28 grudnia 2017

Prezydent Ełku przyznał ulgę komunikacyjną dla działaczy nielegalnych organizacji z lat 1956-89

Kolejny sukces Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość. Największe miasto na Mazurach  - Ełk dołączyło do listy miast, które przyznało ulgę komunikacyjną dla działaczy nielegalnych organizacji. 4 grudnia Prezydent Miasta Tomasz Andruszkiewicz zmienił zarządzenie ws. ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy, poprzez uwzględnienie 50% ulgi dla osób świadczących pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. oraz osób, które nie wykonywały pracę w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych. Uprawnienie nie obejmuje osób mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Uprawnienie ma wymiar symboliczny i będzie dotyczyć, uwzględniając zasadę proporcjonalności, kilka, docelowo co najwyżej kilkanaście osób.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz