20 lutego 2018

Kontrola Wojewody Mazowieckiego ws. decyzji o budowie Wolskiego Centrum Kultury w Parku im. Edwarda Szymańskiego

Wojewoda Mazowiecki przeprowadzi kontrolę występowania przesłanek formalnoprawnych, warunkujących dopuszczalność wszczęcia postępowania z urzędu w sprawie stwierdzenia nieważności Decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej w Warszawie, a konkretnie w Parku im. Edwarda. Szymańskiego (wizualizacja projektu WCK na zdjęciu).

Z petycją ws. wszczęcia postępowania z urzędu wystąpiło Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE, które zarzuciło nieważność postępowania w związku z wydaniem decyzji przez osoby podlegające wyłączeniu. Okazało się, że decyzję wydali urzędnicy M.St.Warszawy zatrudnieni u wnioskodawcy czyli Mieście Stołecznym Warszawy, co jest przesłanką określoną w art.24 kpa. 
http://serwis21.blogspot.com/2018/02/pozwolenie-na-budowe-wolskiego-centrum.html

Wojewoda Mazowiecki po przeprowadzeniu kontroli uprzedzającej na podstawie posiadanych informacji, oceni zasadność wszczęcia z urzędu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji, a w ewentualnym postępowaniu zapewniony udział będą miały wyłącznie strony postępowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz