6 stycznia 2018

PKO BP oddziału nie przywróci, co najwyżej będzie agencja

Zarządy poszczególnych Banków nie mają pomysłu na funkcjonowanie oddziałów, a właściwie mają jeden - likwidować je. Tak jest też w PKO BP. Od 1 lipca 2017 roku został zamknięty 9. Oddział Banku PKO BP w Kielcach przy ulicy Massalskiego 4. Ze względu na swoje położenie, oddział pełni bardzo ważną rolę dla ponad 20 tysięcy mieszkańców osiedli Ślichowice i Pod Dalnią, jednej z najszybciej rozwijających się części miasta. Tak dla emerytów, rodzin z dziećmi czy lokalnych przedsiębiorców, likwidacja tej placówki jest bardzo dużą stratą. Szczególnie dla osób starszych - od lat opłacających tam swoje rachunki i pobierających świadczenia emerytalne, wyprawa do centrum miasta, byłaby poważnym utrudnieniem. Najbliższy oddział znajduje się ok. 3 km dalej, co dla osób starszych jest jednak dość istotną odległością. Placówka mieściła się w budynku będącym własnością banku, a ze względu na to oraz dużą liczbę klientów, nie była na pewno deficytową - stwierdzała w interpelacji z 18/10 posłanka PIS Anna Krupka do Ministra Rozwoju, pytając czy nie można by przywrócić oddział. I nie sposób nie przyznać jej racji. Co prawda w dobie bankowości elektronicznej mogłoby się wydawać, że oddziały są niepotrzebne, jednakże warto pamiętać iż PKO BP jest bankiem, w której znaczna część klientów stanowią osoby starsze, nie posługujące się lub słabo radzące się z bankowością elektroniczną.
Odpowiedź podsekretarza w Ministerstwie Rozwoju Pawła Chorążego (a właściwie odpowiedź PKO BP) poraża swoim technokratycznym podejściem. Jak poinformował PKO Bank Polski S.A. decyzje dotyczące sieci oddziałów podejmowane są po wszechstronnej analizie, w której uwzględnia się m. in. wyniki finansowe, uwarunkowania rynkowe, jak również czynniki społeczne. W nielicznych przypadkach, w wyniku podjętej analizy, jako ostateczność, podejmowana jest decyzja o likwidacji placówki. Działanie takie jest konieczne z uwagi na fakt, iż Bank musi w swej działalności uwzględniać szereg aspektów wynikających z konieczności utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku... 
Jednak argumenty a może raczej fakt poselskiej interpelacji sprawiły jednak, że Bank zapowiedział odpowiednie działania cyt. Wiedząc również jak ważna jest satysfakcja klientów PKO Banku Polskiego S.A. i szanując możliwość wyboru przez każdego klienta dogodnego dla niego kanału kontaktu z Bankiem, PKO Bank Polski S.A. podjął działania mające na celu uruchomienie, w zbliżonej lokalizacji, agencyjnej placówki bankowej, w której klienci będą mogli skorzystać z większości usług świadczonych dotąd przez likwidowany oddział. 
Nie wiemy czy to tylko zapowiedź na zasadzie odczepnego czy też realne zamierzenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz