10 maja 2017

Zmienili się rządzący, podejście takie same

10 maja ponownie zebrała się Sejmowa Podkomisja ds. ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. Wprawdzie projekt ustawy przyjęto, ale pozostaje wrażenie "déja-vu" z poprzedniej kadencji (gdy Platforma uchwalała ustawę o działaczach)

Posłowie PIS zgłaszali poprawki zgodnie ze stanowiskiem rządowym. Co prawda pozostawiono 400 złotych świadczenia bez progu dochodowego, ale np. już ulgowe przejazdy środkami transportu zbiorowego, możliwość wystąpienia o emerytury specjalne przez szefa urzędu ds. kombatantów, obligatoryjność pomocy ze strony samorządów - wykreślono. Jako że salę zarezerwowano na 2,5 godziny, dążeniem posłów było jak najszybsze uchwalenie projektu ustawy, a to oznaczało brak rozważań, namysłu nad poszczególnymi punktami. Ani przewodniczący komisji Janusz Śniadek ani posłowie (zarówno z PIS jak i opozycji) nie zgłosili propozycji poprawek zaproponowanych przez Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89, a przecież zmierzały one głównie do naprawienia błędów legislacyjnych dotychczasowej ustawy i zrównania praw z kombatantami. W efekcie weterani nadal będą dzieleni na działaczy opozycji i na świadczących pracę na rzecz nielegalnych organizacji, nadal będą obowiązywały wadliwe procedury i kryteria, dotyczące przyznawania statusu, dla jednych będą podwójne okresy składkowe, dla innych zwykłe okresy, a dla jeszcze innych nie będzie ich wcale.

Sprawy świadczeń to nie wszystko. Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych jest bublem prawnym, wiele zapisów jest napisanych wadliwie, w całkowitym braku korelacji z innymi ustawami, ale nie ma woli naprawy. Była tylko wola szybkiego załatwienia, bez właściwego rozważenia spraw - zauważa dr Daniel Alain Korona, ze Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 i dodaje - Takie same podejście widzieliśmy w poprzedniej kadencji, gdy Platforma uchwalała ustawę, wówczas też chodziło o szybkie uchwalenie, nie bacząc na wadliwość wielu zapisów.

1 komentarz:

  1. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F5CFB4918B1E5A50C125805100374F26 zapis z obrad 10 05 2017

    OdpowiedzUsuń