5 kwietnia 2017

Hanka ustawy już się nie doczekała

Mówiła już, że chyba już nie doczeka sie ustawy, która uhonoruje weteranów walki o niepodległość. Niestety miała rację. Hanna Maria Jakóbowska odeszła w ostatnią niedzielę na kilka dni przed posiedzeniem podkomisji ws. nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej.

Urodziła się 23 VIII 1942 w Warszawie. Ukończyła Zaoczne LO przy ul. Skierniewickiej w Warszawie (1966). 1962-1963 zatrudniona w Polskich Zakładach Optycznych w Warszawie, 1966-1996 w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych tamże. Od IX 1980 w „S”; członek KZ, w 1981 rzecznik prasowy KZ. 14-15 XII 1981 uczestniczka strajku, członek KS; 15 XII 1981 zatrzymana, zwolniona po podpisaniu deklaracji lojalności. W XII 1981 uczestniczka nieudanej próby powołania TKZ; 1982-1989 organizatorka kolportażu, kolporterka podziemnych pism w ZWUT (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „CDN-Głos Wolnego Robotnika”, „Informator”), organizatorka akcji ulotkowych; w 1983 założycielka, redaktor, drukarz „Informatora”. 9 V – 12 VI 1982 internowana w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej i Gołdapi; 10 X 1982 aresztowana w czasie rozklejania ulotek, do I 1983 przetrzymywana w AŚ Warszawa-Mokotów, w I 1983 skazana na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 1983-1989 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy Praga Południe, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę. 1988-1989 członek Komitetu Założycielskiego „S”; 1989-1991 wiceprzewodnicząca; 4 VI 1989 mąż zaufania przy Komisji Wyborczej; 1991-1996 członek KZ; delegat na kolejne WZD Regionu Mazowsze, 1994-1996 członek ZR. 1992-1993 członek RdR. Od 1996 na emeryturze. (Encyklopedia Solidarności) W ostatnich latach działała w Stowarzyszeniu Polskiej Partii Niepodległościowej członków i sympatyków oraz w Stowarzyszeniu Kobiet Internowanych, Więzionych i Represjonowanych Regionu Mazowsze. Od 2013 r. jako przedstawiciel tych organizacji występowała w komisjach parlamentarnych ostro recenzując ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej. Cześć jej pamięci.

Ile weteranów takich jak Hanka musi jeszcze umrzeć zanim weterani doczekają się właściwej ustawy.

1 komentarz: