6 marca 2018

Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności od 1 stycznia 2019 r ? Jest zapowiedź ministerstwa


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiedziało kontynuację prac nad ustawą o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Termin wejścia przepisów już kilkakrotnie, pierwszy raz miało to być 1 stycznia 2017 roku, obecnie mówi się o 1 stycznia 2019 roku.  Oficjalnie powodem opóźnień był opór samorządów, chociaż projekt jest już zaopiniowany i zaakceptowany z zastrzeżeniami przez Komisję Wspólną Samorządu i Rządu. Teraz mamy kolejną zapowiedź.

Zapowiedź ministerialną podchwyciły media, ale liderzy Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE są sceptyczni. Daniel Alain Korona zauważa - można było wnieść projekt ustawy jako projekt poselski, a tego nie uczyniono. Gdy nalegaliśmy na spotkaniu w ministerstwie o skierowanie projektu i dokonanie w nim pro-społecznych zmian, słyszeliśmy że Trybunał Konstytucyjny, Unia Europejska, samorządy. Słowem mnoży się przeszkody, a to znaczy że nie ma właściwej woli politycznej i dlatego opóźnia się ten projekt.

Być może zapowiedź Ministerstwa to zagrywka w związku z petycją Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE do Senatu zawierającą projekt ustawy, która znosi definitywnie wieczyste użytkowanie i przewiduje nieodpłatne przekształcenie nieruchomości mieszkaniowych w przypadku użytkowników wieczystych będących. 
http://serwis21.blogspot.com/2017/11/czy-wieczyste-uzytkowanie-zostanie.html

6 lutego nad projektem Stowarzyszenia debatowała senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji. Senatorowie byli zirytowani wyjaśnieniami ministerstwa. Na razie postanowili odroczyć rozstrzygnięcie petycji o 3 miesiące.
http://serwis21.blogspot.com/2018/02/senacka-komisja-zajmie-sie.html

Niebawem się przekonamy czy zapowiedź ministerstwa to tylko zagrywka, czy też realna próba rozwiązania problemu wieczystego użytkowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz