4 maja 2018

NSZZ WYZWOLENIE składa zażalenie na odmowę rejestracji (które nie doręczono)

2 maja dr Daniel Alain Korona z Komitetu Założycielskiego NSZZ "Wyzwolenie" złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego z dn. 15 marca 2017 ws. odmowy rejestracji, postanowienia który nota bene do tej pory Związek nie otrzymał. Ponadto Związek zażądał doręczenia postanowienia, a także kopii pocztowego potwierdzenia obioru (tzw. zwrotki) i koperty w której była wysyłano postanowienie.

Przypomnijmy 6/10/2016 r. do XIII Wydziału Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy wpłynął wniosek o rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Wyzwolenie”. 14 grudnia 2016 r. Sąd wydał postanowienie wzywające do usunięcia braków poprzez dokonanie zmian w statucie Związku pod rygorem odmowy wpisu. Żądania Sądu wskazywały na wyraźną złą wolę:
http://serwis21.blogspot.com/2016/12/wedug-sadu-podejmowanie-czynnosci.html

Komitet Założycielski Związku zgodnie z uchwałą nr 3 grupy założycielskiej upoważniające do dokonywania zmian w statucie w trakcie procedury rejestracyjnej w dniu 22.12.2017 dokonał i złożył w sądzie uchwałę zmieniającą statut, pomimo że wiele z żądań było absurdalnych.

Sąd Rejonowy znowu nie rozpatrzył w terminie wniosku ale 1 lutego 2017 r. wydał postanowienie o odmowie wpisu uzasadniając, że zmiany dokonał komitet założycielski a nie grupa założycielska.

W dniu 9 lutego 2017 dr Daniel Alain Korona w imieniu komitetu założycielskiego złożył skargę na postanowienie referendarza o odmowie wpisu i na pouczenie uzależniające skargę od uiszczenia opłaty 100 złotych (przypominamy: postępowanie ws. rejestracji związków zawodowych jest wolne od opłat), wraz z pełnomocnictwem komitetu założycielskiego do dokonywania wszelkich czynności w sprawach związanych z działalnością komitetu w tym w sprawach dotyczących rejestracji Związku (a zatem także na postanowienie odmowne)

22.02 Sąd wydał zarządzenie zobowiązujące skarżącego do złożenia pełnomocnictwa procesowego dla Daniela Korony do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu, z którego wynikałoby iż spełnia on przesłanki art.87 kpc w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi

8.03 W dniu 8 marca ponownie przesłano do Sądu kopię pełnomocnictwa dla Daniela Korony. Pismo doręczono Sądowi – 13 marca

Wobec braku postanowienia rejestrowego, Komitet złożył skargę na przewlekłość i o odszkodowanie. 
http://serwis21.blogspot.com/2018/02/rejestracja-nszz-wyzwolenie-wciaz-nie.html

Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił skargę, a w uzasadnieniu postanowienia z dnia 28 Marca 2018 r. sygn. akt XXIII S 13/18 ws. odrzucenia skargi na naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, poinformował że: … postępowanie, którego skarga dotyczy zostało prawomocnie zakończone. Należy bowiem podkreślić, że wbrew twierdzeniu skarżącego po wpływie pełnomocnictw udzielonego D.Korona do sądu w dniu 13 marca 2017 r. Są Rejonowy postanowieniem z dn. 15 marca 2017 r. odrzucił skargę komitetu założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Wyzwolenie z siedzibą w Warszawie na orzeczenie referendarza sądowego z dnia 1 lutego 2017 r. odmawiającego wpisu. Rozstrzygnięcie sądu zostało wysłane w dniu 17 marca 2017 i zostało zwrócone sądowi w dn. 5 kwietnia 2017r., jako nie podjęte po dwukrotnej awizacji. W tej sytuacji uznano je za skutecznie doręczone zgodnie z treścią art.139 kpc. W konsekwencji sprawa została prawomocnie zakończone w kwietniu 2017 r. Skarga rozpoznawana w niniejszej sprawie wniesiona została natomiast w dniu 22 lutego 2018 r., tj. po zakończeniu postępowania, którego dotyczyła. Skargę należało zatem uznać za niedopuszczalną...

Tyle, iż awizowania ani pojedynczego ani powtórnego nie było, a zatem nie można uznać iż doszło do doręczenia w trybie art.139 k.p.c. 
http://serwis21.blogspot.com/2018/04/odmowa-rejestracji-nszz-wyzwolenie-niby.html

W tej sytuacji Związek złożył zażalenie na postanowienie z 15 marca 2017 r. i wniosek o doręczenie dokumentów. Jest wysoce prawdopodobne że Sąd odrzuci zażalenie i wnioski, wszak establishment nie może sobie pozwolić na rejestrację organizacji, która już poprzez nazwę zadeklarowała antysystemowy i radykalny charakter.

Sprawa rejestracji NSZZ "Wyzwolenie" jest też kolejnym dowodem bezprawia sądowego, które tak broni totalna opozycja i Unia Europejska, bezprawia którego PIS nie zlikwidował.

12 komentarzy:

 1. a miała być dobra zmiana .....

  OdpowiedzUsuń
 2. Błąd PISu polega na tym, że nie dokonał rzeczywistej zmiany, tylko kilku korekt, pożądanych, ale tylko korekt. A teraz w celu porozumienia z Komisją Europejską, już chce wycofać się z części z tego, co sam wprowadził, np. ograniczając liczbę podmiotów uprawnionych do zgłoszenia skargi nadzwyczajnej. SIS WIECZYSTE jednak będzie dalej upominał się o rzeczywiste zmiany.

  OdpowiedzUsuń
 3. za tym " błędem" stoją tragedie ludzi, którzy głosowali za PIS i którym obiecywano ZMIANĘ a nie korektę..... z której się PIS wycofuje. SIS WIECZYSTE będzie się upominał o rzeczywiste zmiany tak jak Kaja Godek upomina się o prawo do życia dla nienarodzonych dzieci......

  OdpowiedzUsuń
 4. Nie mieszajmy spraw. SIS WIECZYSTE działa na różnych polach.
  Wiele projektów stowarzyszenia (więcej niż jakiejkolwiek partii) zostało odrzuconych przez rząd, samorząd warszawski czy parlament, ale nie oznacza iż trudy są całkiem daremne. Np. w/s PKO BP stowarzyszeniu udało się doprowadzić do obniżenia wynagrodzeń zarządu do poziomu równoważnego do spółek skarbu państwa (w przypadku prezesa PKO BP to obniżka o połowę wynagrodzenia). Dzięki Stowarzyszeniu wielu ludzi obroniło się ws. opłat abonamentowych, opłat wieczystego użytkowania id.To oczywiście wciąż zbyt mało, i dlatego chciano powołać Związek, który miał stworzyć nowe możliwości (a sąd skutecznie zablokował). Stowarzyszenie jednak nie zamierza odpuścić ani sprawy Związku, ani inne sprawy.

  Pamiętajmy jednak, że skuteczność działań społecznych zależy od mobilizacji ludzi lub zainwestowanych pieniędzy.

  OdpowiedzUsuń
 5. chapeau bas dla SIS WIECZYSTE. Poważnie i prawdziwie chapeau bas. poprzedni wpis to żadna krytyka SIS WIECZYSTE , to głos pewnie wielu, którzy naprawdę liczyli na obietnice ZMIANY ze strony PIS

  OdpowiedzUsuń
 6. a co CHRONICIE ? działacie w interesie KOGO .. prawników w PKO BP ? nie chcecie ? czy nie widzicie ? czy nie chcecie widzieć ? macie wiedzę ....

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszelkie zmiany prowadzone w państwie przez PiS mają jeden cel - wprowadzanie zmian populistycznych , popieranych przez ludzi pracy najemnej po to by PiS pozyskiwało rosnące poparcie. Większość zmian dotyczy rozszerzenia zakresu władzy PiS, jako jednej (jak w PRL) partii politycznej . Pozyskiwanie rosnącego poparcia PiS uzyskuje głownie poprzez ustawy dające profity finansowe ludziom biednym i
   propagandę chwały narodowej dla PiS.

   Usuń
 7. Autor art. pisze m.in. "Sprawa rejestracji NSZZ "Wyzwolenie" jest też kolejnym dowodem bezprawia sądowego, które tak broni totalna opozycja i Unia Europejska, bezprawia którego PIS nie zlikwidował."
  Pomieszanie z poplątaniem !!! ?

  UE i PO nie broni bezprawia sądowego. Broni demokratyczne państwo prawa, uznając konieczność funkcjonowania władzy sądowniczej niezależnie od partii rządzącej (jako III filaru ustroju demokratycznego Polski)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. a w tym demokratycznym państwie prawa NIEWINNY człowiek przesiedział 18 lat w więzieniu............. , tym demokratycznym państwie prawa mordowane są DZIECI tylko dlatego, że podejrzewa się niepełnosprawność

   Usuń
  2. i delikatnie mówiąc mija się Pan Panie Czuk z prawdą, bo główną grupą o którą się teraz troszczy PIS są lemingi i resortowi sitwiarze, bo to najbardziej roszczeniowa grupa, której się wszystko należy. PIS wie, że musi tą grupę przekupić, aby uzyskać i utrzymać jej poparcie aby pozostać u władzy. I dlatego nie ma 500 zł na niepełnosprawnych a jest 500+ dla dzieci lemingów i Misiewiczów Balcerowicza i 300 zł na wyprawkę i na kulturę dla nich. PIS uważa, że biedota zawsze będzie na nich głosować więc biedocie nie muszą nic już obiecywać i dawać

   Usuń
  3. Panie Czuk nieśmiało tak Panu przypomnę jak PO broniło demokratycznego państwa prawa, uznając konieczność funkcjonowania władzy sądowniczej niezależnie od partii rządzącej (jako III filaru ustroju demokratycznego Polski) w kontekście SĘDZIEGO NA TELEFON TUSKA, AMBERGOLDU, UNIEWINNIENIE ŁAPÓWKARKI SAWICKIEJ CZY UKRĘCANIE ŁBA W SPRAWACH MAFII VATOWSKICH CZY DZIAŁANIA "NIEZAWISŁYCH SĘDZIÓW PEŁOWSKICH, KTÓRZY STWIERDZILI, ŻE PANI BRZESKA , KTÓRA WALCZYŁA Z PEŁOWSKĄ MAFIA REPRYWATYZACYJNĄ, SAMA SIĘ ZWIĄZAŁA I PODPALIŁA POPEŁNIAJĄC SAMOBÓJSTWO CZY SPRAWA AUTORA HASŁA DONALD MATOLE TWÓJ RZĄD OBALĄ KIBOLE, KTÓRY PRZESIEDZIAŁ W ARESZCIE PRAWIE 2 LATA BEZ ŻADNEGO WYROKU
   NIE WSPOMNIE JUŻ O TAKIM SZCZEGÓLE JAK POLITYK PO RZEPLIŃSKI NA CZELE TK

   Usuń
 8. 1. Reformy PIS ws. sądownictwa to nie są poważne reformy, i dlatego mówimy że PIS bezprawia nie zlikwidował
  2. UE I PO nie bronią dotychczasowego systemu bezprawia sądowego. By nie być gołosłownym to za sprawą PO (przy wsparciu PIS i innych partii) w sejmowej komisji petycji odrzucono petycję projekt ustawy SIS WIECZYSTE ws. udziału organizacji społecznych w postępowaniach sądowych (wystarczyłaby zgoda strony, sędzia nie mógłby nie dopuszczać z urzędu jak to ma miejsce obecnie). Odrzucono.
  3. Sprawa NSZZ Wyzwolenie, gdy sądy kwestionują prawo do używania nazwy skróconej czy zapis o innych czynnościach zgodnie z przepisami prawa świadczy o bezprawiu. Najpierw żądają zmian, a gdy się je dokonuje, wówczas twierdzą że nie uznają tych zmian, bo uważają że komitet założycielski mimo upoważnienia nie ma uprawnień.
  Ponadto wystarczy zobaczyć jak działały sądy w Warszawie w sprawach dotyczących aktualizacji opłat wieczystego użytkowania, gdzie w sprawach identycznych zapadały odmienne wyroki (pisał o tym Serwis21), sądy który odmawiają łączenia postępowań dotyczących tej samej nieruchomości, ignorowanie argumentacji i wniosków stron w postępowaniach, wyrzucanie z urzędu organizacji społecznej, bo mogłaby bronić użytkownika itd itd.
  I jeszcze pan mówi o jakimś demokratycznym państwie prawa? A często sędziowie są niezależni m.in od zdrowego rozsądku i od poczucia sprawiedliwości.

  OdpowiedzUsuń