27 października 2017

Działacze nielegalnych organizacji z czasów PRL bez ulgi komunikacyjnej w Gorzowie Wielkopolskim

Działacze nielegalnych organizacji z czasów PRL nie pojadą ani za darmo ani z ulgą komunikacją miejską w Gorzowie. 25 października Rada Miasta Gorzowa przychyliła się do stanowiska Prezydenta Miasta nie przewidującego takich uprawnień.
uchwała RM - załącznik

Za uchwałą odrzucającą petycję Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 głosowało 11 radnych, przeciw 7, nieobecnych było 7. Za przyznaniem ulg opowiedzieli się radni z klubu "Ludzie dla Miasta" oraz "Prawa i Sprawiedliwości", a przeciw radni z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnego Gorzowa i Gorzowa Plus.
Protokół z głosowania

To już drugie podejście, które spotkało się z odmową. Z pierwszą wystąpił w maju radny Grzegorz Musiałowicz z Klubu "Ludzie dla Miasta" który proponował w interpelacji - bezpłatne przejazdy dla działaczy opozycji antykomunistycznej, ale spotkało się to wówczas z odmową Prezydenta http://serwis21.blogspot.com/2017/08/w-antykomunistycznym-gorzowie-wlkp.htmlW lipcu z inicjatywą przyznania ulgi tzw. świadczącym pracę w nielegalnych organizacjach z lat 1956-89 zwróciło się Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 - i także bez powodzenia.

Dla lepszego zilustrowania całej sprawy dodajmy, iż 23 czerwca br. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zwrócił się do władz miasta o informację jakie podjęto działania w zakresie udogodnień dla działaczy opozycji. Wówczas w odpowiedzi z 28 lipca zastępca prezydenta miasta Radosław Sujak poinformował Prezesa Urzędu, że nie podejmowano działań w zakresie udogodnień komunikacyjnych, bo nie wpłynęły do Urzędu wnioski w przedmiotowej sprawie.
http://www.kombatanci.gov.pl/images/DOC/Uprawnienia_lokalne/Gorzow_Wlkp_Odp.pdf
A było to już po interpelacji radnego Musiałowicza i otrzymaniu petycji Stowarzyszenia.

Jak widać działacze opozycji antykomunistycznej, nielegalnych organizacji z okresu PRL w Gorzowie nie mogą liczyć na udogodnienia ze strony aktualnych samorządowych włodarzy.

1 komentarz:

  1. Ostrowiec - Świętokrzyski, brak odpowiedzi od Prezydenta miasta Jarosław Górczyński na interpelację z dnia 8czerwiec2017r, w sprawie darmowych przejazdów dla osób posiadających Status Represjonowanych.
    Z moich porównań wynika że jest to około 5 osób. Nie jest to znacząca pozycja i jest do udzwignięcia przez miasto.

    OdpowiedzUsuń