22 lutego 2017

Czy uchwała ws. referendum dot. zmiany granic Warszawy będzie uchylona?

6 lutego 2017 r. Rada Warszawy przyjęła uchwałę o przeprowadzenie referendum gminnego w dniu 26 marca, w którym Warszawiacy mieliby odpowiedzieć na pytanie: Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?

Sprzeciw wobec referendum wyraża Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE, które wezwało najpierw do bojkotu farsy referendalnej, (http://serwis21.blogspot.com/2017/02/stowarzyszenie-interesu-spoecznego.html), a teraz wniosło petycję do Rady Warszawy o uchylenie uchwały dot. referendum. Stowarzyszenie kwestionuje bowiem zgodność uchwały z ustawą o referendum lokalnym. Jak zauważa Stowarzyszenie w uzasadnieniu petycji - Przedmiotem projektu ustawowego nie jest zmiana granic gminy Miasta Stołecznego Warszawy i dołączenie do tej gminy kilkudziesięciu gmin, ale utworzenie powiatu – metropolii, obejmującej Warszawę i 32 okoliczne gminy. Pytanie referendalne z kolei  dotyczy zmiany granic Miasta Stołeczne Warszawa (gminy?) i dołączenie kilkudziesięciu gmin do Warszawy. Zawarte w §2 uchwały pytanie jest nieprecyzyjne, de facto sugeruje iż dotyczy granic gminy a nie utworzenia metropolii – powiatu. Tym samym jest ono niezgodne z brzmieniem §1 uchwały. Uchwała ws. referendum nie może być wewnętrznie niespójna, albowiem z jej brzmienia nie wynika w której istotnej sprawie będą wypowiadać się faktycznie mieszkańcy, co innego bowiem zmiana granic gminy Miasto Stołeczne Warszawa, a co innego utworzenie metropolii powiatowej obejmującej 33 gminy.

Stowarzyszenie uznaje w tej sytuacji ww. referendum za marnowanie środków publicznych.

Zgodnie z ustawą o petycjach - Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Stowarzyszenie zatem wniosło o rozstrzygnięcie petycji przed datą referendum tj. 26 marca. Ciekawe co teraz uczyni Rada Warszawy?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz