12 lutego 2017

Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" wzywa do nieuczestnictwa w warszawskim referendum

TO NIE REFERENDUM, TO FARSA


Rada Warszawy przyjęła uchwałę o przeprowadzenie referendum gminnego w dniu 26 marca, przy czym w §1 odnosi się ono do zmiany ustroju Miasta Stołecznego Warszawy przygotowanego przez grupę posłów (druk nr 1259), a w §2 formułuje pytanie dotyczące innej kwestii tj. zmiany granic (gminy) Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin. Tymczasem przedmiotem projektu ustawowego nie jest zmiana granic gminy Miasta Stołecznego Warszawy, ale utworzenie powiatu – metropolii, obejmującej Warszawę i 32 okoliczne gminy. Uchwała ws. referendum jest wewnętrznie niespójna, albowiem z jej brzmienia nie wynika prawnie, w której faktycznie istotnej sprawie będą wypowiadać się mieszkańcy.

W tej sytuacji, Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE wzywa do nie uczestniczenia w tym referendum, albowiem nie dotyczy ono faktycznie złożonego projektu ustawowego, a zatem jest zwykłą farsą. Zdaniem Stowarzyszenia - referenda, pytanie referendalne powinny dotyczyć konkretnego projektu, a tego wymogu ww. uchwała nie spełnia.

Zamiast marnować pieniądze na polityczne fajerwerki, może lepiej przeznaczyć je na społecznie istotne kwestie tj. np. pomocy wyrzuconym mieszkańcom w wyniku dzikiej złodziejskiej reprywatyzacji czy też na przeciwdziałaniu smogowi w Warszawie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz