8 listopada 2017

Nie będzie podwójnych świadczeń dla działaczy opozycji i kombatantów?

Jak informuje Rzeczpospolita - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada nowelizację ustawy o kombatantach, która pozbawi prawa do przewidzianych w niej świadczeń osoby nieposiadające żadnych zasług dla niepodległości Polski czy wręcz podejmujące działania przeciwko polskim obywatelom. Chodzi tu w szczególności o osoby walczące przed laty w sowieckich oddziałach z obywatelami i oddziałami polskimi, a także żołnierzy ludowego Wojska Polskiego, którzy w latach 1945–1947 walczyli wyłącznie z niepodległościowym podziemiem lub w ogóle nie uczestniczyli w działaniach zbrojnych. Z zapowiedzi resortu wynika, że nowelizacja ma być kompleksowa, by dostosować przepisy o kombatantach do ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. 

Nie będzie można też pobrać równoległych świadczeń tj. kombatanckich i z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Będzie przysługiwało prawo do świadczeń z jednej ustawy, zgodnie z wyborem uprawnionego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz