16 lipca 2017

Sfałszowano metrykę akt postępowania w IPN w sprawie Daniela Alain Korony?

Ciekawe kwiatki wychodzą w sprawie ze skargi dra Daniela Alain Korony na decyzję IPN ws. odmowy potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art.4 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych. 

Przypomnijmy IPN odmówił potwierdzenia warunków, gdyż w zasobach archiwalnych IPN znalazły się jednostronne notatki funkcjonariusza SB twierdzące iż przez okres 2,5 miesiąca 1988 r. Daniel się zgłosił i informował służby. Z akt sprawy okazało się jednak, że rzekome informacje były informacjami publicznie dostępnymi lub do których Daniel nie miał dostępu, a sam archiwista IPN w notatce służbowej wyraźnie wskazał, że informacje mogły pochodzić z innych źródeł operacyjnych a wobec Daniela w okresie rzekomego informowania SB prowadziła grę operacyjną w celu skompromitowania go w środowisku opozycjonistów  (mechanizm takiej operacji opisał Sławomir Cenckiewicz odnosząc się do sprawy fałszywej lojalki Kaczyńskiego). Dodajmy, że w okresie rzekomego informowania, SB nachodziła Daniela w miejscu pracy, utrzymany był dla niego zakaz paszportowy i inne podobne szykany. Jak widać cały sprawa jest zwykłą niedorzecznością, a sam IPN w decyzji odmownej stwierdził, ws. jego sprawie, że cyt. postawa i odwaga budzi podziw i zasługuje na najwyższy szacunek.
http://serwis21.blogspot.com/2016/12/scenariusz-sb-realizowany-po-28-latach.html
http://serwis21.blogspot.com/2017/01/akta-sb-jako-element-prowokacji-wobec.html

W toku postępowania administracyjnego, IPN dopuścił się rażącego naruszenia prawa odmawiając dostępu do akt, nie stwarzając możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego, odmawiając przeprowadzenia wniosków dowodowych itd. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 11 stycznia 2017 r. potwierdził racje Daniela, uchylając decyzje Prezesa IPN:
http://serwis21.blogspot.com/2017/02/ipn-jest-zobowiazany-do-stosowania-kpa.html

Od tego wyroku IPN złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W sprawie odkryliśmy kolejny kwiatek. Otóż w każdym postępowaniu administracyjnym prowadzona jest tzw. metryka akt sprawy, czyli wykaz dokumentów i czynności z danego postępowania. Po zakończeniu postępowania administracyjnego, Daniel wystąpił o metrykę akt postępowania, która została mu udzielona 7 września 2016 r. Zgodnie z tą metryką założono ją 12 maja 2016, a pierwszą pozycją jest informacja o wpływie pisma nr 20828 z dnia 11 maja 2016 (wniosek o wydanie decyzji wraz dokumentami sprawy). Ta informacja może dziwić, zważywszy że wniosek złożono 25 kwietnia 2016 r. (zatem ponad 2 tygodnie wcześniej). O politycznym charakterze sprawy może świadczyć fakt, iż w metryce akt postępowania Daniel Alain Korona figuruje jako prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89, chociaż występował w sprawie nie jako osoba funkcyjna a prywatna.

Okazuje się, że w aktach jest druga metryka akt sprawy, którą nie przesłano Danielowi naruszając w ten sposób przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Metryka ta o nazwie: wniosek o wydanie decyzji opozycja z 27 kwietnia 2016, informuje o 3 dokonanych czynnościach tj. przyjęcia wniosku (27 kwietnia), sporządzenia kserokopii wyników kwerendy, notatki służbowej i protokołu ze sprawy dot. Krzyża Wolności i Solidarności (10 maja) i pismo przekazujące wniosek do dalszej realizacji (10 maja). IPN zatem sfałszował metrykę akt postępowania przesłaną stronie, ukrywając dokonane czynności pomiędzy 27 kwietnia a 10 maja br. 

Dlaczego ukryto metrykę założoną 27 kwietnia 2016? Czy przypadkiem chciano w ten sposób ukryć informacje o dokonanych czynnościach i dokumentach, w których znajdowały się informacji o próbie kompromitowania Daniela przez SB?

-----------------------------------------------------------
PS: Na marginesie, UdsKiOR wydał wcześniej Danielowi decyzję ws. świadczenia pracy na rzecz nielegalnych organizacji w PRL (nie mylić z decyzją ws. przyznania statusu działacza opozycji antykomunistycznej), a zatem nawet odmowa potwierdzenia warunków do uzyskania statusu działacza opozycji antykomunistycznej, nie zmienia faktu uznania działalności Daniela w nielegalnych organizacjach w PRLu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz