7 listopada 2017

Czy będzie program leczenia uzdrowiskowego dla działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL?

Od dnia 1 czerwca 2016 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wdrożył i realizował Program leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych. Program był kontynuowany w 2017 roku, i jak na razie nie ma sygnałów by miał zostać kontynuowany.

Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 wystąpił zatem z petycją o uruchomienie programu i przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w 2018 r. dla świadczących pracę w organizacjach związkowych i politycznych nielegalnych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku oraz dla osób nie wykonujących pracę w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych. Jak zauważa Stowarzyszenie popierając się uzasadnienie uchwały rady miejskiej Łodzi - konstytucja nie rozgranicza weteranów w zależności od form lub okresów działalności, i z tej racji domaga się objęcia programem ww. kategorii osób (nie uwzględnieni w latach 2016-2017).

Wkrótce się przekonamy czy program będzie kontynuowany i czy wszyscy weterani z lat 1956-89 będą traktowani jednakowo?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz