STREFA WOLNA OD IDEOLOGII LGBT

16 stycznia 2021

Związek Zawodowy Rolnictwa "Korona" zarejestrowany

31 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy KRS zarejestrował Związek Zawodowy Rolnictwa "Korona".  Związek ten został założony 14 września 2020 roku, z inicjatywy 40 rolników, którzy odeszli z Polskiego Związku Zawodowego Rolnictwa "Wyzwolenie", kierowanego przez Renatę Beger. Przewodniczącą Związku została Alina Ojdana a członkami zarządu: Jan Lupa, Zbigniew Orzechowski, Monika Tkaczyk. Członkami Krajowej Komisji Rewizyjnej zostali: Violetta Hanna Wolska, Mateusz Nowicki, Adam Franciszek Wilkosz.

Celem Związku jest ochrona własności, praw i interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków i ich rodzin, bez względu na formę prowadzonej działalności, w tym w zakresie spraw dotyczących rolnictwa i rozwoju wsi, zobowiązań daninowych, ochrona zdrowia, jakości i poziomu życia, ochrony i kształtowania środowiska, mieszkalnictwa i i infrastruktury, innych spraw administracyjnych, cywilnych i sądowych. Ponadto Związek planuje wesprzeć zmiany w otoczeniu rolnictwa zgodnie z zasadami wolności gospodarczej i konkurencji.15 stycznia 2021

Senat chce ograniczyć prawo do petycji

Opozycja wiele mówi nt. praw obywatelskich, ale to właśnie instytucja zdominowana przez opozycję proponuję teraz ograniczyć prawo obywatelskie do petycji, wprowadzone ustawą z 2014 roku. Petycję na dany temat będzie można złożyć tylko do jednego podmiotu i tylko jeden raz. Obecnie każdy obywatel może złożyć petycję do Sejmu, Senatu lub do innej instytucji państwowej. 

Zdaniem Aleksandra Pocieja, szefa senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, którego wypowiedź przywołuje Rzeczpospolita, przybywa coraz więcej mniej poważnych petycji, nastąpiło spadek jakości petycji. Projekt zmian będzie musiał być teraz przyjęty przez cały Senat, a potem przez Sejm. Prawdopodobieństwo, że tak się stanie, jest duże, bo powstawał w porozumieniu z byłymi szefami senackiej Komisji ds. Petycji z PiS. 

Jak informuje Rzeczpospolita, krytycznie do pomysłu odniósł się natomiast Daniel Alain Korona. Prezes Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste", które złożyło szereg petycji do parlamentu, uważa z kolei, że zakaz występowania do wielu podmiotów jednocześnie może przynieść nieoczekiwane skutki. – Czasami ta sama petycja wysyłana jest np. do wielu samorządów, co jest uzasadnione merytorycznie – mówi. Jego zdaniem z zalewem parlamentu pismami od obywateli lepiej walczyć podniesieniem wymagań formalnych wobec petycji.

Przypomnijmy, iż Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE/Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 składało petycje do Sejmu, Senatu i Ministerstw zawierające gotowe projekty ustaw z uzasadnieniem, a do Rady Miasta Stołecznego Warszawy gotowe projekty uchwał.

3 stycznia 2021

Minister Rolnictwa: Sytuacja spółki Elewarr uległa zdecydowanej poprawie

Po informacji Najwyższej Izby Kontroli dla dziennikarzy z 20 listopada ubr. tytuły prasowe nie pozostawiały wątpliwości, Elewarr jest w katastrofalnej sytuacji. Zacierali już ręce posłowie PSL, którzy skierowali 2 interpelacje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju ws. Elewarru, żądając nawet w formie pytania zmiany obecnego zarządu. 

Mocno się jednak rozczarowali, albowiem z odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wiceministra Bartosika) z dn. 22.12.2020 wynika, że sytuacja finansowa Elewarru od 2 lat ulega poprawie, Spółka generuje coraz wyższe zyski, zarówno na poziomie sprzedaży jak i zysku netto, charakteryzuje się wysoką płynnością finansową i bardzo niskim poziomem zadłużenia. 

image

źródło: Odpowiedź na interpelację nr 15346


Nic też dziwnego, że w sprawie zmiany obecnego zarządu, minister odpowiedział że: w konsekwencji poniesionych przez Spółkę w roku obrotowym 1 lipca 2017–30 czerwca 2018 r. wysokich strat (strata na sprzedaży: 16,8 mln zł, strata netto: 17,2 mln zł), na przestrzeni październik–grudzień 2018 r. został odwołany ówczesny Zarząd Spółki. Obecny Prezes Zarządu (Daniel Alain Korona - dop. własny) został powołany w dniu 31 października 2018 r., a obecna Wiceprezes (Monika Parafianowicz - dop. własny) w dniu 5 marca 2019 r.  Innymi słowy zmiana zarządu była wskazana, ale w 2018 roku (i tak też się stało).

22 grudnia 2020

Marek Sawicki ponownie pomawia Elewarr

Były minister rolnictwa, poseł PSL Marek Sawicki, znany jest ze zniesławiających oskarżeń pod adresem Elewarru. W 2019 roku Spółka wytoczyła mu powództwo o ochronę dóbr osobistych Spółki w związku z twierdzeniem w audycji „Minęła 8” w TVP Info, że Elewarr został doprowadzony do bankructwa. Poseł Sawicki próbował uniknąć odpowiedzialności sądowej powołując się na swój immunitet poselski. Skoro nic tym nie wskórał, to stwierdził że wprawdzie użył słowa bankructwo, ale termin ten nie znaczny bankructwo, tylko jakieś złe wyniki. Tłumaczenie dla naiwnych.

Ostatnio w rozmowie w tok.fm 16 grudnia 2020 r. poseł Marek Sawicki dopuścił się recydywy, twierdząc że spółka Elewarr ma straty nienotowane nigdy wcześniej Tak się jednak składa, że Elewarr zamknął rok obrotowy 2018/19 dodatnim wynikiem finansowym – 0,93 mln zł, a 2019/20 zyskiem ponad 1,676 mln zł. A zatem ma zyski, a nie straty. Wprawdzie za poprzedniego zarządu w 2017/18 roku Elewarr odnotował historyczną stratę, ale od tamtego okresu sytuacja uległa poprawie i w tym roku obrotowym (po raz trzeci z rzędu) Spółka odnotuje zysk. 

Warto także przypomnieć, iż za czasów urzędowania ministra Marka Sawickiego, w 2014 r. Elewarr odnotował stratę ponad 6,3 mln zł. Rok wcześniej, czyli także w okresie rządów PO-PSL Spółka odnotowała blisko 13 mln zł. straty. Być może aktualne dobre wyniki Spółki są powodem interpelacji posłów PSL z 25 listopada 2020 r., w którym zadano pytanie-wniosek, o odwołanie aktualnego zarządu Elewarru.

dr Daniel Alain Korona - Prezes Zarządu Elewarr


zob. też: