20 lipca 2017

PKP Intercity odmawia ulgi dla działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL i odsyła do ustawodawcy

20 lipca PKP Intercity odmówił udzielenia 51% ulgi dla działaczy nielegalnych organizacji. Pismo w tej sprawie podpisał z-ca dyrektora Biura Rozwoju Oferty i Produktów Krzysztof Krasowski. 

Przypomnijmy, iż 29 czerwca z wnioskiem do PKP Intercity o przyznanie 51% ulgi handlowej dla działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL wystąpiło Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 w ramach akcji zrównania praw kombatantów (którzy mają ustawową ulgę). Jak uzasadniało Stowarzyszenie - Kombatantom z mocy ustawy przyznawana jest 51% ulga. Art.19 konstytucji stanowi iż Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych. Nie ulega wątpliwości, iż Konstytucja RP nie rozróżnia weteranów walk o niepodległość w zależności od sposobu prowadzenia tej walki (z bronią czy innymi niezbrojnymi metodami), od okresu działalności (przed czy po 1956 roku). Zatem powinni być traktowani tak samo. Przykład dała Rada Warszawy zrównając w prawach do ulgowej komunikacji miejskiej kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz uchwałą XLVII/1138/2017 z 6 kwietnia 2017 roku - osoby świadczące pracę na rzecz nielegalnych organizacji w PRL.

Jak informuje PKP Spółka nie planuje wprowadzenia nowej ulgi handlowej. Jednocześnie podzielamy pogląd, że przyznanie ulgi ustawowej jest najbardziej czytelnym sposobem realizacji wniosku Stowarzyszenia. Czekamy na stanowiska innych przewoźników oraz na rozstrzygnięcie przez Ministerstwo Infrastruktury petycji - projektu ustawy Stowarzyszenia dot. 51% ulgi w transporcie kolejowym dla działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL.

Odpowiedź PKP Intercity

1 komentarz:

  1. Wielu byłych i obecnych dyrektorów w spółkach PKP, wywodzi się z Solidarności.
    Pamiętamy ?
    Pierwsza grupa działaczy "S", objęła stanowiska w 1998 roku.

    OdpowiedzUsuń