2 listopada 2015

Antykataster w konstytucji?

Wybory z dnia 25 października nie zakończyły sporu o podatek katastralny. Wprawdzie politycy deklarują że nie ma planów wprowadzenia takiego podatku, tym niemniej społecznych obaw nadal nie rozwiano, zwłaszcza że samorządy lobbują na rzecz takiego rozwiązania.
Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE postanowiło postawić polityków w tej sprawie pod ścianę i złożyło w Sejmie petycję - projekt ustawy ws. zmiany Konstytucji przewidującej iż Nałożenie podatku katastralnego lub podatku od wartości nieruchomości, oraz określenie zmian w tych podatkach następuje w drodze ustawy uchwalonej przez Sejm i Senat, a następnie zaakceptowanej w drodze ogólnonarodowego referendum zarządzonego przez prezydenta. Wynik referendum jest wiążący dla prezydenta.
Zachowanie partii politycznych w tej sprawie będzie świadczyć o ich rzeczywistych intencjach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz