25 lutego 2015

PODWYŻSZAJĄ CI OPŁATY WIECZYSTEGO ODWOŁAJ SIĘ

Wiele osób, które otrzymuje podwyżki opłaty wieczystego traktowały je do tej pory jako zło nieuchronne i nie odwoływało się nich. Niektórzy po jakimś czasie dochodzili do wniosku, że to jednak zbyt wysoko, odwoływało się ale za późno. Tymczasem należy walczyć z tym złem, po pierwsze dlatego że nie wolno się godzić na tą bandycką opłatę, po drugie bo można co najmniej opóźnić podwyżkę, a po trzecie że może się np. zdarzyć zmiana przepisów w międzyczasie (która spowoduje zmniejszenie obciążenia dla spraw w toku, tak było w 2011 roku z wprowadzeniem kroczącego charakteru podwyżki).

1.  Jeżeli użytkownikami wieczystymi jest małżeństwo, wówczas każdy z nich odrębnie powinien otrzymać to samo wypowiedzenie opłat (brak doręczenia wypowiedzenia jednemu ze współmałżonków jest wadą formalną). Od otrzymanego wypowiedzenia należy się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 30 dni. Wniosek nie musi być szczegółowo uzasadniony, wystarczy jedno zdanie że naszym zdaniem podwyżka jest nieuzasadniona, oczywiście lepiej jeżeli takie szersze uzasadnienie jest zawarte. Postępowanie przed SKO jest bez opłat
ODWOŁANIE DO SKO

2. W toku postępowania możesz uzupełnić wniosek o kontroperat szacunkowy (np. przygotowany przez spółdzielnię, wspólnotę) lub o nową argumentację. Miasto podtrzyma swoje stanowisko. SKO wezwie na rozprawę, można przyjść, ale na rozprawie i tak nic nie zapadnie. Wysłuchają, sporządzą protokół a orzeczenie zapada i tak poza rozprawą. Jeżeli był kontroperat szacunkowy SKO zrobi średnią z wycen i proporcjonalnie o tyle obniża się opłatę (zazwyczaj ok. 10-15%). Jeżeli kontroperatu nie było oddali wniosek, chyba że uzna iż doszło do błędów formalnoprawnych (od jakiegoś czasu już ich nie chcą zauważyć).

3. Orzeczenie SKO musi być doręczone obu współmałżonkom. Zazwyczaj doręczają na wspólnie zaadresowanych współmałżonków. To błąd formalny, de facto odebrał zatem tylko ten ze współmałżonków, który pokwitował (a drugi nie). A zatem takie orzeczenie SKO nadal nie jest wiążące i można wciąż płacić starą opłatę, przynajmniej aż do momentu kiedy doręczą orzeczenie każdemu z obojgu współmałżonkom.
zob. http://serwis21.blogspot.com/2015/11/tysiace-osob-z-orzeczonymi-podwyzkami.html

Jeżeli już orzeczenie zostało prawidłowe doręczone (w przypadku małżeństwa - współużytkowników wieczystych, każdemu z osobna, a w przypadku osoby samotnej - ona sama), przysługuje w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia prawo sprzeciwu (adresowanego do SKO), co jest równoznaczne z przekazaniem sprawy do sądu.
Uwaga od niekorzystnego orzeczenia SKO uchylającego podwyżkę, Miasto składa zazwyczaj sprzeciw, co powoduje iż użytkownik wieczysty jest powodem, a Miasto jest pozwanym.
SPRZECIW OD ORZECZENIA SKO

4. Sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych w tym uiszczenia opłaty sądowej (5% od wartości sporu czyli od różnicy pomiędzy nową a starą opłaty, ale można też uznać wyższą opłatę niż starą i wówczas wartość sporu będzie mniejsza) . Należy braki pozwu uzupełnić w terminie 7 dni od dnia doręczenia, natomiast opłaty sądowej się nie uiszcza, tylko się ją skarży w tym samym terminie. Efekt sprawę opóźni się co najmniej kilka miesięcy.
ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE I ZAŻALENIE NA OPŁATĘ
Uwaga jeżeli wypowiedzenie dokonano w imieniu Skarbu Państwa, wówczas jako pozwany należy wskazać Skarb Państwa (a nie Gmina/Miasto)

5. Jeżeli już zapadnie postanowienie II instancji oddalające zażalenie na opłatę sądową, wówczas opłatę należy uiścić i sprawa będzie mogła dalej się toczyć. Uwaga warto wiedzieć, iż ze sprawą sądową wiążą się w razie przegranej koszty zastępstwa procesowego (60 zł jeżeli wartość do 500 zł, 180 zł jeżeli do 1500 zł, 600 zł jeżeli do 5000 zł, 1200 zł do 10000 zł), a jeżeli spór będzie dotyczył wartości nieruchomości także koszty opinii biegłego zleconego przez sąd (ok. 2-3000 złotych). Zatem jeżeli wartość sporu nie przekracza co najmniej 5 tysięcy złotych, to gra nie warta świeczki (oszczędności wynikające ze zmniejszenia opłaty w ciągu kilku lat będą mniejsze niż koszt operatu.
W celu uniknięcia kosztów biegłego należy złożyć pismo, iż uznaje się wartość nieruchomości określoną w wycenie miasta w trybie art.229 kpc, co zwiąże Sądowi ręce. Wówczas spór dotyczyć będzie tylko aspektów formalnych wypowiedzenia.
REZYGNACJA ZE SPORU O WYCENĘ, PODTRZYMANIE ZE WZGLĘDU NA WADY FORMALNE
Jeżeli Sąd zgodził się na połączenie spraw kilku użytkowników wieczystych, wówczas koszt operatu rozłoży się na klika osób, a zatem wówczas spór także o wycenę może okazać się opłacalny. Ponadto jeżeli w innym postępowaniu był już dokonany na zlecenie Sądu operat szacunkowy, można wystąpić o uwzględnienie tego operatu przez Sąd także w twojej sprawie. W takich sytuacjach koszty są znacznie mniejsze i nie warto zrezygnować ze sporu o wycenę.

7. Gdy zapadnie wyrok, należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Wniosek o uzasadnienie jest bezpłatne. Uwaga na sformułowanie, jeżeli osoba złoży wniosek o odpis wyroku, będzie musiała uiścić 6 zł, a ponadto może przegapić w ten sposób termin odwoławczy.

8. Od chwili doręczenia wyroku z uzasadnieniem, przysługuje w ciągu 14 dni możliwość złożenia apelacji.

9. Sąd ponownie wezwie do uzupełnienia braków formalnych apelacji czyli opłaty sądowej. W odpowiedzi należy złożyć zażalenie na wysokość opłaty, tak jak przy złożeniu pozwu.

41 komentarzy:

 1. Witam obecnie warto walczyć nawet o obniżenie opłat nawet o 100 zł. jeśli wejdzie uwłaszczenie od 1.01.2017r to 100złwięcej X 20lat daje 2000tyś a np 400zł X 20lat 8000tyś. Trzeba myśleć perspektywicznie. Np obecnie płacisz 1000zł za przekształcenie zapłacisz 20 tys,np masz obecnie 1400zł X 20lat = 28tyś do zapłacenia jednorazowo. Pozdrawiam Krzysztof

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Racja, sytuacja uległa zmianie wraz z projektem ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego. Spór o wycenę ma teraz sens nawet gdy wartość przedmiotu sporu wynosi ok. 1000 zł.

   Usuń
 2. Walczymy z urzędem marszałkowskim w sprawie podniesienia opłaty za miejsce postojowe z 1% na 3%, w związku z tym mam pytanie.

  Czy na odbiór pisma z decyzją SKO (po rozprawie) jest tak jak w przypadku innych powiadomień urzędowych - 14 dni?

  Mam awizo z 20 marca i zastanawiam się czy zasadne jest wstrzymywanie się z odbiorem pisma (znam decyzję - oczywiście odwołanie bezpodstawne, wniosek odrzucony - taką decyzję otrzymali inni członkowie wspólnoty).

  Inna ciekawostka: jeszcze przed rozprawą w SKO (na dzień albo dwa) otrzymaliśmy pismo informujące, że odwołanie zostało odrzucone. O co tutaj chodzi? Na rozprawie się stawiliśmy i zostaliśmy poinformowani że decyzja zostanie wysłana pocztą - jak już wspomniałem właśnie dostałem awizo.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Obowiązuje KPA, czyli na odbiór jest 14 dni kalendarzowych od 1 awiza
   2. Podejrzewam że było to pismo - stanowisko Urzędu Miasta (ma prawo do przestawienia własnego stanowiska przed SKO) przesłanego za pośrednictwem SKO. Natomiast gdyby to było pismo samego SKO, to mielibyśmy do czynienia z rażącym naruszeniem procedur postępowania.
   3. Ważne jest też kto dokonał podniesienia, formalnie musi to czynić organ właściwy (w przypadku województwa - będzie to zarząd województwa, a nie Marszałek lub osoba upoważniona przez Zarząd, przy czym wówczas te upoważnienia powinny być zidentyfikowane w samym wypowiedzeniu stawki z 1 na 3%).

   Usuń
 3. Czy uznanie wartości nieruchomości określonej w wycenie miasta w trybie art.229 kpc jest możliwe już po powołaniu biegłego przez sąd i wykonaniu operatu i przyznania mu wynagrodzenia? Sąd zasądził mu 3000 zł a jego operat wskazuje na wartość większą niż w operacie miasta. Proszę o radę co zrobic aby uniknąć kosztów biegłego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kosztów biegłego się nie uniknie, ale
   1) można cofnąć powództwo i zrzec się roszczenia (wówczas nie będzie potrzebna zgoda drugiej strony), wówczas pozwany będzie miał 2 tygodnie od powiadomienia na złożenie wniosku o zwrot kosztów. Jak sąd je zasądzi trzeba będzie je zapłacić.
   2) można spróbować wystąpić z oświadczeniem o uznaniu wyceny miasta w trybie art.229 kpc, ale koszty sądowe (wynagrodzenie biegłego) trzeba będzie niestety ponieść.
   3) Jeżeli byłyby wady formalne wypowiedzenia, które sąd by uznał, wówczas wszystkie koszty poniesie pozwany czyli miasto.

   Usuń
  2. Dziękuję, a czy jest szansa powodzenia zaskarżenia wynagrodzenia biegłego? Zasądzone wynagrodzenie wydaje sie byc skandalicznie wysokie. Ci sami ludzie przyjmują zlecenia "z ulicy" za 300 zl.

   Usuń
  3. Można próbować, ale szanse są małe.

   Usuń
 4. Jak beda dzielone koszta sadowe w przypadku połączenie spraw (postępowań) z tytułu aktualizacji opłat użytkowania wieczystego dot. tej samej nieruchomości w jedno postępowanie sądowe w przypadku kiedy to spoldzielnia (mniemam ze stanowi ta spoldzielna JEDNA OSOBE, bedac Osoba Prawna reprezentujaca interesy pojednczych czlonkow posiadajacych "spoldzielcze prawo do wlasnosci mieszkania") w stosunku do 6-sciu pozostalych "posiadaczy odrebnej wlasnosci do lokali" w tej samej nieruchomosci? W jakiej skali 1:6, czy solidrnie zatem rozlazane koszta sadow i Bieglego? W Formie solidarnej toznaczy podzielone solidarnie po tyle samo na kazdego Czlonka?
  2)Czy i jakimi przywilejami sa objeci Inwalidzi o wsokim stopniu Niepelnosprawnosci (Wczesniej zawani Grupa Pierwsza)Orzecznictwie i Sadownictwie dla orzeczen cywilnych w Panstwie Polskim w przypadku tak drastycznych podwyzek oplat wieczystego uzytkowania gruntu?

  OdpowiedzUsuń
 5. 1. Opłata sądowa i koszty zastępstwa procesowego są ustalane z osobna od wartości sporu każdego z osobna, natomiast koszt opinii biegłego będzie rozłożona solidarnie czyli na 7, z uwzględnieniem dodatkowo stopnia wygranej/przegranej w stosunku do operatu którego przedkładało miasto.
  2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje żadnych ulg z tytułu niepełnosprawności przy opłatach czy aktualizacjach opłat wieczystego użytkowania.

  OdpowiedzUsuń
 6. Czy na odwołanie mam tylko 30 dni? Czy mogę się odwołać po 1-2 latach?

  OdpowiedzUsuń
 7. Praktycznie nie ma odwołania. Można złożyć powództwo do sądu np. ws. braku zobowiązań z tytułu podwyżki (jeżeli np. był podpis faksymilem lub inna wada formalna samego wypowiedzenia) ale rozstrzyga sąd, i orzeczenia mogą być różne.
  Pamiętać należy że po 3 latach jeżeli nie było odwołania do SKO lub Urząd Miasta nie wystąpił do sądu o nakaz zapłaty, następuje przedawnienie zobowiązania za dany rok. Czyli za 2014 roku przedawniło się 31 marca 2017.

  OdpowiedzUsuń
 8. Spółdzielnia posiada 52% udziału w budynku, reszta to wyodrębnione lokale indywidualne. Spółdzielnia wykonała operat szacunkowy i zaskarżyła decyzję o wypowiedzenie opłat wieczystych do SKO. My w skargach indywidualnych powoływaliśmy się na operat wykonany przez spółdzielnię i występowaliśmy o połączenie naszych skarg ze sprawą spółdzielni. SKO przychyliło się do operatu spółdzielni i uznało nową stawkę opłat. Niestety miast się odwołało, ale tylko do właścicieli wyodrębnionych lokali uznając stawkę dla spółdzielni. Co robić ? Czy nie ma tu wady formalnej ? Jak można jednym uznać wartość gruntu, a drugim nie ?

  OdpowiedzUsuń
 9. Niestety wady formalnej nie ma. Ale przed sądem można wystąpić o dowód w postaci przesłuchania świadka, członków zarządu dzielnicy, na okoliczność uznania przez Miasto wysokości opłaty określonej przez SKO.
  Ponadto mogą być tradycyjne błędy formalne np. doręczenie wypowiedzenia łącznie współmałżonkom, zamiast każdemu z osobna itd.
  W takich sytuacjach radzimy skontaktować się ze Stowarzyszeniem Interesu Społecznego WIECZYSTE

  OdpowiedzUsuń
 10. Czy można tych świadków powołać trakcie pierwszej rozprawy ?
  Czy można zmienić wartość sporu przed pierwszą rozprawą ?
  Kiedy można się do Państwa zgłosić ?

  OdpowiedzUsuń
 11. Czy można tych świadków powołać trakcie pierwszej rozprawy ?
  Czy można zmienić wartość sporu przed pierwszą rozprawą ?
  Kiedy można się do Państwa zgłosić ?

  OdpowiedzUsuń
 12. 1. Świadków należy zgłosić w miarę szybko, sąd podejmuje decyzje czy dopuści taki wniosek dowodowy czy nie.
  2. Wartość przedmiotu sporu można zmienić przez cały okres postępowania, ale przed wyrokiem.
  3. Mailowo stowarzyszenie jest czynne cały czas, telefonicznie w dni powszechne w godzinach urzędowania (jeżeli wyświetla się numer, stowarzyszenie oddzwoni jeżeli w danej chwili byłoby zajęte lub nieczynne)

  OdpowiedzUsuń
 13. Mieszkam w Warszawie. Czy można do Was przyjść ? Ewentualnie jaki jest numer telefonu ?
  Czy można zaskarżyć nową wartość sporu ? /w aspekcie przedłużenia/

  OdpowiedzUsuń
 14. Oczywiście opłatę od wartości sporu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Opłatę sądową (od wartości sporu) można zaskarżyć, przedłuży to od 2 do 4 miesięcy postępowanie.

   Usuń
 15. Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE infowieczyste@gmail.com, 517 741 154

  OdpowiedzUsuń
 16. Czy jeśli wystąpię o zmniejszenie wartości sporu przed wydaniem wyrokiem to czy koszty zastępstwa procesowego ulegną również zmianie (w przypadku przegranej) ?
  Czy można (i kiedy ?) wystąpić o połączenie spraw kilku współużytkowników tej samej nieruchomości (jako jeden z nich) bez ich zgody ?  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Koszty zastępstwa procesowego zależą od wartości sporu, zatem jeżeli będzie mniejsza wartość powinny być mniejsze.
   2. Zawsze można wystąpić o połączenie (nawet jeżeli strona nie złożyła zgody) - jeżeli jest taki sam stan prawny (w przypadku aktualizacji danej nieruchomości zazwyczaj tak jest). O sądu jednak zależy czy sprawy połączy czy nie?

   Usuń
 17. 1/. Czy po pozytywnej decyzji SKO (uznanie tylko operatu spółdzielni) i odwołaniu się miasta do sądu, możemy w sądzie podważyć wypowiedzenie w związku z negatywną oceną operatu miasta przez Komisję Arbitrażową ?
  2/. Czy można podważyć wypowiedzenie, gdy dostęp do operatu w urzędzie jest ograniczony (pn., wt., i czw do 15), a w wypowiedzeniu mówi się, że codziennie w godz pracy urzędu (np.: pn do 18) ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Można próbować
   2. Urząd ma zapewnić dostęp, jeżeli urząd ogranicza dostęp do operatu wbrew informacji z wypowiedzenia, stanowi to naruszenie art.78 u.g.n. Dostępność operatu ma mieć charakter faktyczny a nie pozorny

   Usuń
 18. Miasto Warszawa wniosło sprzeciw do pozytywnej decyzji SKO. Sprzeciw ten został podpisany przez prawnika z urzędu dzielnicy Ursynów działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta, natomiast wypowiedzenie wielkości opłaty za użytkowanie wieczyste zostało podpisane przez dwóch zastępców burmistrza dzielnicy Ursynów działających z upoważnienia Prezydenta Miasta. Czy tym można podważyć ważność sprzeciwu ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sprzeciw dokonany przez Prezydenta Miasta jest w naszym przekonaniu nieważny. Art.80 u.g.n. stanowi że sprzeciw dokonuje organ właściwy. Zgodnie z tzw. uchwałą kompetencyjną z 2008 r. wypowiedzenia dokonuje dzielnica, reprezentowany przez zarząd dzielnicy. Zgodnie ze statutem dzielnic ws. przekazanych przez Radę Warszawy, czynności podpisuje 2 członków zarządu dzielnicy na podstawie pełnomocnictw Prezydenta Miasta. Zatem to zarząd dzielnicy powinien dokonać sprzeciwu, a powinien być podpisany przez 2 członków zarządu dzielnicy mających pełnomocnictwa Prezydenta Miasta.

   Usuń
  2. Prawnik z dzielnicy twietdzi, że skoro SKO uznało ten sprzeciw to znaczy że jest ważny.

   Usuń
  3. To że SKO przyjęło i przekazało sprzeciw nie oznacza jego ważności. O tym orzeka sąd.

   Usuń
 19. Czy właściciel moze nas obciążyć karnymi odsetkami od opłat wieczystych za okres rozpraw sadowych ?

  OdpowiedzUsuń
 20. To absolutnie niedopuszczalne. Zgodnie z art.78 ust.2 u.g.n. - Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 (czyli do SKO), nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. Skoro wniesienie sprawy do SKO wstrzymuje wymagalność podwyższonej opłaty, zatem aż do prawomocnego rozstrzygnięcia (przez SKO lub Sąd) nie można naliczyć odsetek za zwłokę.

  OdpowiedzUsuń
 21. Czy to jest pewne, że sprzeciw (chodzi o dzielnicę Ursynów w Warszawie)do orzeczenia SKO złożony przez miasto musi być podpisany przez 2 członków zarządu dzielnicy ? Ja rzuciłem okiem na tą ustawę kompetencyjną z 2008 roku i tam jest powiedziane, że aktualizacja opłat wieczystych podlega temu wymogowi (§7 1).), ale już występowanie przed sądem dotyczy tylko zasobów lokalowych miasta (§6 19).) ? Jest też powiedziane, iż wszelkie spory kompetencyjne rozstrzyga Prezydent miasta(§4).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Art.80 u.g.n. stanowi, iż sprzeciw składa użytkownik wieczysty lub organ właściwy (czyli ten, który dokonał wypowiedzenia). Uchwała mówi o aktualizacji opłat, a nie o wypowiedzeniu. Procedura aktualizacyjna kończy się z prawomocnym orzeczeniem, zatem przynajmniej do SKO składać wnioski, sprzeciwy ten sam organ który dokonał wypowiedzenia, czyli sprzeciw powinien być podpisany przez 2 członków zarządu dzielnicy. Sprzeciw nie jest bowiem dokumentem sądowym jest dokumentem, który dopiero powoduje przekształcenie wniosku o SKO w pozew. Zatem sprzeciw błędnie podpisany nie powinien być uznany w sądzie. Oczywiście oznaczałoby iż dziesiątki, setki orzeczeń jest nieprawidłowych, i sądy mogą zatem być oporne.

   Usuń
 22. Czy warto połączyć moją sprawę z innymi, gdzie inni użytkownicy są już na etapie wykonywania operatów, natomiast ja jestem na etapie proceduralnym /ważność wypowiedzenia i nieważność sprzeciwu miasta do korzystnej decyzji SKO bez oparcia się o rzielnicę/ ? Czy można później ewentualnie powołać się na operat już wykonany w innej sprawie gdyby do tego etapu doszło?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, albowiem gdyby Sąd nie zgodził się z argumentem nieważności wypowiedzenia, wówczas wyda wyrok na podstawie nowego operatu (prawdopodobnie korzystniejszego niż Urzędu Miasta). Ale musiało być połączonych więcej spraw

   Usuń
 23. Jeszcze dodam że sąd poprosił mnie o podanie sygnatur innych spraw, z którymi chciałbym połączyć moją sprawę. Czy to nie jest dziwne, że sąd nie zna akt dotyczących tej nieruchomości ? Moźe dlatego, że ja we wniosku podałem tylko adres bez podania obrębu i działki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę uzupełnić poprzez sprecyzowanie iż chodzi o postępowania dotyczące takiego numeru obrębu, działki i adresu - tak aby Sąd nie miał wątpliwości, o które postępowania chodzi.

   Usuń
 24. Chcę się poprawić. W podaniu wymieniłem obręb, numer działki oraz adres i powierzchnię /nie podałem tylko numeru w KW/ mimo to było pytanie o te numery sygnatur. Sąd powinien je znać ?

  OdpowiedzUsuń
 25. To brak dobrej woli ze strony Sędziego. Jeżeli zna Pan numery sygnatur to proszę je podać Sądowi, jeżeli nie to wskazać że nie zna pan sygnatur innych postępowań, ale wie że takowe są i ponawia wniosek o połączenie spraw.

  OdpowiedzUsuń
 26. Chciałbym dopytać czy mogę wystąpić jednocześnie o podanie sygnatur innych spraw dotyczących tej nieruchomości w ramach informacji publicznej oraz prosić o przedłużenie terminu 7 dniowego do 21 dni na ich dostarczenie z tego względu ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wystąpić można, czy sąd zgodzi się na przedłużenie terminu nie wiemy. Ale można będzie później ponowić wniosek o połączenie spraw

   Usuń