30 października 2017

Konstytucja nie rozgranicza weteranów od okresu i form walki

18.10 Rada Miejska w Łodzi uznała petycję Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 ws przyznania ulg w komunikacji miejskiej dla osób świadczących pracę w organizacjach politycznych i związkowych nielegalnych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku lub nie wykonujących pracę w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych za zasadne. Władze Łodzi muszą jeszcze skonkretyzować uchwałę wprowadzając samą ulgę.

Nie mniejsze znaczenie od samej uchwały nr LVIII/1405/17 jest jej uzasadnienie. Jak stwierdzają łódzcy radni - Art.19 Konstytucji RP stanowi, iż Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych. Nie ulega wątpliwości, iż Konstytucja Rp nie rozróżnia weteranów w zależności od sposobu prowadzenia tej walki. Także Konstytucja Polska nie rozgranicza weteranów w zależności od okresu - przed czy po 1956 roku. Rada Miejska w Łodzi stoi na stanowisku, że skoro kombatanci mają prawo do ulgowej komunikacji miejskiej, takie same uprawnienie powinno przysługiwać tym którzy walczyli po 1956 roku... Biorąc pod uwagę powyższe, petycję złożoną do Rady Miejskiej w Łodzi uznaje się za zasadną.

Za uchwałą głosowało 29 radnych (PO, PIS, a także niektórzy radni z SLD), 2 było przeciw (SLD) a 6 osób było nieobecnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz