23 kwietnia 2017

Nieskuteczne wypowiedzenia wieczystego na warszawskiej Ochocie

21 kwietnia Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy uznał za nieskuteczne wypowiedzenie opłat wieczystego użytkowania dokonanych wobec mieszkańców przy ul. Baleya 3a na warszawskiej Ochocie. Uzasadniając rozstrzygnięcie Sąd wskazał na 2 okoliczności: doręczenie wypowiedzeń na wspólny adres współmałżonków oraz brak wartości nieruchomości na wypowiedzeniu opłaty.

Zarząd Dzielnicy Ochota w 2012 roku dokonał wypowiedzenia opłaty użytkowania wieczystego. Mieszkańcy odwołali się do SKO, który obniżył wysokość opłaty wieczystego użytkowania. Sprzeciw od orzeczeń złożył Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa i tym samym sprawa trafiła do sądu. 

Wydawało się początkowo, że sprawa zakończy się ustaleniem nowych wyższych opłat na podstawie operatu biegłego sądowego (koszt operatu 3500 zł). Mieszkańcy zwrócili się o pomoc do Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE. Początkowo Sąd uznał wstąpienie Stowarzyszenia do postępowania, ale później wydał postanowienie o odmowie dopuszczenia. Jednak Stowarzyszenie nadal wspierało mieszkańców doradzając w zakresie argumentacji prawnych. Za sprawą Stowarzyszenia, mieszkańcy złożyli cały szereg wniosków formalnych i dowodowych. Poskutkowało Sąd uznał wady formalne wypowiedzenia, co oznacza nie tylko nieskuteczność wypowiedzeń, ale konieczność zwrotu kosztów sądowych mieszkańcom przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Czekamy na pisemne uzasadnienie orzeczenia. Wyrok jest nieprawomocny (sygn. akt I C 1289/15)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz