3 listopada 2017

Ministerstwo nie godzi się ani na nieodpłatne ani na zmniejszenie opłat przekształceniowych wieczystego

24 października Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odmówiło uwzględnienia poprawek Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE do projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (UD75). 

I tak Ministerstwo nie zaakceptowało propozycji:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i udziałów w prawo własności wszystkich nieruchomości, gdyż byłoby to niezgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (Rzeplińskiego), prawem unijnym i byłoby niespójne z ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości. 
- nieodpłatnego przekształcenia nieruchomości na cele mieszkaniowe gdyż godzi to w prawo własności, które przysługuje Skarbowi Państwa i gminom, a pozbawienie go powinno wiązać się z odszkodowaniem a ponadto jest niezgodne z Polityką Rządu.
- zmniejszenia rocznej stawki przekształceniowej do 0,3% (zamiast 1%) i skrócenia okresu z 20 do 10 lat, gdyż należy zapewnić gminom odpowiednie dochody.
- likwidacji waloryzacji opłaty przekształceniowej,
- wprowadzenie identycznej przy jednorazowej wpłacie 50% bonifikaty w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa i samorządowych,

Także nie uwzględniono kwestii unieważnienia aktualizacji opłat rocznych w latach ubiegłych często zatwierdzonych przez SKO i sądy, dokonanych z rażącym naruszeniem prawa (np. wadliwego doręczenia, braku wskazania pełnomocnictw w wypowiedzeniu, braku wskazania osoby prawnej w imieniu której dokonana jest aktualizacja itp). Ministerstwo uznało, iż ta problematyka wykracza poza zakres projektowanej ustawy, chociaż sami określają opłatę przekształceniową w wysokości 20 opłat rocznych, określonych w drodze aktualizacji. Rażące naruszenie prawa i krzywdy ludzkie dla urzędników Ministerstwa najwyraźniej nie mają znaczenia.

Jak zauważa Daniel Alain Korona ze Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE - Ministerstwo odpowiada negatywnie na wszelkie propozycje, nie ma dobrej woli, chęci uwzględnienia głosu użytkowników wieczystych. Jest za to obrona interesów urzędów gminnych kosztem mieszkańców tych gmin. Będziemy przeciw temu dalej protestować.

Pełny tekst odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz