22 lutego 2015

ZŁÓŻ WNIOSEK O NIEODPŁATNE PRZEKSZTAŁCENIE WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Po złożeniu 15 tys. podpisów wspierających 2 petycje dot. uwzględnienia projektu obywatelskiego przy rozpatrywaniu 2 poselskich ustaw ws. zmian wieczystego użytkowania, Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE uruchamia akcję składania wniosków ws. nieodpłatnego przekształcenia udziałów wieczystego w prawo własności i zachęca do masowego wystąpienia w tej sprawie. 

Procedura postępowania
1. Należy złożyć wniosek do Prezydenta Miasta/Burmistrza Gminy
WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE

2. Jeżeli w ciągu 2 miesięcy nie będzie decyzji/postanowienia, należy złożyć zażalenie na bezczynność. 
ZAŻALENIE NA BEZCZYNNOŚĆ


W przypadku wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania lub decyzji odmownej, należy złożyć odwołanie/zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (termin 7 dni ws. zażalenia na postanowienia, 14 dni na decyzję)
ODWOŁANIE/ZAŻALENIE NA ODMOWĘ

3. SKO dokona rozpatrzenia sprawy. Zgodnie z prawem będzie musiał poinformować o możliwości wypowiedzenia i wyda decyzję/postanowienie ostateczne.

4. Od wniosku SKO można złożyć skargę do WSA, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji itp.

Przy dużej liczbie wniosków nastąpi paraliż pracy organów, co spowoduje, iż politycy będą zmuszeni do zmian ustawowych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz