12 maja 2018

Zatrzymajmy falę antychrześcijańskiej nienawiści

Jeszcze niedawno sam nie byłem świadom ogromnej liczby ataków na chrześcijan w naszej Ojczyźnie. Dopiero badania zespołu prawników Ordo Iuris ujawniły prawdziwą skalę tego zjawiska.

Przez dwa lata Centrum Monitorowania Wolności Religijnej i Wolności Sumienia Ordo Iuris badało ataki na chrześcijan. Co roku sporządzaliśmy raporty opisujące akty profanacji i przemocy, składane do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Wcześniej takie raporty składały jedynie mniejszości religijne oraz organizacje LGBT, co budowało wrażenie, że prawo powinno chronić jedynie te grupy.
Dzięki naszym doświadczeniom, wspólnie z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego oraz fundacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie wydaliśmy właśnie książkę pt. „Wolność religijna”, poświęconą zagrożeniom dla chrześcijan we współczesnym świecie.
Jednoznacznie podważyliśmy fałszywe twierdzenie stworzonej przez George’a Sorosa Fundacji Batorego, że katolicy nie stykają się w Polsce „z problemem dyskryminacji, przemocy i mowy nienawiści”.

Narasta fala wandalizmu i zniewag

W ubiegłym roku chuligani wrzucili do kościoła w Gdańsku fekalia i rybie łby, inni natomiast w Starachowicach pili wódkę z kielicha mszalnego,uprzednio przesypując Najświętszy Sakrament do reklamówki? W pomorskim Kąpinie pobito księdza, do dewastacji figur, świątyń i cmentarzy dochodziło w Gdańsku, Łodzi, Pile, Warszawie, Zielonej Górze...
W ponad 1000 parafii doszło do niszczenia pomników, kaplic, krzyży, kościołów, umieszczania bluźnierczych napisów, a nawet profanacji Najświętszego Sakramentu. Ta wielka skala poraża. A milczenie mediów i częsta bezkarność sprawców są zachętą dla naśladowców.
Aktów nienawiści dopuszczają się nie tylko chuligani i wandale. Finansowany z publicznych pieniędzy Teatr Powszechny wystawił obsceniczną „Klątwę”, obrażając postać św. Jana Pawła II, znieważając krzyż i drwiąc z chrześcijaństwa. Dwa miesiące temu Adam „Nergal” Darski kpił z wierzących umieszczając figurę ukrzyżowanego Chrystusa na wulgarnym, erotycznym rekwizycie.
Dlatego musimy przeciwstawić się nienawiści i obronić naszą wolność do swobodnego wyznawania i praktykowania wiary!

Akty nienawiści wymierzone w nas wszystkich

Ta fala nienawiści, drwin i szyderstw wpływa bezpośrednio na naszą codzienność. Prawnicy Ordo Iuris wspierają przed sądem zwolnionego pracownika międzynarodowej firmy, który był zmuszany przez przełożonych do włączenia się w kampanię promującą ideologię LGBT. W innej firmie zagraniczny właściciel wymusił powołanie „gejowskiego chóru”, a wierzący pracownicy bali się konsekwencji swego sprzeciwu.
Każdego dnia zgłaszają się do nas lekarze i położne, którym ograniczane jest prawo do sprzeciwu wobec aborcji.
Z drugiej strony radykalni aktywiści lewicowi żądają wycofania Jasełek ze szkół, przeszkadza im także obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Grupki marksistów zastraszyły władze Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, które pod ich naciskiem odwoływały konferencje z udziałem profesorów mówiących o potrzebie obrony godności ludzkiej i ludzkiego życia.
W wielu sprawach pomogliśmy ofiarom. Reprezentowaliśmy studentów zgorszonych „Klątwą”. Broniliśmy wykładowców usuwanych z uczelni oraz drukarza z Łodzi, który odmówił wykonania banneru na paradę ruchów LGBT ze względu na sprzeciw sumienia. Braliśmy też w obronę rodziny, którym odbierano dzieci za przywiązanie do chrześcijańskiego wychowania.
Korzystając z tych doświadczeń, uznaliśmy, że nadszedł już czas na budowę systemowego wsparcia dla ofiar nienawiści wobec chrześcijan!

Konieczny jest zdecydowany sprzeciw


Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris


PS: Choć jest to szokujące, to skala aktów nienawiści ze względu na wiarę wciąż wzrasta, a nie maleje. Dlatego nie możemy poprzestać na badaniu i nagłaśnianiu tej patologii, ale musimy wspólnie i skutecznie przeciwdziałać atakom na chrześcijan.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz