3 sierpnia 2018

Rozwiązanie zgromadzenia jedynie przez policję a nie przez gminnych polityków?

1 sierpnia przedstawiciel Urzędu M.St. Warszawy rozwiązał demonstrację narodowców, którzy chcieli uczcić 74-rocznicę Powstania Warszawskiego. Jako pretekst do rozwiązania przedstawiciel Ratusza wskazywali hasła "raz sierpiem raz młotem czerwoną hołotę", "Śmierć wrogom ojczyzny", flagi z symbolami falangi itd. W rzeczywistości uczestnicy zachowywali się spokojnie, nie stwarzali żadnego zagrożenia. To właśnie decyzja przedstawiciela gminy mogła doprowadzić do eskalacji napięcia. Na szczęście demonstranci i policja zachowali się odpowiedzialnie, do żadnych zajść nie doszło. Przedstawiciel Ratusza zapowiada podobne działanie w trakcie Marszu Niepodległości, co przy skali liczebności uczestników Marszu oznacza próbę doprowadzenia do zamieszek.

Na powyższą sytuację zareagowało Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE, które złożyło petycję - projekt ustawy ws. zmiany ustawy Prawo o Zgromadzeniach. W myśl projektu, rozwiązanie zgromadzenia dokonywałby wyłącznie funkcjonariusz kierujący działaniami policji (a nie przedstawiciel urzędu gminy). Jak uzasadnia Stowarzyszenie: Przesłankami rozwiązania zgromadzenia stanowią - przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy karne, innymi słowy są to przesłanki bezpieczeństwa publicznego. Przedstawiciel gminy nie jest osobą właściwą do oceny tych przesłanek, właściwszym jest niewątpliwie przedstawiciel policji. Organ gminy jest organem wyłonionym politycznie, a zatem nie da się wykluczyć iż rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela gminy nie będzie podyktowane względami bezpieczeństwa czy naruszeniem prawa, ale względami politycznymi i tylko pozornie uzasadnione rzekomym naruszeniem prawa, nie licząc z realnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa publicznego. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie, proponujemy by to funkcjonariusz kierujący policją dokonywał rozwiązania zgromadzenia. Proponowane zmiany (w art.20 i 25) korespondują z art.28 ust.1 ustawy Prawo o Zgromadzeniach, w którym w przypadku zgromadzeń spontanicznych o ich rozwiązaniu decyduje funkcjonariusz kierujący działaniami Policji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz