3 maja 2017

Zaangażowani i zdeterminowani [raport Ordo Iuris IV 2017]

Ordo Iuris
Instytut na rzecz kultury prawnej
Miniony kwiecień był jak zawsze bardzo pracowity. Dodatkowo, medialne ataki na Ordo Iuris nie ułatwiały nam działań, choć stanowiły silne potwierdzenie konieczności ich kontynuowania z jeszcze większą determinacją. 

POLACY ZA ŻYCIEM

Na zlecenie Ordo Iuris ośrodek badawczy CBOS przeprowadził sondaż, w którym ponad 70% Polaków poparło postulat pełnej ochrony życia od momentu poczęcia. To kolejne badanie opinii na przestrzeni ostatniego roku potwierdzające, że poparcie to nie tylko nie zmalało, jak twierdzili przeciwnicy inicjatywy „Stop Aborcji”, ale utrzymuje się na stale wysokim poziomie. Na pytanie: „Czy popiera Pan/Pani pełną ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia?”, aż 71,6% respondentów odpowiedziało w sposób twierdzący, w tym 40,7% - „zdecydowanie tak”. Według badań przeprowadzonych w kwietniu 2016 r. liczba Polaków popierających postulat pełnej ochrony życia wynosiła 66%.

ORGANIZACJE PRO-LIFE Z CAŁEGO ŚWIATA POPIERAJĄ ORDO IURIS

Największe światowe organizacje pro-life skierowały list z wyrazami poparcia dla Ordo Iuris, w którym zapewniają o wyjątkowym znaczeniu obywatelskiego projektu „Stop Aborcji” dla globalnych działań na rzecz ochrony życia dzieci przed urodzeniem. Szefowie jedenastu organizacji (m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Wenezueli, Włoch i Nowej Zelandii) podkreślają, że zaproponowane w Polsce regulacje są wzorcowymi rozwiązaniami prawnymi dla wszystkich krajów.

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

Instytut Ordo Iuris we współpracy z Katedrą Socjologii Prawa WPiA UW organizuje konferencję naukową pt. „Rodzina przed obliczem Temidy”. Odbędzie się ona 20 czerwca br. na Wydziale Prawa i Administracji UW. Głównym celem konferencji jest odpowiedź na pytania, czy obecny model postępowania w sprawach małżeńskich oraz instytucje prawa rodzinnego dotyczącego kontaktów dziecka z osobami najbliższymi, wymagają reformy. Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu mogą nadesłać propozycje wystąpień w formie półstronicowego abstraktu na adres konferencja@ordoiuris.pl. Instytutu ponosi znaczną większość kosztów konferencji, która dla uczestników jest bezpłatna, dlatego bardzo prosimy o wsparcie jej organizacji.
Wspieram

INTERWENCJA PROCESOWA

Dzięki interwencji naszych prawników, do rodzinnego domu wróciła piątka rodzeństwa. Sąd w Warszawie cofnął krzywdzącą decyzję kuratora, który po dwóch spotkaniach z matką spowodował umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Rodziny bronili mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Kacper Chołody.
logo
Po skutecznej interwencji naszych prawników, krakowski sąd uniewinnił wolontariusza Fundacji PRO – Prawo do życia, oskarżonego przez feministkę za umieszczanie plakatów ukazujących fotografię dziecka zabitego w wyniku aborcji. Obwinionego reprezentowali mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Kacper Chołody.
logo
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia umorzył wreszcie postępowanie w sprawie małego Huberta. Chłopiec nie trafi do domu pomocy społecznej, lecz pozostanie pod opieką pani Urszuli, pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka. Interesy chłopca i jego opiekunki reprezentują: mec. Maciej Hawliczek, mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Maciej Kryczka.
logo
Mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Kacper Chołody reprezentują w postępowaniu przygotowawczym dwójkę pokrzywdzonych spektaklem "Klątwa". Odbyły się już pierwsze przesłuchania w tej bardzo istotnej sprawie.
logo
Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris udziela pomocy prawnej Matuszowi z Przemyśla. Po śmierci matki 21-latek opiekuje się młodszym rodzeństwem i stara się o status opiekuna prawnego. W sprawie reprezentują go mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Maciej Kryczka.
logo
Nasi prawnicy złożyli apelację w sprawie łódzkiego drukarza, który został pozwany za odmowę przyjęcia zlecenia na wykonanie materiałów promujących radykalną organizację LGBT. Sąd pierwszej instancji, w zdumiewającym wyroku, uznał go za winnego, choć odstąpił od wymierzenia kary grzywny. Drukarza reprezentują mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Bartosz Lewandowski.
Wspieram

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

Opublikowaliśmy materiał informacyjny na temat rezolucji Parlamentu Europejskiego, która wypacza rozumienie pojęcia równości płci poprzez odnoszenie go również do zaburzeń tożsamości płciowej. Organizacje LGBT nie kryją satysfakcji z przyjętego sprawozdania.
logo
Przygotowaliśmy komunikat na temat kanadyjskiego projektu ustawy, która rozszerza możliwość ingerowania władz w życie rodzinne, m.in. poprzez odbieranie dzieci rodzicom. Krytycy proponowanych rozwiązań wskazują, że przepisy te mają wyłącznie na celu agresywną propagandę ideologii gender oraz obyczajowości subkultur LGBT.
logo
Udostępniliśmy materiał informacyjny na temat kontrowersyjnego wystąpienia Niezależnego Eksperta ONZ ds. ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (SOGI). W swoich wystąpieniach wyraźnie poparł on walkę o przywileje dla osób podejmujących aktywność homoseksualną.
logo
Opublikowaliśmy materiał informacyjny na temat sukcesu środowisk prorodzinnych i pro-life na forum ONZ. Sformułowania postulowane przez aktywistów LGBT nie zostały ostatecznie zapisane w dokumencie końcowym 61. Sesji Komisji ONZ ds. Kobiet. Nie uchwalono też kontrowersyjnego dokumentu zwieńczającego 50. sesję Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju.
logo
Nasz analityk, Magdalena Olek – przygotowała obszerną polemikę do artykułu z „Gazety Prawnej” pt. „Młode Polki stawiają na pracę. Tyle że w domu.” prezentującym tezy Michała Mycka, dyrektora CenEA, jakoby program „Rodzina 500 plus” zdezaktywizował zawodowo Polki.
logo
Przygotowaliśmy komunikat na temat powołania Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które ma na celu wzmocnienie sektora organizacji społecznych w Polsce.
logo
Udostępniliśmy materiał informacyjny na temat zezwolenia na stosowanie procedury in vitro przy użyciu materiału genetycznego pochodzącego od trójki rodziców, wydanego brytyjskim lekarzom z Centrum Płodności w Newcastle.
Wspieram

POZOSTAŁE

Na naszym portalu mamwplyw.pl zamieściliśmy apel do posłów, w którym przynaglamy ich do przedstawienia inicjatywy ustawodawczej, której treścią będzie, złożony pół roku temu, projekt ustawy PFROŻ zwiększający poziom ochrony życia dzieci przed narodzeniem.
logo
Prof. Aleksander Stępkowski, dr Tymoteusz Zych i Magdalena Olek wygłosili referaty na konferencji naukowej pt. „Wyzwania wobec rodziny na forum europejskim”. Organizatorem wydarzenia był europoseł Michał Marusik oraz WPiA UKSW.
logo
Instytutowi Ordo Iuris poświęcono materiał w magazynie TVN24 „Czarno na Białym”. Powstał on na fali ataków przypuszczonych na Instytut przez Gazetę Wyborczą i media Ringer Axel Springer z dość oczywistymi intencjami. Jednak ostateczny efekt nie spełniał chyba oczekiwań osób atakujących Ordo Iuris. Zachęcamy do obejrzenia.
logo
Gościem programu „Za a nawet przeciw” w radiowej Trójce był mec. Bartosz Lewandowski. Program poświęcony był sprawie łódzkiego drukarza. O wyroku sądu mówił również mec. Maciej Kryczka w Polskim Radiu 24.
logo
Dr Tymoteusz Zych wystąpił w programie w TV Republika, którego tematem były fundusze norweskie.
logo
Mec. Jerzy Kwaśniewski wystąpił w TV Republika w związku z medialną nagonką na Instytut.

ZAPRASZAMY

Instytut Ordo Iuris jest partnerem cyklu konferencji dla przedsiębiorców organizowanych przez Fundację “Wiara w Biznesie”. Wydarzenie zaplanowane jest na maj i czerwiec br. O szczegółach projektu będzie można niebawem dowiedzieć się na stronie organizatora.
logo
W dniu 12 maja br. Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res” zapraszają na Jasną Górę na II Konferencję Przedsiębiorców Katolickich "Bóg, Rodzina, Firma, Hojność" z Aktem Zawierzenia Przedsiębiorców Bogu przez Maryję. Szczegółowy program można znaleźć na stronie www.brfh.pl.
Wspieram
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją
i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.
Facebook Twitter
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz