12 maja 2017

Działalność policji w obronie Pomnika Armii Czerwonej kwestionowana przez posła Brynkusa

Biuro Prasowe Konfederacji Polski Niepodległej - NIEZŁOMNI informuje, że cyt. poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus złożył interpelację poselską w sprawie skandalicznej obrony przez Policję monumentu sławiącego Armię Czerwoną (od red - chodzi o wiec i wystawę pod pomnikiem w warszawskim Parku Skaryszewskim w dniu 9 maja br.)W jej treści pada m.in. deklaracja złożenia projektu nowelizacji Kodeksu karnego czy pytania o reakcję na rosyjskie oskarżenia na forum Rady Praw Człowieka ONZ. Parlamentarzysta stawia istotne pytania i porusza ważne dla Polaków kwestie, np. cyt. "Czy MSWiA i MS wesprze poselski projekt zmian w Kodeksie karnym zmieniający brzmienie art 261 kk i wprowadzający nowy art. 261a. kk, zainicjowany na prośbę Adama Słomki, a złożony w niedalekiej przyszłości przez grupę posłów z Klub Parlamentarnego Kukiz’15, zakładający m.in. odpowiedzialność karną za znieważenie pomnika lub innego miejsca publicznego urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby jedynie wówczas, gdy temu obiektowi lub osobie upamiętnienie i cześć jest należna, penalizowanie utrudnienia zgromadzenia publicznego zwołanego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, którym to upamiętnienie i cześć są należne oraz odpowiedzialność karną za zwołanie zgromadzenia publicznego w celu promowania zdarzenia historycznego związanego z bezpośrednim funkcjonowaniem systemu totalitarnego, w szczególności nazistowskiego czy komunistycznego, którym cześć i upamiętnienie nie są należne?".

TEKST INTERPELACJI za http://poselbrynkus.pl/?p=2307


Relacja filmowa z wydarzeń w Parku Skaryszewskim pod pomnikiem żołnierzy radzieckich 9 maja br.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz