19 kwietnia 2018

Senacka komisja nie podejmie się zniesienia wieczystego użytkowania

Senatorowie z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odrzucili petycję Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE zawierający projekt ustawy ws. zniesienia wieczystego użytkowania. 

Projekt przewidywał zniesienie wieczystego użytkowania z zachowaniem ważności dotychczasowych umów do końca okresu umownego z możliwością wcześniejszego wykupu nieruchomości (z możliwością rozłożenia na 20 lat). W przypadku nieruchomości mieszkaniowych przekształcenie miało nastąpić z urzędu i nieodpłatnie w przypadku osób fizycznych, pod warunkiem zameldowania w tych nieruchomościach, a w pozostałych przypadkach odpłatnie według równowartości 20 opłat rocznych (organ właściwy mógłby jednak udzielić bonifikaty).

Projekt skrytykowali urzędnicy ministerstwa inwestycji i rozwoju, którzy stwierdzili że nie wyczerpuje on kompleksowości zagadnienia m.in. abstrahuje od spraw wieczysto-księgowych (nota bene dotychczasowa ustawa o przekształceniu wieczystego użytkowania  w prawo własności również nie zawiera przepisów w tej materii). Urzędnicy zapewnili że ich projekt ws. przekształcenia nieruchomości mieszkaniowych jest kompleksowy i trwają intensywne prace, które zbliżają się ku końcowi, a następnie będą prace nad definitywnym zniesieniem wieczystego. Takie zapewnienia urzędnicy udzielali już rok temu, co wytknął Daniel Alain Korona prezes Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE. Ponadto zauważył, że rząd konsultuje projekt ze stroną samorządową, ale nie z przedstawicielami użytkowników wieczystych.

Senatorowie jednak uznali, że materia jest zbyt złożona i nie byliby w stanie opracować właściwego projektu. Odrzucono zatem petycję (4 za odrzuceniem przy 2 wstrzymujących się), z tym że w ciągu pół roku komisja zwróci się do Ministerstwa o informację nt. dalszych losów ustawowego przekształcenia wieczystego użytkowania.

Słowem powtórka z ubiegłorocznej rozrywki, a użytkownicy wieczyści wciąż muszą płacić wysoki haracz na rzecz urzędniczych darmozjadów.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz