27 września 2018

Unieważnienie podwyżek wieczystego w Warszawie? Rozstrzygnięcie po wyborach samorządowych

Projekt ustawy ws. unieważnienia podwyżek opłat rocznych użytkowania wieczystego w Warszawie w latach 2009-2018 trafił pod obrady senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji. Autorem petycji - projektu było oczywiście Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE. Komisja nie rozstrzygnęła petycji, przyjęła sugestie przewodniczącego senatora Mamątowa (PIS) i wystąpieniu o opinię do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sposób referowania petycji przez przedstawiciela Senatu był dziwny. Nie przytoczono podstawowych argumentów z uzasadnienia (które jednoznacznie wskazywały na patologię w aktualizacjach rocznych, naruszenie prawa przez SKO i sądy). Przedstawiciel Urzędu Miasta wyraził zdecydowany sprzeciw, bo rzekomo użytkownicy mogą bronić swoich racji w postępowaniu odwoławczym. Senator Pociej (PO) niby solidaryzował się z Warszawiakami, ale wystąpił przeciw rozpatrywaniu petycji, gdyż ingeruje w indywidualne rozstrzygnięcia. Owszem unieważnia globalnie (a nie indywidualnie) rozstrzygnięcia, podjęte bezprawnie przez Prezydenta Miasta, Zarządy Dzielnic, SKO i sądy, a ustawodawca ma prawo przyjąć taką ustawę.

W związku z wystąpieniem o opinię do ministerstw, rozstrzygnięcie zapadnie już po wyborach samorządowych, gdy będzie można już zignorować głos warszawiaków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz