9 kwietnia 2017

Stop dyskryminacji osób z zespołem Downa

Dzieci z zespołem Downa są dziś w ogromnej liczbie zabijane przed urodzeniem. To okrutne. Zachęcam Państwa do dołączenia do petycji Fundacji JEDEN Z NAS:

Fundacja wyjaśnia:
"WIELE KRAJÓW ZAMIERZA ROZSZERZYĆ NARODOWE PROGRAMY BADAŃ PRENATALNYCH O NOWĄ GENERACJĘ TESTÓW GENETYCZNYCH SŁUŻĄCYCH WYKRYCIU TRISOMII 21
Chociaż ponad 90% dzieci z zespołem Downa w tych krajach zostaje poddanych aborcji, to przewiduje się, że skutki wprowadzenia badań nowej generacji będą zatrważające. Podczas gdy panuje powszechna zgoda co do tego, że rodzice nie powinni mieć prawa do selektywnej aborcji ze względu na płeć dziecka, to jeśli chodzi o zespół Downa, logika myślenia zmienia się w zaskakujący sposób. Dyskryminowanie dziecka ze względu na odmienność genetyczną staje się „wolnym wyborem” rodziców, a nawet jest pochwalane. Jak to możliwe?"

"Międzynarodowa kampania Stop Discriminating Down ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zgrożeń, jakie pociągają za sobą prenatalne badania genetyczne dla osób z zespołem Downa. Sygnatariusze z całego zwracają się do międzynarodowej społeczności o odrzucenie prenatalanych badań przesiewowych mających na celu eliminację tychże osób."

Wraz z Autorami zachęcam do poparcia tej ważnej sprawy.

Serdecznie pozdrawiam,
Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, Dyrektor CitizenGO Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz