9 lutego 2018

Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. czasu letniego

Parlament Europejski 384 głosami za, przy 153 głosach przeciw i 12 wstrzymujących się od głosu przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do przeprowadzenia dogłębnej oceny wpływu zmian czasu na nasze zdrowie, i jeśli KE uzna to za konieczne - do zmiany przepisów. 

Przypomnijmy że dyrektywa unijna z 2001 r. przewiduje zharmonizowanie wprowadzania i odwoływania czasu letniego we wszystkich państwach członkowskich. Jednak nie wynika z niej obligatoryjność wprowadzania czasu letniego, w preambule stosuje się stwierdzenie zważywszy że państwa członkowskie stosują ustalenia dotyczące czasu letniego (w polskim tłumaczeniu zapisano jeżeli ....) Zatem o ile stały czas letni jest niezgodny z dyrektywą, o tyle dopuszczalne jest stosowanie na stałe czasu środkowoeuropejskiego lub wschodnioeuropejskiego. 

W ubr. PSL, chcąc nabić sobie trochę głosów, wystąpił z propozycją ustawodawczą wprowadzenia na stałe - czasu środkowoeuropejskiego letniego. Jednakże sprawa została zawieszona m.in. ze względu na niezgodność z dyrektywą unijną (która określa kiedy wprowadza się i odwołuje się czas letni). A można było przecież przyjąć propozycję Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE, które od wielu lat występuje z inicjatywą pozostawienia na stałe czasu środkowoeuropejskiego.

zob. też
http://serwis21.blogspot.com/2017/10/stay-czas-letni-srodkowoeuropejski.html
http://serwis21.blogspot.com/2017/10/unijna-dyrektywa-w-polskim-tumaczeniu.html
http://serwis21.blogspot.com/2017/10/komisja-sejmowa-za-zniesieniem-zmiany.html
http://serwis21.blogspot.com/2017/06/ministerstwa-rozwoju-nie-ma.html
http://serwis21.blogspot.com/2017/03/zniesienie-zmiany-czasu-byby-aktem.html
http://serwis21.blogspot.com/2016/10/ministerstwo-rozwoju-ukrywa-w-raporcie.html
http://serwis21.blogspot.com/2016/10/urzednicy-nie-chca-rezygnacji-ze-zmiany.html
http://serwis21.blogspot.com/2016/09/prezydent-nie-wystapi-z-inicjatywa.html
http://serwis21.blogspot.com/2016/06/zdrowie-polakow-nie-miao-znaczenia-dla.html
http://serwis21.blogspot.com/2016/06/senacka-komisja-za-dwukrotna-zmiana.html

http://serwis21.blogspot.com/2016/06/bajeczka-o-czasie-letnim.html
http://serwis21.blogspot.com/2016/01/mikoaj-kopernik-contra-biurokraci.html
http://serwis21.blogspot.com/2015/12/komisja-sejmowa-przeciw-zniesieniu.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz