23 listopada 2017

SDP oburzone rezolucją Związku Dziennikarzy Niemieckich

Uchwała Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
19 listopada 2017 r.

Zjazd Delegatów SDP wyraża oburzenie treścią rezolucji Związku Dziennikarzy Niemieckich z 5 listopada 2017 r. Związek Dziennikarzy Niemieckich rozpowszechnia w niej fałszywe opinie na temat  braku wolności prasy i prześladowania dziennikarzy w Polsce. Przypominamy, że wszystkie środki masowego komunikowania w naszym kraju funkcjonują w oparciu o prawo stanowione w demokratyczny sposób, z poszanowaniem zasad wolnych i niezależnych mediów.

Formułowanie kłamliwych opinii oraz ich rozpowszechnianie na forum międzynarodowym jest nadużyciem, które psuje wzajemne relacje między naszymi organizacjami i między naszymi krajami. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich apeluje do kolegów ze Związku Dziennikarzy Niemieckich o dziennikarską rzetelność przy opisywaniu sytuacji w Polsce.

Krzysztof Skowroński
Prezes SDP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz