5 lipca 2018

Przekształcenie wieczystego użytkowania nieruchomości mieszkaniowych do sejmowej komisji

5 lipca na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Generalnie nie było głosów przeciwnych ustawie, zarówno PIS jak i kluby opozycyjne popierają ustawę, choć ci ostatni z zastrzeżeniami. Kluby totalnej opozycji lamentowały nad stratami finansowymi samorządów (czyli urzędów). Wobec braku sprzeciwu, marszałek sejmu skierował projekt do komisji infrastruktury i komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, których posiedzenie wspólne ma odbyć się już dnia następnego (choć pojawiła się też informacja o odwołaniu posiedzenia, z tym że odbędzie się w przypadku skierowania do komisji).

Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE zgłosiło swój udział w posiedzeniu, ale jak do tej pory nie zostało ono potwierdzone..

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz