zdarzenia - włączyli się również do tego postępowania jako reprezentanci rodziców.

Jednak działania prawników nie wystarczą.Pokrzywdzone rodziny potrzebują wsparcia wszystkich osób, którym leży na sercu dobro dzieci oraz ich prawo do przebywania pod opieką kochających rodziców.

Podpisz apel do instytucji lokalnych oraz posłów z regionu by dzieci z Pruchnika mogły ponownie zamieszkać we wspólnym domu wraz z rodzicami. Zaprotestuj przeciwko patologicznej samowoli państwa, niszczącej polskie rodziny!

Organizatorem akcji jest Instytut Ordo Iuris.

PODPIS MOŻESZ ZŁOŻYĆ NA STRONIE:

1 komentarz:

 1. Podstawą skierowania do domu dziecka lub rodziny zastępczej jest orzeczenie (postanowienie) sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce. Umieszczenie takie nazywa się pieczą lub pieczą zastępczą. Jest to świadczenie socjalne. Do placówek kieruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wniosek sądu (wnioskiem sądu jest postanowienie). Pierwsza rozprawa została wyznaczona przez sąd na 09.09.2015 r., dzieci zaś przebywają w domu dziecka i rodzinie zastępczej od kwietnia 2015 r. Bez orzeczenia sądu rodzinnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie mógł umieścić dzieci w placówce i rodzinie zastępczej. Ponadto w takich sprawach sąd orzeka na posiedzeniu jawnym (tzn. na rozprawie) z udziałem 2 ławników. Zasady postępowania przed Sądami Rodzinnymi reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO.
  Regulacje prawne w tej sprawie zawierają:
  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
  3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

  Kierownik GOPS pani Zofia Wałczyńska naruszyła Art. 51. ust. 1. ustawy o ochronie danych osobowych (Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) informując sąd i opinię publiczną o chorobie matki dzieci. Dane takie są danymi wrażliwymi, pani Zofia Wałczyńska mogła je ujawnić tylko po udzieleniu pisemnej zgody pani Moniki. Również sędzia nie może powoływać się na chorobę matki ponieważ stanowiłoby to naruszenie przez sędziego Art. 51. ust. 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi: Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

  OdpowiedzUsuń