3 lutego 2018

Skandal: Polskie władze konsultują kwestie reprywatyzacji z USA, Izraelem i innymi państwami zachodnimi

Niby jesteśmy niepodległym i suwerennym krajem. Oznacza to, że niby sami decydujemy o obowiązującym w Polsce przepisach prawnych. Niby... 

W rzeczywistości polskie władze konsultują niektóre rozwiązania prawne dotyczące naszego kraju ze stroną amerykańską i żydowską. Tak było w przypadku nowelizacji ustawy o IPN, strona polska uwzględniła uwagi strony izraelskiej. Nie przeszkodziło to jednak Izraelowi zaatakować obecnie Polskę za przyjęcie tej ustawy przez polski parlament (a opozycja totalna w postaci PO-Nowoczesna jeszcze uważa, że za mało konsultowano!!!) 

Okazuje się, że także kwestia reprywatyzacji, strona polska konsultuje ze stroną izraelską, amerykańską itp. zapominając jakby o naszej niepodległości i suwerenności. By nie być gołosłowny przytaczamy harmonogram spotkań (za onet.pl)

20 grudnia 2016 r. odbywa się spotkanie wiceministra Patryka Jakiego z zastępcą ambasadora USA J. Lowe'em oraz szefem sekcji politycznej ambasady USA Aronem Fishmanem. Spotkanie odbywa się w kontekście ustawy o IPN... strona amerykańska porusza też temat reprywatyzacji i mienia, o które starają się obywatele pochodzenia żydowskiego

7 lutego 2017 r. (zarejestrowana godz. 17.06-18.52) odbywa się spotkanie wiceministra Patryka Jakiego ze specjalnym wysłannikiem rządu Izraela ds. Holocaustu i restytucji Joelem Lion, zast. ambasadora Izraela, specjalnym wysłannikiem Departamentu Stanu USA ds. Holocaustu Tomem Yazdgerdim, szefem sekcji politycznej ambasady USA Aronem Fishmanem, Avi Weberem z ambasady Izraela. Spotkanie dotyczy głównie restytucji mienia żydowskiego w kontekście prowadzonych w MS prac nad problemem reprywatyzacji. Strona polska opowiada o ustawie dot. komisji weryfikacyjnej, pochodnych prawnych, skutkach cywilnych i innych sprawach związanych z reprywatyzacją.

W dniu 6 lipca 2017 roku (godzina 10.00-11.00) odbywa się spotkanie wiceministra Patryka Jakiego z ambasador Izraela Anną Azari. Pani ambasador mówi głównie o restytucji mienia. Zgłasza obawy związane z tym, że działalność komisji weryfikacyjnej może zagrażać interesom obywateli Izraela. Strona polska przedstawia niuanse związane z reprywatyzacją. Wiceminister Patryk Jaki tłumaczy, że w wyniku "dzikiej reprywatyzacji" są też poszkodowani obywatele Izraela. Według resortu sprawiedliwości pani ambasador przyjmuje tłumaczenia ze zrozumieniem.

W dniu 17 listopada 2017 r. (zarejestrowana godz. 10.52-12.18) odbywa się spotkanie wiceministra Patryka Jakiego z zast. ambasadora Izraela Ruth Cohen Dar oraz z Gideon Taylor, Chair of Operations World Jewish Restitution, oraz z Robertem Blochem z tej organizacji. Spotkanie w całości jest poświęcone "dużej ustawie reprywatyzacyjnej". Przedstawiciele ambasady Izraela i WJRO podnoszą szereg uwag, w tym najważniejsze to kwestia obywatelstwa zawężonego do obywateli RP oraz zbyt wąskiej ich zdaniem linii dziedziczenia. Strona polska zapewnia, że trwają konsultacje nad tym projektem i na pewno rozważy ich argumenty. Spotkanie kończy się konkluzją, że będą kolejne spotkania.

W dniu 17.11.2017 r (godz. 12.20-13.30) odbyło się kolejne spotkanie na dużej sali MS, w którym udział wzięli wiceminister Patryk Jaki, ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, dyr. Kamil Zaradkiewicz, dyr. Tomasz Darkowski oraz zast. ambasadora Izraela Ruth Cohen Dar, zast. ambasadora USA John C. Low, zast. ambasadora W Brytanii David Reed, Konsul ambasady Francji Thomas Buffin, konsul ambasady Kanady Nicolas Lepage. Przedstawiciele ambasad podnosili szereg uwag, w tym najważniejsze to kwestia obywatelstwa zawężonego do obywateli RP oraz zbyt wąskiej ich zdaniem linii dziedziczenia. Dodatkowo umowa dotyczyła zakresu oddziaływania dziś umów indemnizacyjnych. Strona polska zapewnia, że trwają konsultacje nad tym projektem i na pewno rozważy ich argumenty. Spotkanie kończy się konkluzją, że będą kolejne spotkania.

Dnia 19 stycznia 2018 r. (godz. 12.00-13.20) wiceminister Patryk Jaki odbył spotkanie ze specjalnym wysłannikiem Departamentu Stanu USA Thomasem Yazdgerdim. Spotkania było poświęcone projektowi ustawy reprywatyzacyjnej. W spotkaniu wziął udział również dyr. Kamil Zaradkiewicz oraz szef sekcji politycznej ambasady USA Aron Fishman. Podczas spotkania padła deklaracja wsparcia USA i ew. sugestia tego samego w Izraelu – jeśli dopuści się do niej wszystkich obywateli, a nie tylko obywateli RP oraz rozszerzy się linie dziedziczenia.

Po co polski rząd konsultuje kwestie reprywatyzacji z przedstawicielami krajów zachodnich, z którymi przecież rząd PRL podpisał umowy indemnizacyjne i je zrealizował? Czy Izrael ma jakieś szczególne względy, że zaprasza się jego przedstawicieli na rozmowy w tej sprawie? Przypominamy, że ani w konstytucji ani w ustawach nie ma przepisów ws. konsultacji projektów ustaw z rządami obcych państw.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz