20 października 2017

Projekt przekształcenia współużytkowania wieczystego do dodatkowych uzgodnień?

Jak wynika z pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z 29 września skierowanego do radcy prawnego Joannę Mank, projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (tzw. UD 75) był przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów 27 lipca 2017 r. W wyniku zgłoszenia nowych uwag, Komitet po dyskusji zalecił Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa zorganizowanie dodatkowych uzgodnień. Innymi słowy nie wiadomo kiedy ono będzie. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji nie ma jednak żadnego wyciągu z protokołu KSRM z 27 lipca.

Minął 1 stycznia 2017 roku, minął 1 października 2017 r., 1 stycznia 2018 r. ustawa także nie wejdzie w życie, czas leci, jeżeli jej nie będzie do wyborów samorządowych, to później może nie być politycznej woli. Władza zignorowała nasze projekty ustaw, a sama zwleka z przyjęciem i skierowaniem odpowiedniego projektu ustawy do Sejmu. Skoro reaguje tylko na nasilające się protesty, to będą one miały miejsce - zapowiada dr Daniel Alain Korona, Prezes Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz