4 marca 2018

Rada Warszawy nie zgodziła się na podatkową stawkę "zero" od mieszkań poniżej 100 m2

Rada Warszawy odrzuciła trzecią petycję Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE ws zwolnienia nieruchomości mieszkaniowych z podatku. Stowarzyszenie proponowało już zwolnienie mieszkań do 150 m2, następnie do 110 m2 w przypadku zameldowania, a teraz stawkę "0" do 100 m2 przy czym w przypadku posiadania więcej niż jedno mieszkania, właściciel dokonałby wyboru mieszkania zwolnionego. Chodzi o sumy rzędu poniżej 100 zł rocznie od mieszkania.

Tym razem w uzasadnieniu uchwały, Rada powołując się na orzeczenie NSA z 22 lipca 1993 r. stwierdziła, iż stawka "0" podatku od nieruchomości jest naruszeniem obowiązku  rady gminy określonego w art.5 ust.1 ustawy o podatkach lokalnych stanowiącego, że rada gminy określa wysokość stawek podatku z tym że nie mogą przekroczyć one rocznie wysokości określonej w ustawie. W czym zatem stawka "0" narusza przepis ustawy nie wiadomo (zero bowiem nie przekracza żadnej górnej granicy).

Wątpliwości Rady także wzbudziła propozycja by w przypadku posiadania większej liczby mieszkań, jedynie tylko jedno podlegało zwolnieniu, stawce "zero". Zdaniem rady to zwolnienie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, a zatem jest niezgodny z art.7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Za uchwałą Rady głosowało 55 radnych (PO, PIS, niezrzeszeni), wstrzymało się 2 (Ewa Łuczyńska z PO, Piotr Żbikowski z PIS). 

Mieszkanie należy do podstawowych praw egzystencjalnych i za to nie powinno być podatku. Nie poddamy się, będzie kolejna petycja i propozycja uchwały - zapowiada dr Daniel Alain Korona ze Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE - 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz