27 grudnia 2017

Ulgi komunikacyjne - jednym i drugim weteranom bez rozgraniczenia

Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 wystąpiło do ok. 90 miast w Polsce o zrównanie praw kombatantów i weteranów o niepodległość z lat 1956-89. Wprawdzie petycje Stowarzyszenia dotyczą tylko osób, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, jednakże w ich wyniku, zważywszy argumentację zawarta w petycji o równości wszystkich weteranów, uprawnienia otrzymują także działacze opozycji antykomunistycznej. 

Tak było w Koninie (darmowe) w Grodzisku Mazowieckim (50%) a ostatnio w Olsztynie (50%) i w Stargardzie Szczecińskim (darmowe). Inne Miasta, które wcześniej przyznały uprawnienia osobom mający status działaczy opozycji antykomunistycznej, również postanowiły zrównać w prawach wszystkich weteranów bez względu na rodzaj uzyskiwanej decyzji. Tak uczyniły to Warszawa (50%), Wałbrzych czy Lublin (darmowe). Z kolei Gdańsk, Gdynia, Górnośląskiego Okręgu Przemysłowy, Gorzów Wielkopolski - potraktowali weteranów z lat 1956-89 tak samo, odmawiając uprawnienia i dla jednych i  dla drugich.

Akcja trwa, a kolejne miasta zapowiadają przyznanie uprawnień.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz