24 stycznia 2017

Studenci odcinają się od tzw. Ogólnopolskiego Protestu Studentów i Studentek

25 stycznia w kilkunastu miastach m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Brukseli ma odbyć się Ogólnopolski Protest Studentów i Studentek przeciwko - jak informują organizatorzy - działaniom Prawa i Sprawiedliwości.
Przeciwko utożsamianiu i uzurpowaniu sobie przez organizatorów demonstracji (i opozycyjne media) reprezentowania całego środowiska akademickiego zaprotestowało wiele organizacji w tym Niezależne Zrzeszenie Studentów. Zarząd Krajowy NZS w oświadczeniu stwierdza:
Niezależne Zrzeszenie Studentów nie współuczestniczy oraz nie wspiera protestu pod hasłem „Ogólnopolski Protest Studentów i Studentek”. Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu wizerunku naszej organizacji jako współorganizującej wyżej wspomniany protest i rozsiewaniu informacji o naszym udziale. Jest to mylące i nieetyczne zachowanie, które niestety w ostatnich tygodniach miało miejsce. NZS zawsze występował w obronie interesów studentów i obywateli RP. Przykładem takiej działalności był między innymi udział w proteście studenckim na Politechnice Częstochowskiej. Obrona podstawowych wartości zawsze była, jest i będzie w obszarze zainteresowania NZS. Przedmiotowy protest nie jest jednak wyrazem woli ogółu studentów, a konfliktem o charakterze polityczno-partyjnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz