18 lipca 2017

Sąd Najwyższy umożliwił terroryzowanie lokatorów przez właścicieli reprywatyzowanych kamienic

W Sejmie debata ws. nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Opozycja broni obecnego SN, tą patologiczną instytucję odpowiedzialną za krzywdy wielu naszych rodaków. 

Oto jeden z ostatnich przykładów - Sąd Najwyższy w kwietniu br. podjął uchwałę, w której zadecydował, że „właściciel kamienicy zwróconej spadkobiercom przedwojennych właścicieli może żądać odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości od lokatorów, a nie od władz Warszawy”. Od miasta taki spadkobierca, czy handlarz roszczeniami może żądać już tylko zwrotu zapłaconych przez lokatorów czynszów. W ten sposób spadkobierca lub handlarz roszczeń może nękać i terroryzować lokatorów.


1 komentarz:

 1. to jest treść tego orzeczenia .. "Nie można obciążać najemców, jako posiadaczy zależnych odpowiedzialnością za
  zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z zajmowanych lokali, ponieważ należne
  wynagrodzenie w postaci czynszu zapłacili wynajmującemu i nie są dłużnikami
  z tytułu najmu. Gdyby uznać ich za dłużników wobec właściciela, musieliby zapłacić
  po raz wtóry za to samo, tym razem właścicielowi, a takiego rozwiązania nie można
  zaaprobować. Od posiadacza zależnego właściciel mógłby domagać się
  wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, na podstawie art. 230 k.c. tylko wtedy,
  gdyby był jednocześnie posiadaczem samoistnym tej rzeczy (zob. wyrok Sądu
  Najwyższego z dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 505/14, nie publ. i z dnia 4 grudnia
  2015 r., I CSK 1070/14, nie publ.). "

  OdpowiedzUsuń