17 października 2017

SBecy i ich współpracownicy nie będą zatrudnieni w Krajowej Administracji Skarbowej?

Zgodnie z art.144 ust.1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721), ani nie była ich współpracownikiem. W ust.2-4 ustawa przewiduje obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Do senackiej komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji trafiła petycja indywidualna o podjęcie inicjatywy ustawodawczej ws. uchylenia art.144 ustawy. Za nieuwzględnieniem petycji opowiedział się przewodniczący Robert Mamątow, a także obecny na posiedzeniu przedstawiciel Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89, który zauważył, że w warunkach obecnej dezubekizacji, taki czyn byłby niezrozumiały, byłby rodzajem uhonorowania tych osób. Wprawdzie zapis budzi wątpliwości, skoro w innych wypadkach nie ma zakazu a wystarczy jedynie złożenie oświadczenie lustracyjnego, tym niemniej wykreślenie zapisu bez zachowania wymogu lustracyjnego jest nie do przyjęcia.

Petycję nie uwzględniono, zatem SBecy i ich współpracownicy nadal nie mogą być zatrudnieni w Krajowej Administracji Skarbowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz