3 stycznia 2017

Sfałszowany przedmiot postępowania w sądzie administracyjnym?

Niewiarygodne, a jednak? Sądy administracyjne sfałszowały przedmiot postępowania w kilku sprawach dotyczących spełnienia lub nie warunków określonych w art.4 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej. Przypomnijmy, iż zgodnie z tym przepisem działacze opozycji nie może zostać osoba, co do których zachowały się w IPN dokumenty powstały bezpośrednio lub przy współudziale w charakterze tajnego współpracownika lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji. Decyzja Instytutu Pamięci Narodowej odnosi się wyłącznie do wymogu spełnienia określonego warunku dokumentacyjnego, natomiast decyzja ws. statusu działacza opozycji antykomunistycznej podejmuje Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Jednak kilka orzeczeń wydanych przez WSA w Warszawie ma zmieniony zakres postępowania. W sentencjach Sąd zamiast odnosić się do odmowy potwierdzenia warunków dla uzyskania statusu działacza opozycji antykomunistycznej, wpisał jako przedmiot postępowania - odmowę potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Tak się stało w sprawach IV SA/Wa 1741/16, IV SA/Wa 370/16, IV SA/Wa 1529/16, a ostatnio mylny zakres wpisano w postępowaniu IV SA/Wa 1989/16.

Czyżby sędziowie nie rozumieli przedmiotu postępowania, a może zwyczajnie nie przejmują się prawidłowością tego co piszą w orzeczeniach?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz