25 kwietnia 2017

50% ulgi komunikacyjne w Warszawie dla weteranów nielegalnych organizacji od 5 maja 2017 roku

21 kwietnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ukazała się uchwała Rady Warszawy m.in. przyznającą 50% ulgę na komunikację miejską w Warszawie dla:
,8a) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, ze zm.); 
8b) osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, ze zm.);”.”

Zatem jeżdżąc komunikację miejską warto zaopatrzyć się w notarialnie lub urzędowo poświadczoną kopię decyzji, celem okazania przy kontroli dokumentu uprawniającego do ulgi. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach, czyli ulgi będą obowiązywały już od 5 maja br.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz