20 grudnia 2017

Czy będzie mniej reklam i przekazów handlowych w radiu i telewizji?

Dość tej nachalnej reklamy w radiu i telewizji - wzywa Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE i proponuje ograniczenie czasu reklam i przekazów handlowych w ciągu godziny do 4 minut. Stowarzyszenie właśnie złożyło do Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji - projekt ustawy ws. ograniczenia reklam i przekazów handlowych w radiu i telewizji. Ograniczenie dotyczyłoby zarówno nadawcy publicznego jak i prywatnego.

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami w ciągu godziny zegarowej może być emitowane aż 12 minut reklam i telesprzedaży. Do tego dochodzi 2 minuty ogłoszeń nadawcy, czyli łącznie aż 14 minut (czyli prawie ¼ czasu) stanowią reklamy, przekazy handlowe i ogłoszenia. Ograniczeniom tym nie podlegają bloki telesprzedaży. W efekcie widzowie i słuchacze są bombardowani przekazami o charakterze reklamowym, nierzadko kilka razy w ciągu tej samej godziny. Jak stwierdza Stowarzyszenie - nie jest to już klasyczna informacja handlowa, ale swoiste „pranie mózgu”, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy, iż większość reklam jest kierowana do ludzi młodych, młodzieży, a nawet dzieci. Spowodowane jest to łatwością sugestii. Im ktoś młodszy, tym mu łatwiej wyperswadować, co jest dla niego najlepsze. Każdy specjalista od marketingu i reklamy wie, że odpowiednio dobrane grono odbiorców połączone z dogodnym czasem emisji i ciekawym pomysłem to 3/4 sukcesu.

Niewątpliwie widzowie i słuchacze byliby zadowoleni z mniejszej liczby reklam, jedna projekt Stowarzyszenia natrafi na duży opór. Gdyby ustawodawca wprowadził proponowane zmiany, reklamy i ogłoszenia nie przekroczyłyby 6 minut (10% czasu) w ciągu godziny. Dla wielkich korporacji medialnych (TVN, Polsat) oznaczałoby to znaczącą utratę przychodów i wpływów. Można się także spodziewać również sprzeciwu ze strony Komisji Europejskiej, wszak władze UE proponują większą elastyczność reklamową czyli zlikwidowanie limitu godzinowego na rzecz dziennego, co umożliwi jeszcze więcej reklam w głównych porach oglądalności.

3 komentarze:

 1. to o reklamach z udziałem dzieci i odbiorcach małoletnich-

  Szanowny Panie,

  w odpowiedzi na Pana list elektroniczny z 5 grudnia br. proszę o przyjęcie poniższych informacji.

  Zagadnienie wykorzystywania dziecka w przestrzeni medialnej pozostaje w obszarze szczególnego zainteresowania Rzecznika Praw Dziecka, a udział dziecka w komercyjnym przedsięwzięciu jakim jest reklama stanowi jedynie wycinek przywołanej problematyki.

  Rzecznik wyraził swoje stanowisko w tej kwestii w opinii do Dezyderatu nr 10 Komisji do Spraw Petycji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ograniczenia reklam z udziałem małoletnich oraz reklam do nich kierowanych, przesłanej do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z 25 listopada 2016 r.

  Młody człowiek, ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną, jest szczególnie narażony na działania osób dorosłych, które niejednokrotnie kierując się interesem finansowym, angażują dzieci w różnego rodzaju przedsięwzięcia, mogące zagrażać prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu dziecka (np. konkursy małej miss, różnego rodzaju talent show, przekazy medialne ukazujące krzywdę dziecka).

  Problem ten z jednej strony dotyczy ochrony wizerunku i dobra dziecka jako aktora
  w reklamie, z drugiej zaś kierowania do najmłodszych komunikatów reklamowych o znacznej sile oddziaływania, naruszają­cych delikatną konstrukcję nieukształtowanej jeszcze psychiki młodego człowieka.

  Odrębną kwestią jest udział dzieci w reklamach. Wiąże się to z pracą małoletnich na planie oraz wykorzystywaniem wizerunku dziecka do komercyjnej promocji różnego typu produktów. Dzieci biorące udział w reklamach narażone są często na krytykę i ośmieszenie, co z kolei stanowi zagrożenie dla ich rozwoju psychicznego. Rodzice czy opiekunowie wyrażając zgodę na udział dziecka w takim przedsięwzięciu nie zawsze są w stanie zidentyfikować i przewidzieć wszystkie skutki udziału dziecka w reklamie. Rozpatrując wskazane aspekty zawsze na pierwszym miejscu należy stawiać godność dziecka i wynikającą z niej jego podmiotowość. Najmłodsi, jako grupa szczególnie narażona na wykorzystanie i często pozbawiona możliwości skutecznej obrony, powinna być chroniona prawnie w sposób wyjątkowy.

  Aktualnie obowiązującym rozwiązaniem zabezpieczającym interesy najmłodszych
  w zakresie reklamy są w szczególności ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjioraz ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Wymienione ustawy wprawdzie zawierają mechanizmy zabezpieczające dziecko przed szkodliwymi skutkami przekazu reklamowego, jednakże przyjęte rozwiązania nie w pełni zabezpieczają dobro najmłodszych.

  W przesłanej opinii Rzecznik podkreślił potrzebę wzmocnienia ochrony dzieci poprzez wprowadzenie zakazu reklam, które ośmieszają dziecko, bądź ukazują je w krępującej sytuacji, a także mogą spowodować podejmowanie przez dzieci zachowań ryzykownych.

  Rzecznik zwrócił również uwagę na problem instrumentalnego traktowania dzieci, poprzez angażowanie ich do udziału w reklamach towarów przeznaczonych dla dorosłych. Wskazał, że działania takie w sposób przedmiotowy traktują dziecko, stawiając sukces komercyjny nad najwyższym dobrem – dobrem dziecka.

  Z treścią przedmiotowej opinii może się Pan zapoznać na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka, w zakładce działalność.

  Z poważaniem

  Dyrektor Zespołu Spraw Społeczn

  OdpowiedzUsuń
 2. Reklama w radio jeśli jest dobrze zrobiona potrafi bardzo mocno zachęcić do skorzystania z usług danej firmy. W internecie natomiast najlepiej sprawdza się reklama https://fabrykamarketingu.pl/programmatic-buying-rtb która doskonale trafia do potencjalnego klienta. Taka forma reklamowania się musi być dobrze przemyślana.

  OdpowiedzUsuń
 3. Wszystko tak naprawdę zależy co chcemy reklamować i właśnie do tej usługi czy produktu należy dobrać odpowiednie źródło. Ja zacząłem od budowania świadomości mojej marki w internecie dzięki http://tearsofjoy.pl/ i jak do tej pory efekty są naprawdę zadowalające. Nie sądziłem, że można w tak elastyczny sposób prowadzić kampanie reklamowe w internecie.

  OdpowiedzUsuń